Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa prenosu súborov a nastavení.

Zobraziť všetko

Čo je Windows Jednoduchá migrácia?

Nástroj Windows Jednoduchá migrácia poskytuje návod na prenos súborov a nastavení medzi počítačmi so systémom Windows. Pomocou nástroja Windows Jednoduchá migrácia môžete vybrať, čo chcete preniesť do nového počítača, ako aj spôsob prenosu.

Čo sa dá preniesť do nového počítača?

Preniesť možno väčšinu súborov a programových nastavení. Napríklad:

 • Súbory a priečinky. Všetky položky z priečinkov Dokumenty, Obrázky a Zdieľané dokumenty. Pomocou rozšírených možností môžete vybrať na prenos ďalšie súbory alebo priečinky.

 • Nastavenia e‑mailu, kontakty a správy. Správy, nastavenia konta a adresáre z programov Microsoft Outlook Express, Outlook, Windows Mail a ďalšie e‑mailové programy.

 • Nastavenia programu. Nastavenia, ktoré nakonfigurujú program rovnako ako v starom počítači. Najskôr je potrebné nainštalovať programy do nového počítača, pretože nástroj Windows Jednoduchá migrácia neprenáša celé programy. Niektoré programy v tejto verzii systému Windows nemusia fungovať, vrátane programov zabezpečenia, antivírusových programov, programov brány firewall (nový počítač by už mal obsahovať spustenú bránu firewall na zaistenie bezpečnosti počas prenosu) a programov so softvérovými ovládačmi .

 • Používateľské kontá a nastavenia. Farebné schémy, pozadia pracovnej plochy, sieťové pripojenia, šetriče obrazovky, písma, možnosti ponuky Štart, možnosti panela úloh, priečinky, určité súbory, sieťové tlačiarne a jednotky a možnosti zjednodušenia ovládania.

 • Nastavenia siete Internet a obľúbené položky. Nastavenia internetového pripojenia, obľúbené položky a súbory cookie.

 • Hudba. Elektronické hudobné súbory, zoznamy skladieb a obaly albumov.

 • Obrázky a video. Obrázky — vrátane všetkých typov vizuálnych súborov (napríklad .jpg, .bmp, .gif) — a súkromné videá.

Ktorý spôsob je najvhodnejší na prenos súborov a nastavení?

Existuje niekoľko možností. Vyberte spôsob, ktorý bude fungovať na oboch počítačoch. Ak v starom počítači nie je nainštalovaná jednotka DVD, nemôžete použiť disky DVD. Pri práci s nástrojom Windows Jednoduchá migrácia nie je možné použiť diskety.

Kábel služby Jednoduchá migrácia

Čo budete potrebovať: Kábel služby Jednoduchá migrácia a port USB na oboch počítačoch.

Kábel služby Jednoduchá migrácia je kábel USB navrhnutý na prepojenie dvoch počítačov a na použitie s nástrojom Windows Jednoduchá migrácia. Je to jeden z najjednoduchších spôsobov na prenos súborov a nastavení do nového počítača a dá sa použiť v systéme Microsoft Windows XP a Windows Vista. Nástroj Windows Jednoduchá migrácia spustite na novom počítači a kábel zapojte až po výzve. Pred zapojeným kábla do starého počítača budete možno musieť na inštaláciu softvéru nástroja Windows Jednoduchá migrácia vložiť disk CD, ktorý bol s káblom dodaný, a až potom pokračovať v procese prenosu.

Kde sa dá kúpiť: Ak nemáte kábel služby Jednoduchá migrácia, môžete ho objednať online alebo od výrobcu počítača, ako aj zakúpiť v obchode s elektronikou.

Poznámka

 • Na prenos súborov a nastavení medzi počítačmi nie je možné použiť bežný kábel USB.

Sieť

Čo budete potrebovať: Sieť, do ktorej sú pripojené obidva počítače a schopnosť prístupu do rovnakých sieťových priečinkov alebo oblastí.

Pripojte oba počítače k sieti, spustite nástroj Windows Jednoduchá migrácia v novom počítači (počítač, do ktorého chcete preniesť súbory a nastavenia) a postupujte podľa pokynov. Ak chcete preniesť súbory priamo prostredníctvom siete bez ich kopírovania do a zo sieťového umiestnenia, budete potrebovať kľúč pre nástroj Windows Jednoduchá migrácia z nového počítača a potom zadať kľúč do starého počítača. Až potom bude možné zhromažďovať súbory a nastavenia na prenos. Kľúč pre nástroj Windows Jednoduchá migrácia funguje ako heslo, ktoré pomáha chrániť súbory a nastavenia pri prenose cez sieť.

Disky DVD alebo CD

Čo budete potrebovať: Zapisovacie jednotky DVD alebo CD na oboch počítačoch a dostatok zapisovateľných diskov.

Počas procesu prenosu nástroj Windows Jednoduchá migrácia odhadne veľkosť priestoru na disku a počet diskov potrebných na prenos vybratých položiek. (Na dvojvrstvový disk DVD sa zmestí približne 8,5 gigabajtov (GB) údajov, na jednovrstvový disk DVD sa zmestí približne 4,7 GB údajov a na disk CD približne 700 megabajtov (MB) údajov.) Oba počítače musia mať možnosť čítať aj zapisovať disky DVD a CD. Ak chcete zistiť, či počítač obsahuje jednotku CD alebo DVD, ktorá umožňuje čítanie a zapisovanie diskov CD alebo DVD a dvojvrstvových diskov DVD, skontrolujte informácie dodané s počítačom.

Spustite program Windows Jednoduchá migrácia na novom počítači a potom postupujte podľa pokynov pre použitie diskov CD a DVD.

Poznámka

 • Na prenos informácií zo systému Windows 2000 alebo Windows XP do systému Windows Vista pomocou nástroja Windows Jednoduchá migrácia sa nedajú použiť disky DVD.

Disk USB flash alebo externý pevný disk

Čo budete potrebovať: Disk USB flash (vyžaduje port USB na každom počítači) alebo externý pevný disk kompatibilný s oboma počítačmi.

Spustite nástroj Windows Jednoduchá migrácia v novom počítači (počítač, do ktorého chcete preniesť súbory a nastavenia) a potom postupujte podľa pokynov pre použitie jednotky USB flash alebo externého pevného disku. Počas procesu prenosu nástroj Windows Jednoduchá migrácia odhadne veľkosť diskového priestoru potrebného na prenos vybratých položiek. Ak používate disk USB flash, snažte sa použiť na celý prenos jeden disk s dostatočným ukladacím priestorom na celý prenos. Ak disk USB flash nie je dostatočne veľký na prenos všetkých položiek súčasne, môžete skopírovať toľko súborov, koľko sa zmestí, preniesť tieto súbory do nového počítača a potom disk znovu zapojiť do starého počítača a proces zopakovať.

Poznámka

 • Pri výbere spôsobu prenosu je potrebné zvážiť celkovú veľkosť prenášaných položiek. Ak prenášate všetko od všetkých používateľov alebo všetky súbory z vášho používateľského konta, je dobré použiť kábel na jednoduchú migráciu alebo sieť, pretože prenos môže byť časovo náročný a nemusíte sa obávať, že by ste mali nedostatok miesta. Na prenos niekoľkých súborov alebo priečinkov sa odporúča použiť vymeniteľné médium, ako napríklad disky CD, DVD alebo disk flash, ktoré sú rýchlosťou porovnateľné s káblom služby Jednoduchá migrácia alebo so sieťou.

Ako dlho to trvá?

Rýchlosť prenosu súborov a nastavení závisí od niekoľkých faktorov:

 • množstva a veľkosti prenášaných súborov a nastavení,

 • rýchlosti počítačov.

 • Spôsob prenosu: Kábel služby Jednoduchá migrácia, disky DVD alebo CD, disk USB flash, externý pevný disk alebo sieť.

Všeobecne platí, že čas prenosu je priamo úmerný množstvu prenášaných položiek. Čím rýchlejší je počítač a spôsob prenosu (napríklad kábel služby Jednoduchá migrácia alebo sieť pri veľkom množstve súborov, disk USB flash pre menej súborov), tým rýchlejšie prebehne prenos. Aj napriek tomu, že prenos môže trvať pol hodinu alebo niekoľko hodín, je účinnejšie použiť na prenos nástroj Windows Jednoduchá migrácia, ako kopírovať všetko manuálne.

Ktoré položky preniesť?

Ak je na starom počítači spustená služba Windows Jednoduchá migrácia, môžete preniesť do nového počítača všetky používateľské kontá, súbory a nastavenia alebo len vaše konto, súbory a nastavenia. Môžete tiež využiť rozšírené možnosti na prenos určitých priečinkov. Tu je niekoľko možností:

 • Všetky používateľské kontá, súbory a nastavenia (odporúčané). Túto možnosť použite na rovnaké nastavenie nového počítača ako je u starého počítača. Napríklad, ak ste už na novom počítači vytvorili používateľské kontá, môžete spojiť kontá v starom počítači s kontami v novom počítači (pomocou rovnakých alebo odlišných mien). Ak ste na novom počítači nevytvorili kontá, nie je to dôležité v prípade, že počítač nie je v doméne. V takom prípade by ste pred použitím nástroja Windows Jednoduchá migrácia mali v novom počítači vytvoriť konto pre doménu. Kontá zo starého počítača môžete preniesť do nového počítača počas procesu prenosu s vytvorením kont s rovnakými alebo odlišnými menami. Ak kontá vytvoríte počas prenosu, po prvom prihlásení sa do nového počítača budete vyzvaní na vytvorenie nového hesla. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena hesla systému Windows.

 • Iba moje používateľské kontá, súbory a nastavenia. Ak budete jediným používateľom nového počítača, použite túto možnosť na prenos informácií, ktoré sú spojené s vaším používateľským kontom na starom počítači a systémových a programových súborov alebo nastavení, ktoré ste zdieľali s ďalšími používateľmi, a ktoré budete potrebovať v novom počítači. Ak používateľské kontá vytvoríte počas prenosu, po prvom prihlásení sa do nového počítača budete vyzvaní na vytvorenie nového hesla. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena hesla systému Windows.

 • Rozšírené možnosti. Ak chcete preniesť len niektoré používateľské kontá a iné nie, alebo ak chcete preniesť určité priečinky a zdieľané systémové alebo programové nastavenia, použite túto možnosť. Ak si nie ste istí, ktoré priečinky je dôležité preniesť, odporúčame použiť jednu z ďalších možností alebo vyhľadať v Pomocníkovi informácie týkajúce sa každého programu, ktorý chcete používať v novom počítači, aby ste sa uistili, že prenesiete súbory a nastavenia, ktoré potrebujete.

V ktorých verziách systému Windows bude proces prenosu fungovať?

Službu Windows Jednoduchá migrácia môžete použiť na prenos súborov z počítača, na ktorom je spustený systém Windows 2000 (len súbory), Windows XP alebo Windows Vista do iného počítača, na ktorom je spustený systém Windows Vista. Spustite službu Windows Jednoduchá migrácia na počítači, na ktorom je spustený systém Windows Vista a potom postupujte podľa pokynov.

Alebo ak inovujete počítač zo systému Windows XP na systém Windows Vista, súbory, nastavenia a programy sa prenesenú automaticky počas inovácie. Nástroj Windows Jednoduchá migrácia nemusíte spúšťať.

Poznámka.

 • Službu Windows Jednoduchá migrácia nie je možné použiť na prenos súborov a nastavení z počítača, na ktorom je spustený systém Windows XP vo vydaní Starter Edition. Namiesto toho budete musieť vybrať súbory, ktoré chcete preniesť a potom ich skopírovať na disk CD, DVD, jednotku USB flash alebo externý pevný disk. Po skopírovaní súborov ich môžete preniesť do nového počítača manuálne. Ak sú starý a nový počítač zapojené do rovnakej siete, môžete tiež súbory kopírovať do sieťového umiestnenia a potom ich kopírovať zo sieťového umiestnenia do nového počítača. Ak ste si nie istí, ktoré súbory potrebujete kopírovať (napríklad, aby sa do nového počítača preniesla e-mailová schránka alebo programové nastavenia), zistite prostredníctvom Pomocníka programu názvy súborov a umiestnenia na starom počítači.

Môže sa preniesť spyware, vírusy alebo iné druhy škodlivého softvéru?

Áno. Ak prenesiete zo starého počítača súbory, ktoré obsahujú škodlivý softvér, tento softvér sa môže preniesť do nového počítača. Dôrazne odporúčame, aby ste hlavne v starom počítači pred výberom súborov na prenos vždy spustili antivírusové programy a programy na ochranu proti spyware. Po prenesení súborov do nového počítača spustite tieto programy v novom počítači, aby ste sa ubezpečili, že nebol prenesený žiaden škodlivý softvér.

Ako skopírovať nástroj Windows Jednoduchá migrácia do svojho starého počítača?

Nástroj Windows Jednoduchá migrácia možno do starého počítača skopírovať pomocou diskov CD alebo DVD, siete (ak sú oba počítače pripojené k rovnakej sieti) alebo pomocoudisku USB flash. Vyberte typ ukladacieho zariadenia, ktoré možno čítať v starom počítači. Ak chcete použiť kábel služby Jednoduchá migrácia, najskôr do starého počítača nainštalujte softvér a ovládače nástroja Windows Jednoduchá migrácia z disku CD dodaného s káblom. Ak je na oboch počítačoch spustený systém Windows Vista, potom obidva počítače majú službu Windows Jednoduchá migrácia a nie je potrebné ju kopírovať do starého počítača.