Riešenie problémov s programom Moderátor

Táto téma obsahuje riešenia niektorých bežných problémov s programom Moderátor.

Program Moderátor nie je dostupný vo všetkých jazykoch.

 • Program Moderátor nečíta podľa očakávaní.

  Program Moderátor ponúka základné schopnosti na čítanie obrazovky, ktoré umožňujú používať systém Windows aj v prípade, že nemáte plnohodnotnejší program na čítanie obrazovky. Program Moderátor nie je určený na čítanie obsahu vo všetkých programoch. Ďalšie informácie o programoch na čítanie obrazovky a ďalších podporných technológiách nájdete na webovej lokalite Microsoft Accessibility.

 • Program Moderátor vyslovuje niektoré slová nesprávne.

  Konverzia niektorých slov na reč je pre softvér problematická, program Moderátor preto môže niektoré slová čítať nesprávne.

 • Program Moderátor nečíta oznámenia alebo obsah niektorých priečinkov.

  Program Moderátor nedokáže prečítať oznámenia, pretože ich nie je možné vybrať. Z rovnakého dôvodu nedokáže prečítať ani obsah niektorých priečinkov.

 • Nie je počuť žiadny text čítaný nahlas.

  Môžete vyskúšať tri veci:

  • Skontrolujte správne pripojenie reproduktorov. Ak neviete, ako to urobiť, použite dokumentáciu dodanú s reproduktormi.

  • Nastavte dostatočnú hlasitosť reproduktorov. Hlasitosť nesmie byť stlmená.

  • Správne nainštalujte zvukovú kartu a aktualizujte ovládače.

   Kontrola zvukovej karty

   1. Otvorte položku Zvukové zariadenia a zvukové motívy tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, a potom kliknete postupne na položku Ovládací panel, položku Hardvér a zvuk a položku Zvuk.

   2. Zvuková karta je uvedená v zozname na karte Prehrávanie.

    Ak chcete pracovať s programom Moderátor, v počítači musí byť nainštalovaná zvuková karta.

   Kontrola funkčnosti zvukovej karty

   Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

   1. Spustite Správcu zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

   2. Ak je pri ikone karty zobrazený žltý otáznik, zvuková karta pravdepodobne nepracuje. Skúste znovu nainštalovať ovládač zvukovej karty. Ďalšie informácie nájdete v časti Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nefunguje správne.

   3. Ak je karta v zozname uvedená dvakrát, ide pravdepodobne o nepoužívané zariadenie. V prípade nepoužívaného zariadenia odstráňte zo zoznamu položku s otáznikom.

 • Program Moderátor nečíta niektoré témy Pomocníka.

  Program Moderátor nedokáže prečítať text, ktorý sa zobrazuje pod zbalenými nadpismi v témach Pomocníka. Ak chcete prečítať text tém Pomocníka so zbalenými nadpismi, prejdite na prepojenie Zobraziť všetko, ktoré je umiestnené v hornej časti témy, a stlačením klávesu ENTER rozbaľte všetky témy. Potom stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK nechajte program Moderátor, aby znova prečítal obsah okna.

 • Keď je spustený program Moderátor, kláves INSERT neplní bežnú funkciu.

  Kláves INSERT sa využíva v rámci príkazov programu Moderátor, preto pri práci s programom Moderátor nie je možné vkladať znaky jeho stlačením. Ak chcete počas práce s programom Moderátor vkladať znaky pomocou klávesu INSERT, stlačte klávesy INSERT+I a potom znaky, ktoré chcete vložiť.