Riešenie problémov so sieťovou tlačiarňou

Táto téma obsahuje riešenia niekoľkých bežných problémov, s ktorými sa môžete stretnúť pri pridávaní alebo používaní sieťových tlačiarní vrátane tlačiarní s rozhraním Bluetooth a bezdrôtových tlačiarní.

Zobraziť všetko

Chcete pridať tlačiareň, ktorá sa nenachádza v ponuke Sprievodcu pridaním tlačiarne.

Ak systém Windows nedokáže rozpoznať tlačiareň, ktorú chcete použiť, nájdite ju a pridajte manuálne. Postupujte nasledovne:

 1. Otvorte okno Tlačiarne: kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položky Ovládací panel, Hardvér a zvuk a Tlačiarne.

 2. Kliknite na tlačidlo Pridať tlačiareň.

 3. V ponuke Sprievodca pridaním tlačiarne vyberte položku Pridať sieťovú tlačiareň, bezdrôtovú tlačiareň alebo tlačiareň s rozhraním Bluetooth.

 4. Na stránke Výber sieťovej tlačiarne kliknite na položku Tlačiareň, ktorú chcem pridať, nie je v zozname.

 5. Na strane Vyhľadanie tlačiarne podľa názvu alebo adresy TCP/IP vyberte spôsob vyhľadania tlačiarne, ktorú chcete použiť, na základe jej typu alebo umiestnenia a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Postupujte podľa ďalších pokynov v sprievodcovi a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

V sieťovom priečinku neviete nájsť tlačiareň, ktorú chcete pridať.

Sieť musí pracovať správne, aby sa zobrazovali všetky tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie stavu siete.

Ak sieť pracuje správne, skúste problém vyriešiť pomocou nasledujúcich možností:

 • Ak nepoznáte názov a sieťovú adresu (sieťové umiestnenie) tlačiarne, obráťte sa na osobu, ktorá inštalovala tlačiareň do siete, alebo na správcu systému. Ak je počítač pripojený k sieťovej doméne, je možné, že nemáte povolenie na používanie niektorých tlačiarní, ktoré sa z tohto dôvodu nezobrazia. Ak chcete získať povolenie, obráťte sa na správcu systému.

 • Pri pridávaní tlačiarne, ktorá je pripojená k inému počítaču v sieti a zdieľaná viacerými používateľmi, tento počítač musí byť zapnutý. Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na majiteľa počítača a skontrolovať, či je počítač pripojený k sieti, alebo zistiť, či sa nezmenil názov tlačiarne.

Nepoznáte adresu protokolu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) tlačiarne.

Ak má tlačiareň displej, prejdite na možnosť ponuky pre informácie o konfigurácii zobrazovania a tlače vrátane adresy protokolu TCP/IP. Na niektorých tlačiarňach je možné stlačením a podržaním špeciálneho tlačidla alebo iným spôsobom vytlačiť informácie o konfigurácii. Informácie o dostupných možnostiach nájdete v dokumentácii k tlačiarni.

Sprievodca pridaním tlačiarne nerozpoznal tlačiareň s rozhraním Bluetooth alebo bezdrôtovú tlačiareň.

Adaptér Bluetooth musí byť pripojený k počítaču a zapnutý. Tlačiareň s rozhraním Bluetooth musí byť tiež zapnutá. Skúste odpojiť a zapojiť tlačiareň s rozhraním Bluetooth a pokúste sa ju opäť nájsť pomocou Sprievodcu pridaním tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v téme Riešenie problémov so zariadeniami s podporou pripojenia Bluetooth.

Ak ani Sprievodca pridaním tlačiarne nedokáže rozpoznať tlačiareň, prečítajte si dokumentáciu k tlačiarni, nastavte ju správne na prácu s počítačom a potom to skúste znova.

Nemôžete zmeniť vlastnosti sieťovej tlačiarne alebo spravovať front tlače.

Na zmenu vlastností a správu dokumentov tlačiarne potrebujete povolenie. Prihláste sa do systému ako správca a skúste to znova. Ďalšie informácie nájdete v časti Čo sú povolenia tlačiarne?

Ak sa problém nevyriešil, ani keď ste sa prihlásili ako správca, znamená to, že predvolené povolenia tlačiarne pre správcov boli zmenené. Musíte získať povolenie na správu tlačiarne a dokumentov od niekoho, kto tieto povolenia má. Ďalšie informácie nájdete v časti Prečo nie je možné meniť vlastnosti tlačiarne?

Správa tlačiarne alebo tlačového frontu použitím konta správcu.

 1. Otvorte okno Tlačiarne: kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položky Ovládací panel, Hardvér a zvuk a Tlačiarne.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačiareň, ktorú chcete spravovať, kliknite na položku Spustiť ako správca a potom vyberte možnosť, ktorú chcete použiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Tip

 • Ak chcete meniť vlastnosti tlačiarne a spravovať všetky dokumenty v tlačovom fronte bez potreby prihlasovať sa do systému ako správca, udeľte si povolenie na vykonávanie týchto úloh. Po spustení ako správca a otvorení vlastností tlačiarne kliknite na karte Zabezpečenie na svoje požívateľské meno a v časti Povoliť začiarknite políčka Správa tlačiarní a Správa dokumentov.

Nemôžete tlačiť na sieťovej tlačiarni.

Ak sa pri predchádzajúcom používaní tlačiarne nevyskytli problémy, skúste postupovať takto:

 • Sieť musí pracovať a počítač k nej musí byť riadne pripojený. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich témach Pomocníka:

 • Skontrolujte stav tlačiarne v tlačovom fronte alebo prejdite k tlačiarni a skontrolujte, či je zapnutá a pripravená na použitie.

 • Ak je tlačiareň pripojená k inému počítaču a zdieľaná v sieti, tento počítač musí byť zapnutý. Ak je počítač zapnutý a problém naďalej pretrváva, obráťte sa na majiteľa počítača a zistite, či je pripojený k sieti.

 • Ak sa pokúšate tlačiť na tlačiarni, ktorú ste pridali pomocou adresy protokolu TCP/IP namiesto názvu tlačiarne, počítač musí byť pripojený na Internet alebo sieť, v ktorej je nainštalovaná tlačiareň. Pri výpadku prúdu sa adresa protokolu TCP/IP tlačiarne mohla zmeniť. Nová adresa nebude pracovať s portom tlačiarne, ktorým ste tlačiareň pripojili k počítaču. Skúste tlačiareň pridať znova. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie tlačiarne.

Ak ste nedávno nainštalovali novú verziu systému Windows, zmenili softvér ovládača tlačiarne alebo sa pokúšate na tlačiarni tlačiť prvýkrát, budete musieť nainštalovať ovládače tlačiarne kompatibilné s príslušnou verziou systému Windows. Ak chcete používať tlačiareň, ktorá je pripojená k inému počítaču a zdieľaná v sieti, v danom počítači musí byť nainštalovaný ovládač pre verziu systému Windows, ktorú používate. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie a inštalácia ovládačov tlačiarne.

Ak chcete zistiť, ktorú verziu systému Windows používate, a podľa toho vybrať kompatibilné ovládače, postupujte nasledovne:

 1. Otvorte dialógové okno Systémové informácie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo, na položku Systémové nástroje a potom na položku Systémové informácie.

 2. Kliknite na položku Súhrnné informácie o systéme, skontrolujte Názov operačného systému a Typ systému, podľa čoho zistíte, ktorú verziu systému Windows používate.