Riešenie problémov s písmom

Táto téma obsahuje riešenia niektorých bežných problémov s písmom.

Zobraziť všetko

Po nainštalovaní písma sa príslušné písmo nezobrazuje v ponuke písiem programu.

 • Ak bol pri inštalovaní písma príslušný program otvorený, tento program nemusí písmo zaznamenať. Pokúste sa program zatvoriť a znovu ho otvoriť.

 • Skontrolujte kompatibilitu písiem. Používané písmo nemusí fungovať v konkrétnom programe.

 • V priečinku písma sa môže nachádzať len jeden z dvoch potrebných súborov. Niektoré písma vyžadujú inštaláciu dvoch súborov do rovnakého priečinka: súbor bitovej mapy pre písmo na obrazovke a súbor obrysového písma pre tlačiareň. Súbor bitovej mapy môže chýbať. Obráťte sa na autora písma a zistite, či je k dispozícii na inštaláciu bitová mapa. Ak bitová mapa nie je k dispozícii, skúste použiť iné písmo.

Prečo sa podoba vytlačeného textu líši od textu na obrazovke?

 • Písmo v počítači nemusí byť k dispozícii v tlačiarni, ktorú používate. Jedným riešením môže byť zmena súboru písma na súbor s písmom TrueType, pretože písmo TrueType sa po vytlačení zobrazuje rovnako ako na obrazovke.

 • Text, ktorý sa pokúšate vytlačiť, nesmie byť animovaný. Animáciou sa rozumie rad obrázkov, ktoré sa zobrazujú v súvislom pohybe. Ak sa text pohybuje, pravdepodobne ho nebude možné vytlačiť.

 • Pokúsili ste sa zmeniť veľkosť písma? Niektoré písma sú bitovými mapami a ich veľkosť nie je možné zmeniť. Vytlačte písmo v odlišnej veľkosti a zistite, či sa zobrazuje rovnako ako na obrazovke.

 • Ak chcete zistiť, či sa problém týka skôr písma ako súboru, pokúste sa rovnaké písmo vytlačiť v inom súbore. Ak sa naďalej nezobrazuje správne, opätovne nainštalujte písmo.

Pri pokuse o vytlačenie text presahuje rozsah strany.

 • Presvedčte sa, či ste vybrali správnu veľkosť papiera a či veľkosť písma nie je príliš veľká. Vo väčšine súborov môžete vybrať text, ktorý chcete zmeniť, a potom použitím panela s nástrojmi Formátovanie zadať alebo kliknúť na veľkosť písma v poli Veľkosť písma. Zadajte napríklad 10,5. Ak sa nezobrazuje panel formátovania, v Pomocníkovi programu vyhľadajte spôsoby, ako zmeniť veľkosť písma.

 • Skontrolujte okraje. Väčšina tlačiarní vyžaduje minimálnu šírku okraja, pretože nemôže tlačiť v rámci rovnakých okrajov strany. V dokumentácii dodanej s tlačiarňou nájdete informácie, či tlačiareň vyžaduje minimálnu šírku okraja.

 • Súbor, ktorý sa pokúšate vytlačiť, môže byť väčší ako veľkosť strany dostupná v tlačiarni. Uistite sa, že príslušný dokument nepokrýva väčší priestor, ako je veľkosť papiera, ktorú poskytuje tlačiareň.

 • Tlačiareň nemusí mať dostatok pamäte na tlač veľkých dokumentov. V takom prípade sa pokúste zväčšiť dostupnú virtuálnu pamäť pridaním ďalšej pamäte RAM do tlačiarne alebo vytlačením menších častí súboru.

Písma v súbore sa zobrazujú odlišne po otvorení súboru v ďalšom počítači.

Pri otvorení súboru v inom počítači, než v akom ste súbor vytvorili, môžu byť niektoré písma nedostupné. Ak chcete tento problém vyriešiť, do súboru môžete vložiť niektoré písma TrueType. Týmto sa uchová pôvodný vzhľad súboru bez ohľadu na počítač alebo tlačiareň, ktoré použijete na zobrazenie alebo tlač príslušného súboru. Informácie o vkladaní písma nájdete v Pomocníkovi programu, ktorý používate.

Poznámka

 • Ak sa na písmo vzťahuje licenčné obmedzenie, nie je možné ho vložiť.

Aktuálne nastavenie rozlíšenia je vyhovujúce, ale písma sú príliš malé. Existuje spôsob, ako zväčšiť písma a zároveň uchovať nastavenie rozlíšenia?

Áno. Ďalšie informácie nájdete v téme Zväčšovanie a zmenšovanie textu na obrazovke.

Ak používate program Internet Explorer a myš s kolieskom, veľkosť písiem webových stránok môžete zmeniť stlačením klávesu CTRL a súčasným posúvaním kolieska myši.