Riešenie problémov s prenosom súborov

Táto téma obsahuje riešenia niektorých bežných problémov s používaním nástroja Windows Jednoduchá migrácia na prenos súborov a nastavení medzi počítačmi.

Zobraziť všetko

Počítače nie sú dostatočne blízko pri sebe na prepojenie káblom a môj počítač nie je pripojený k sieti.

Súbory a nastavenia môžete preniesť pomocou diskov CD a DVD, externého pevného disku alebo disku USB flash. Počas procesu prenosu služba Windows Jednoduchá migrácia zobrazí celkovú veľkosť súborov a nastavení, ktoré chcete preniesť a počet diskov alebo jednotiek USB flash, ktoré budete potrebovať. Na základe toho rozhodnite, aké ukladacie zariadenie použijete.

Poznámka

  • Priemerný disk CD má približne 700 megabajtov (MB) voľného miesta, bežný jednovrstvový disk DVD má približne 4,7 gigabajtov (GB) voľného miesta a bežný dvojvrstvový disk DVD má približne 8,5 gigabajtov voľného miesta.

Potrebujem nové heslo na prihlásenie sa do nového počítača, na ktorom je spustený systém Windows Vista.

Ak chcete, aby boli informácie v počítači bezpečne uložené počas a po procese prenosu, je potrebné zmeniť heslo alebo vytvoriť nové. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena hesla systému Windows.

Niektoré nastavenia programu sa nepreniesli.

Ak chcete program zo starého počítača používať v novom počítači, nainštalujte ho do nového počítača pred spustením nástroja Windows Jednoduchá migrácia. Takto zabránite prepísaniu prenesených nastavení počas inštalácie programu.

Poznámka.

  • Službu Windows Jednoduchá migrácia môžete použiť na prenos súborov—ale nie nastavení—z počítača, na ktorom je spustený systém Windows 2000 do počítača, na ktorom je spustený systém Windows Vista.

V zozname prenesených položiek sa nezobrazujú žiadne programy.

Nástroj Windows Jednoduchá migrácia prenáša len nastavenia programu, nie celé programy. Ak chcete používať programy zo starého počítača, najprv ich nainštalujte do nového počítača a potom súbory a nastavenia pre tieto programy preneste. Je možné, že niektoré programy, ako napríklad antivírusové programy a programy zabezpečenia, nebudú v tejto verzii systému Windows fungovať.

Nemám kábel služby Jednoduchá migrácia.

Ak nemáte kábel USB služby Jednoduchá migrácia, môžete ho zakúpiť online, od výrobcu počítača alebo v obchode s elektronikou.

Niektoré položky sa nepreniesli.

Položky, ktoré sa nepreniesli, nie sú kompatibilné s touto verziou systému Windows alebo boli identifikované ako škodlivý softvér, a preto bol ich prenos do nového počítača zablokovaný. Položky prenesené pomocou nástroja Windows Jednoduchá migrácia sa zobrazia v správe.