Riešenie problémov s vyhľadávaním počítačov v domácej sieti

V tejto kapitole nájdete riešenia na niektoré bežné problémy s hľadaním počítača v domácej sieti.

Zobraziť všetko

V priečinku Sieť nie je zobrazený žiaden počítač alebo zariadenie.

To sa mohlo stať z dvoch príčin:

 • Počítač nie je pripojený k sieti. Ak počítač nie je pripojený k sieti, priečinok Sieť sa zobrazí ako prázdny, aj keď sa v sieti nachádzajú iné počítače alebo zariadenia. Vyriešiť tento problém je možné pripojení sa k sieti, alebo nastavením novej siete.

  Otvorte dialógové okno Pripojenie na sieť kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a na položku Pripojiť na.

 • Zisťovanie siete blokuje zobrazenie iných počítačov a zariadení. Ak je zisťovanie siete v počítači vypnuté, ostatné počítače a zariadenia v sieti sa nezobrazia. Ak chcete zmeniť nastavenie zisťovania siete, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Otvorte dialógové okno Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Sieť a Internet a na položku Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie.

  2. Ak je zisťovanie siete vypnuté, kliknutím na tlačidlo so šípkou Obrázok tlačidla so šípkou rozbaľte príslušnú časť, kliknite na položku Zapnúť zisťovanie siete a potom kliknite na tlačidlo Použiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Priečinok Sieť nezobrazuje očakávaný počítač alebo zariadenie.

To sa môže stať z dvoch príčin:

 • Počítač alebo zariadenie nie je v sieti. Ak chcete vyriešiť tento problém, pridajte počítač na sieť jeho zapojením do rozbočovača, prepínača alebo smerovača (ak je to Ethernet sieť), alebo pripojením k sieti pomocou Sprievodcu pripojením na sieť (ak je sieť bezdrôtová). Ak si myslíte, že počítač bol pridaný na sieť a stále je problém, spustite na počítači Diagnostiku siete, ktorá sa problém pokúsi nájsť. Ak chcete spustiť diagnostiku siete, v oblasti oznámení kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu siete a potom kliknite na položku Diagnostikovať a opraviť.

 • Nastavenie zisťovania siete v počítači je vypnuté, čo môže brániť v jeho zobrazení. Ak chcete zmeniť nastavenie zisťovania siete na inom počítači, pripojte sa na daný počítač, kliknite na tlačidlo Štart,Obrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Ovládací panel, kliknite na položku Sieť a Internet a potom kliknite na položku Centrum pre sieťové pripojenia a zdieľanie. Kliknutím na tlačidlo so šípkou Obrázok tlačidla so šípkou rozbaľte časť Zisťovanie siete, kliknite na položku Zapnúť zisťovanie siete a potom na tlačidlo Použiť. Ak počítač nevlastníte alebo nemáte k nemu prístup, požiadajte vlastníka, aby zapol zisťovanie siete, aby sa v priečinku Sieť zobrazil požadovaný počítač.

Poznámka.

 • Je možné, že počítače so spustenou staršou verziou systému Windows budú zistené a zobrazia sa v priečinku Sieť až po niekoľkých minútach. Ak sieť obsahuje viac ako jednu pracovnú skupinu, počítačom so staršími verziami systému Windows môže trvať až 15 minút, kým sa zobrazia v priečinku Sieť.

V počítači spustenom v systéme Windows XP sa nezobrazia žiadne sieťové počítače spustené v systéme Windows Vista.

V počítači spustenom v systéme Windows XP skontrolujte názov pracovnej skupiny a porovnajte ho s názvom pracovnej skupiny na počítačoch spustených v systéme Windows Vista. Ak sa názvy pracovnej skupiny nezhodujú, zmeňte ich tak, aby bol názov pracovnej skupiny rovnaký vo všetkých počítačoch v sieti.

Kontrola a zmena názvu pracovnej skupiny v počítači spustenom v systéme Windows XP

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel, kliknite na položku Výkon a údržba a potom kliknite na položku Systém.

 2. Kliknite na kartu Názov počítača.

  Zobrazí sa názov pracovnej skupiny. Ak chcete zmeniť názov pracovnej skupiny, kliknite na položku Zmeniť.

Kontrola a zmena názvu pracovnej skupiny v počítači spustenom v systéme Windows Vista

 • Kliknite na položku Štart, kliknite na položku Ovládací panel, kliknite na položku Systém a údržba a potom kliknite na položku Systém.

  Názov pracovnej skupiny sa zobrazí v časti Nastavenie názvu počítača, domény a pracovnej skupiny. Ak chcete zmeniť názov pracovnej skupiny, kliknite na položku Zmeniť nastavenie. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.