Tipy na riešenie problémov so zariadeniami USB

Táto téma obsahuje riešenia niektorých bežných problémov so zariadeniami USB, vrátane problémov s inštaláciou.

Informácie o pripojení nového zariadenia USB k počítaču nájdete v časti Inštalácia zariadenia USB.

Zobraziť všetko

Zariadenie USB nepracuje.

Zariadenia USB sú zariadenia Plug and Play, takže pri ich ovládaní a konfigurácii máte len málo možností. Systém Windows zistí zariadenia zvyčajne krátko po ich zapojení a ak je to potrebné, nainštaluje ovládače.

Ak zariadenie USB po pripojení nepracuje, dôvodom je zvyčajne jedna z nasledujúcich príčin:

 • Systém Windows nemôže nájsť ovládač pre zariadenie USB. Chybné fungovanie hardvéru pripojeného k počítaču je často spôsobené problémom s ovládačom. Po pripojení zariadenia USB systém Windows automaticky identifikuje zariadenie a vyhľadá ovládač.

  Vo väčšine prípadov je v systéme Windows potrebný ovládač už nainštalovaný alebo ho systém dokáže prevziať z lokality Windows Update. Ak systém Windows nainštaluje ovládač zariadenia automaticky, zobrazí sa upozornenie, že zariadenie je pripravené na použitie.

  Ak systém Windows nemôže nájsť potrebný ovládač, zobrazí sa výzva na vloženie disku s ovládačom dodaného so zariadením.

  Občas sa môže stať, že zariadenie USB nebolo dodané s diskom s ovládačom a systém Windows nevie ovládač nájsť. V takom prípade môžete vyhľadať ovládač na webovej lokalite výrobcu. Ovládače môžete často prevziať v sekcii technickej podpory týchto lokalít. Ak sa ovládač nenachádza na takomto mieste, skúste sa obrátiť na výrobcu.

  Ak neviete, akým spôsobom sa máte obrátiť na výrobcu, prejdite na webovú lokalitu centra pomoci a technickej podpory spoločnosti Microsoft , kde nájdete zoznam kontaktných informácií pre väčšinu dodávateľov hardvéru.

  Poznámka

  • Všetky ovládače musia byť kompatibilné s touto verziou systému Windows. Nepreberajte ovládače, ktoré sú uvedené ako kompatibilné s inou verziou.

 • Systém Windows nerozpozná zariadenie USB. Skôr než systém Windows môže vyhľadať a nainštalovať ovládač zariadenia USB, musí vedieť správne identifikovať toto zariadenie.

  Občas sa môže stať, že systém Windows nevie rozpoznať zariadenie USB, ktoré nebolo dodané s diskom obsahujúcim ovládač. V takom prípade môžete vyhľadať ovládač na webovej lokalite výrobcu. Ovládače môžete často prevziať v sekcii technickej podpory týchto lokalít. Ak sa ovládač nenachádza na takomto mieste, skúste sa obrátiť na výrobcu.

  Ak neviete, akým spôsobom sa máte obrátiť na výrobcu, prejdite na webovú lokalitu centra pomoci a technickej podpory spoločnosti Microsoft , kde nájdete zoznam kontaktných informácií pre väčšinu dodávateľov hardvéru.

  Keď nájdete ovládač zariadenia, ktoré systém Windows nerozpozná, bude potrebné nainštalovať ovládač ručne. Informácie o ručnej inštalácii ovládača nájdete v téme Oprava alebo aktualizácia ovládača.

  Poznámka

  • Všetky ovládače musia byť kompatibilné s touto verziou systému Windows. Nepreberajte ovládače, ktoré sú uvedené ako kompatibilné s inou verziou.

 • Problém je v samotnom zariadení. Ak je k dispozícii iný počítač, ktorý pracuje spoľahlivo, zistite, či sa rovnaké problémy prejavia aj po pripojení zariadenia k tomuto počítaču. Ak sa problém prejaví, pravdepodobne ide o chybu zariadenia.

  Ak sa domnievate, že zariadenie je chybné, obráťte sa na výrobcu.

  Stav zariadenia môžete overiť aj v systéme Windows.

  Overenie stavu zariadenia

  Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

  1. Spustite Správcu zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  2. Dvakrát kliknite na príslušnú kategóriu zariadenia a vyhľadajte položku problémového zariadenia.

  3. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku zariadenia USB a potom na položku Vlastnosti.

  4. Kliknite na kartu Všeobecné a v poli Stav zariadenia vyhľadajte zmienky o problémoch so zariadením — najmä probléme s ovládačom.

  Ak sa domnievate, že ovládač, ktorý ste dostali od výrobcu, je chybný, obráťte sa na výrobcu.

 • Ovládač pre zariadenie je chybný. Občas sa môže stať, že výrobca vydá chybný ovládač pre niektoré zariadenie.

  Ak máte zariadenie, ktoré nepracuje správne, môže byť zložité určiť, či je problém v samotnom zariadení alebo v jeho ovládači.

  Ak zariadenie pracuje správne a prestane fungovať po aktualizácii ovládača, problém je v novom ovládači. Vráťte sa späť k predchádzajúcemu nainštalovaného ovládaču. Pokyny nájdete v téme Obnovenie predchádzajúcej verzie ovládača.

  Ak zariadenie inštalujete prvýkrát, nie je možné vrátiť zmeny ovládača, pretože neexistuje žiadny predtým nainštalovaný ovládač. Avšak môžete sa pokúsiť určiť, či je ovládač chybný.

  Kontrola, či je ovládač chybný

  Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

  1. Spustite Správcu zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  2. Dvakrát kliknite na príslušnú kategóriu zariadenia a vyhľadajte položku problémového zariadenia.

  3. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku zariadenia USB a potom na položku Vlastnosti.

  4. Kliknite na kartu Všeobecné a v poli Stav zariadenia vyhľadajte zmienky o problémoch so zariadením — najmä probléme s ovládačom.

  Ak sa domnievate, že ovládač, ktorý ste dostali od výrobcu, je chybný, obráťte sa na výrobcu.

 • Port USB je chybný. Ak pripojíte zariadenie USB do chybného portu, zariadenie nebude fungovať. Skúste zapojiť zariadenie do iného portu. Ak sú všetky porty obsadené, odpojte niektoré zariadenie a zapojte problémové zariadenie do toho portu.

  Ak je zariadenie zapojené v prídavnom rozbočovači USB a nie priamo do portu USB počítača, odpojte zariadenie od rozbočovača a zapojte ho priamo do portu počítača.

 • Napájanie zariadenia nie je dostatočné. Rozbočovače USB niekedy neposkytujú niektorým zariadeniam dostatočné napájanie. Zariadenie, ktoré chcete použiť, vyžaduje všetku dostupnú energiu alebo šírku pásma, ktorú môže počítač poskytnúť. Ak je zariadenie zapojené v rozbočovači USB a nie priamo do portu USB počítača, zapojte ho priamo do portu USB počítača.

  Môžete tiež ponechať zariadenie zapojené do rozbočovača USB a odpojiť ostatné zariadenia od rozbočovača a tak zistiť, či zariadenie funguje. Ak toto riešenie pomohlo problém odstrániť, zaobstarajte si rozbočovač USB s vlastným napájaním, ktorý zabezpečí primeraný výkon pre všetky pripojené zariadenia.

Zobrazilo sa hlásenie „Vysokorýchlostné zariadenie USB je zapojené do pomalého rozbočovača USB“.

Mnohé zariadenia USB, napríklad externé pevné disky alebo prehrávače médií, vyžadujú vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0, aby mohli pracovať správne.

Ako zistiť, či počítač obsahuje port USB 2.0?

Mnohé zariadenia USB, napríklad externé pevné disky alebo prehrávače médií, vyžadujú pripojenie k počítaču použitím portu USB 2.0. Port USB 2.0 je rýchlejší ako predchádzajúce verzie a umožňuje prenos rozsiahlych súborov.

Ako zistiť, či počítač obsahuje port USB 2.0

Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

 1. Spustite Správcu zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Dvakrát kliknite na položku Radiče Univerzálnej sériovej zbernice.

 3. Ak je za niektorým ovládačom zobrazené slovo Rozšírené, ovládače radičov USB 2.0 sú v počítači nainštalované.

Zdá sa, že porty USB 2.0 nepracujú.

Ak vysokorýchlostné porty USB 2.0 nefungujú, možno nemáte nainštalovaný správny ovládač pre porty v počítači alebo porty môžu byť chybné. Ak používate externý rozbočovač USB pripojený do počítača, aj ten môže byť chybný alebo chýbajú správne ovládače. Pomocou Správcu zariadení zistite, či porty alebo rozbočovače USB pracujú správne.

 1. Spustite Správcu zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Dvakrát kliknite na položku Radiče Univerzálnej sériovej zbernice a skontrolujte, či porty, rozbočovače a ovládače USB pracujú správne. Ak zariadenie nepracuje správne, pred symbolom tohto zariadenia sa nachádza žltý výkričník.

 3. Ak v okne Správcu zariadení zistíte, že niektorý z portov, rozbočovačov alebo ovládačov USB nepracuje správne, vyhľadajte aktualizované ovládače. Ďalšie informácie nájdete v časti Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nefunguje správne.

Zobrazilo sa hlásenie „Šírka pásma prekročená“.

Ak je k počítaču pripojená videokamera USB a zobrazilo sa hlásenie „Šírka pásma prekročená“, skúste v programe, ktorý používate na zobrazovanie videa, nastaviť nižšie rozlíšenie kamery. Nízke rozlíšenie vo všeobecnosti znamená nižšiu šírku pásma. Ďalšie informácie o prispôsobení tohto nastavenia nájdete v programe, ktorý používate na zobrazovanie videa.

Po zapojení zariadenia sa prostredníctvom Automatického prehrávania spustí program, ktorý nechcete použiť.

Postupujte nasledovne:

 1. Otvorte dialógové okno Automatické prehrávanie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Hardvér a zvuk a potom na položku Automatické prehrávanie.

 2. Ak nechcete, aby sa dialógové okno Automatické prehrávanie zobrazovalo, vedľa zariadenia alebo disku vyberte možnosť Nevykonať žiadnu akciu. Ak chcete mať možnosť vybrať akciu vždy po zapojení zariadenia alebo vložení disku, vyberte možnosť Vždy sa opýtať. Ak chcete, aby sa program vždy otvoril automaticky, vyberte program.