Riešenie problémov pri inštalovaní alebo odinštalovaní programov

Tu nájdete riešenia bežných problémov s inštalovaním alebo odinštalovaním programov. Všeobecné informácie o inštalovaní alebo odinštalovaní programov nájdete v téme Inštalácia programu a Odinštalovanie alebo zmena programu.

Zobraziť všetko

Nemôžem nainštalovať program vytvorený pre predchádzajúcu verziu systému Windows.

Väčšina programov vytvorených pre systém Windows XP pracuje aj v tejto verzii systému Windows, niektoré staršie programy však môžu pracovať veľmi pomaly alebo nepracovať vôbec. Ak sa starší program nespustí správne alebo sa nenainštaluje, spustite Sprievodcu kompatibilitou programu, ktorý simuluje predchádzajúcu verziu systému Windows. Ak sa program nenainštaluje, Sprievodcu možno spustiť priamo v inštalačnom programe. V prípade, ak sa program nainštaluje a nespustí sa správne, môžete spustiť Sprievodcu priamo v danom programe. Ďalšie informácie nájdete v téme Spustenie starších programov v tejto verzii systému Windows‍.

Program, ktorý sa pokúšam nainštalovať alebo spustiť, zobrazuje hlásenie, že potrebujem práva správcu, pričom som však správcom v danom počítači.

Ak sa pokúšate o inštaláciu, pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu inštalácie programu a potom kliknite na príkaz Run as administrator (Spustiť ako správca). Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Ak sa program nainštaluje a nespustí sa, pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu programu, kliknite na položku Properties (Vlastnosti), potom na kartu Compatibility (Kompatibilita), začiarknite políčko Run this program as an administrator (Spustiť tento program ako správca) a potom skúste spustiť daný program.

Nemôžem nainštalovať program z Internetu.

Najprv skúste prevziať inštalačný súbor daného programu do počítača a potom ho spustite z počítača, nie z Internetu. Ďalšie informácie nájdete v časti Preberanie súborov z Internetu: najčastejšie otázky

Ako zmením priečinok, do ktorého sa má nainštalovať program?

Umiestnenie priečinka možno zvyčajne vybrať počas procesu inštalácie. Ak ste na pevnom disku vytvorili viacero oblastí a programy chcete uložiť do osobitnej oblasti, budete musieť pravdepodobne zmeniť predvolené umiestnenie. Neodporúčame presúvať programové súbory po ich inštalácii. Ak ste programové súbory presunuli, budete musieť pravdepodobne preinštalovať daný program, aby správne pracoval.

Niektoré programy, ktoré sú súčasťou systému Windows, napríklad hry, sa nezobrazujú v zozname Programy a súčasti. Ako ich nainštalujem alebo odinštalujem?

Prístup k určitým programom systému Windows možno ovládať pomocou súčastí systému Windows nachádzajúcich sa v ovládacom paneli. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie alebo vypnutie súčastí systému Windows.

Skúšam nainštalovať program z disku CD, ale po vložení disku CD sa nič nestane.

Ak sa nespustí inštalácia programu, vyhľadajte inštalačný súbor programu (zvyčajne s názvom Setup.exe alebo Install.exe) a dvojitým kliknutím na jeho ikonu spustite inštaláciu.

Nainštaloval som program, ale nie je uvedený v zozname Programy a súčasti. Ako daný program odinštalujem?

Len programy, ktoré boli napísané pre systém Windows, sa zobrazia v zozname Programy a súčasti. Ak program nie je uvedený v zozname a chcete ho odinštalovať, pozrite si informácie dodané s programom alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu programu. Väčšina programov sa nainštaluje do priečinka C:\Program Files. V tomto priečinku môžete nájsť program na odinštalovanie, ktorý obsahujú niektoré programy, a skúste ho použiť.

Čo mám skúsiť, ak sa program nedá odinštalovať?

Ak sa program nedá na prvýkrát úplne odinštalovať, v niektorých prípadoch pomôže opätovné spustenie programu na odinštalovanie.

Ak ani nepomôže ani tento spôsob, skúste program odinštalovať, zatiaľ čo je systém Windows spustený v núdzovom režime. Ak chcete získať ďalšie informácie, skúste vyhľadať výraz "núdzový režim" v Pomocníkovi.

Ak ste program nainštalovali len nedávno, môžete použiť nástroj Obnovenie systému, pomocou ktorého vrátite systémové súbory počítača do stavu pred inštaláciou daného programu. Ak chcete získať ďalšie informácie, skúste vyhľadať výraz "obnovenie systému" v časti Pomoc.

Čo znamená "zmeniť" program?

Okrem nainštalovania a odinštalovania možno niektoré programy, ktoré sa zobrazia v zozname Programy a súčasti, aj zmeniť alebo opraviť. Kliknutím na položky Zmeniť, Opraviť alebo Zmeniť alebo opraviť (v závislosti od zobrazeného tlačidla) možno nainštalovať alebo odinštalovať voliteľné funkcie programu. Nie všetky programy používajú tlačidlo Zmeniť, mnohé používajú iba tlačidlo Odinštalovať.

Ako nainštalujem systém Windows?

Všeobecné informácie nájdete v časti Inštalácia a preinštalovanie Windows. Ak sa počas inštalácie vyskytnú problémy, pozrite si časť Riešenie problémov s inštaláciou systému Windows.

Môžem odinštalovať systém Windows Vista?

Nie, môžete však preinštalovať svoj predchádzajúci operačný systém, ktorý potom nahradí systém Windows Vista. Ak chcete opätovne nainštalovať svoj predchádzajúci operačný systém, musíte mať originálny inštalačný disk. Zálohujte svoje programy a súbory, vložte inštalačný disk do počítača a potom opätovne nainštalujte svoj predchádzajúci operačný systém. Ak chcete znovu získať miesto na pevnom disku, ktoré použil systém Windows Vista, opätovne formátujte disk počas procesu inštalácie. Po opätovnom nainštalovaní predchádzajúceho operačného systému znovu nainštalujte svoje programy a súbory.

Ako aktivovať systém Windows?

Informácie o aktivácii a kódoch Product Key nájdete v časti Aktivácia Windows: najčastejšie otázky.

Ako nainštalujem aktualizácie systému Windows?

Ak chcete zabezpečiť aktualizáciu systému Windows najnovšími riešeniami spoločnosti Microsoft, vrátane aktualizácií ovládača, použite automatické aktualizácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Inštalácia aktualizácií systému Windows.

Môžem odinštalovať program Internet Explorer?

Nie, namiesto toho však môžete použiť iný webový prehľadávač, ak ho máte nainštalovaný. Väčšina prehľadávačov zobrazí hlásenie s otázkou, či chcete použiť daný prehľadávač ako predvolený. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena predvolených programov, ktoré používa systém Windows.

Nainštaloval som nový prehrávač hudby a chcem, aby hudobné formáty, ktoré teraz prehráva, prehrával iný program.

Niektoré prehrávače médií možno použiť ako predvolené prehrávače pre všetky typy formátov súborov, ktoré môžu prehrať. Formáty, ktoré prehrávač prehráva ako predvolené, si môžete zvyčajne vybrať priamo v danom prehrávači. Priamo v systéme Windows môžete meniť aj predvolené hodnoty programov a nastaviť priradenia súborov pre programy. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena predvolených programov, ktoré používa systém Windows.

V počítači som nainštaloval nové zariadenie, ktoré nepracuje správne.

Hardvérové zariadenia potrebujú ovládače, aby správne pracovali. Systém Windows zahŕňa ovládače pre veľké množstvo zariadení, pre dané zariadenie však bude pravdepodobne potrebné nainštalovať konkrétny ovládač. Ďalšie informácie nájdete v časti Tipy pre odstránenie bežných problémov s ovládačmi.

Čo mám robiť v prípade, ak mi žiadny návrh nepomohol pri inštalácii programu?

Program je pravdepodobne nekompatibilný s touto verziou systému Windows. Pozrite si informácie dodané s počítačom alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu programu, či sa tam nenachádza aktualizovaná verzia daného programu.