Riešenie problémov so zvukom v aplikácii Windows Media Center

Táto téma obsahuje riešenia niektorých bežných problémov so zvukom v aplikácii Windows Media Center.

Zobraziť všetko

Prečo sa v aplikácii Windows Media Center nezobrazujú hudobné súbory?

V aplikácii Windows Media Center sa hudba nemusí zobraziť pre niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • Do počítača nebola pridaná žiadna hudba. Do jednotky CD-ROM vložte disk CD a kliknutím na položku Kopírovať disk CD pridajte jeho obsah do počítača.

 • Do počítača ste pridali hudbu, ale v aplikácii Windows Media Center nebolo rozpoznané žiadne umiestnenie hudobných priečinkov. Ak chcete pridať umiestnenia priečinkov do počítača alebo do sieťového priečinka, na úvodnej obrazovke sa pomocou myši presuňte na položku Hudba a potom kliknite na položku knižnica hudby. Pozrite tému Pridávanie digitálnych mediálnych súborov.

 • Umiestnenie priečinka obsahujúce hudbu nie je aktuálne k dispozícii, pretože sa nachádza v sieti, ktorá je vypnutá, počítač nie je pripojený k sieti alebo sieťové umiestnenie obsahujúce hudbu nie je v danom čase dostupné. Všetky počítače musia byť zapnuté a pripojené k sieti.

Prečo sa nezobrazujú informácie o albume a obaly albumov?

V aplikácii Windows Media Center sa informácie o albume a obaly albumov nemusia zobraziť, ak neboli dostupné v momente kopírovania albumu do počítača. Počas kopírovania albumov do počítača musí byť počítač pripojený na Internet. Pokúste sa prevziať dostupné informácie o albume vrátane obalu albumu pomocou prehrávača Windows Media Player. Ďalšie informácie o pridaní a zmene obalu albumu v prehrávači Windows Media Player nájdete v téme Pridanie alebo zmena obalu albumu v prehrávači Windows Media Player.

Niekedy sa obal albumu nezobrazí z dôvodu nepodporovaného formátu súboru. Pomocou prehrávača Windows Media Player môžete prevziať ďalší obrázok obalu albumu v inom formáte. (Informácie o postupe nájdete v téme Pridanie alebo zmena obalu albumu v prehrávači Windows Media Player.) Taktiež môžete prevziať príslušný kodek pre daný formát (v prehrávači Windows Media Player kliknite na položku Nástroje, kliknite na položku Prevziať a potom kliknite na položku Prevziať doplnky.)

Prehrávač Windows Media Player otvoríte nasledovne:

 1. V aplikácii Windows Media Center kliknite na položku Minimalizovať  Obrázok tlačidla Minimalizovať.
 2. Na paneli úloh kliknite na tlačidlo Štart  Obrázok tlačidla Štart na paneli úloh a potom na prehrávač Windows Media Player.

Prečo sa pri pokuse o prehratie hudby zobrazí chybové hlásenie o chybe kodeku?

Ak sa pri prehrávaní hudobného súboru vyskytne chyba kodeku, pokúste sa otvoriť príslušný súbor v prehrávači Windows Media Player. Ak ste prehrávač Windows Media Player nakonfigurovali na automatické preberanie kodekov a správny kodek je k dispozícii, tento kodek sa prevezme pri pokuse o otvorenie hudobného súboru v prehrávači Windows Media Player. Ak chcete prevziať príslušný kodek, musíte byť pripojení na Internet.

Ak to chcete vykonať pomocou prehrávača Windows Media Player, postupujte nasledovne:

 1. V aplikácii Windows Media Center kliknite na položku Minimalizovať  Obrázok tlačidla Minimalizovať.
 2. Na paneli úloh kliknite na tlačidlo Štart  Obrázok tlačidla Štart na paneli úloh a potom na prehrávač Windows Media Player.
 3. V ponuke Nástroje kliknite na položku Prevziať a potom na položku Prevziať doplnky.

Prečo nefunguje zvuk?

Zvuk nemusí fungovať z viacerých dôvodov. Vyskúšajte nasledujúci postup:

 • Zvýšením hlasitosti skontrolujte, či nie je nastavená príliš nízko (kliknite na tlačidlo VOL+  Obrázok tlačidiel na ovládanie hlasitosti).
 • Zvuk nesmie byť stlmený. (Zvuk zapnete kliknutím na položku Stlmiť  Obrázok tlačidla Stlmiť.)
 • Reproduktory musia byť správne pripojené k počítaču a správne pracovať.

 • Hlasitosť systému Microsoft Windows musí byť správne nastavená. Ďalšie informácie o nastavení hlasitosti na ovládacom paneli nájdete v téme Nastavenie hlasitosti reproduktora.

 • Nastavenie disku DVD musí byť náležité. (Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie, na položku DVD, na položku Jazyk disku DVD a potom v položke Zvuková stopa kliknite na tlačidlo alebo +.)

  Ak chcete, aby zvuk pracoval požadovaným spôsobom, zrejme bude potrebné konfigurovať nastavenie zvuku disku DVD.

 • Konfiguráciu reproduktorov môžete nastaviť v položke Nastavenie reproduktorov v aplikácii Windows Media Center. (Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie, na položku Všeobecné, na položku Nastavenie aplikácie Windows Media Center a potom na položku Nastavenie reproduktorov.)

 • Zvuková karta musí byť rozpoznaná a mať najnovšie ovládače. Pozrite témy Aktualizované ovládače a Otvorenie Správcu zariadení.

Prečo sa hudobný súbor neprehráva?

V aplikácii Windows Media Center sa hudobný súbor nemusí prehrať pre niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • Súbor je vo formáte, ktorý nie je podporovaný. Pozrite tému Podporované typy súborov.

 • Súbor môže byť poškodený.

 • Súbor môže byť v sieťovom umiestnení, ktoré momentálne nie je k dispozícii. Všetky počítače musia byť zapnuté a pripojené k sieti.

 • Počítač možno neaktualizoval práva na používanie médií na prehratie súboru. Aplikácia Windows Media Center zobrazí výzvu na prevzatie práv na používanie médií pred začatím prehrávania súboru.

Prečo sa zvukový disk CD neprehráva?

Disk CD sa neprehrá, ak je vypnutá jednotka CD-ROM. Jednotka CD-ROM musí byť zapnutá. Informácie o zapnutí jednotky CD-ROM nájdete v téme Otvorenie Správcu zariadení.

Disk CD sa nemusí automaticky spustiť ani v prípade, že je v nastavení systému Windows vypnutá funkcia automatického prehrávania. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena nastavení funkcie automatického prehrávania.

Akým spôsobom je možné zmeniť program, ktorý funkcia automatického prehrávania otvorí po zapojení zariadenia alebo vložení disku?

Použite tento postup:

 1. Otvorte dialógové okno Automatické prehrávanie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Hardvér a zvuk a potom na položku Automatické prehrávanie.

 2. Ak nechcete, aby sa dialógové okno Automatické prehrávanie zobrazovalo, vedľa zariadenia alebo disku vyberte možnosť Nevykonať žiadnu akciu. Ak chcete vždy po zapojení zariadenia alebo vložení disku vybrať nejakú akciu, vyberte možnosť Vždy sa opýtať. Ak chcete, aby sa nejaký program otvoril vždy automaticky, vyberte daný program.