Riešenie problémov so zariadením Windows Media Center Extender

Táto téma obsahuje riešenia niekoľkých bežných problémov s používaním zariadenia Windows Media Center Extender.

Zobraziť všetko

Ako postupovať, ak sa zariadenie Windows Media Center Extender nepodarilo pripojiť k počítaču s aplikáciou Windows Media Center?

Problémy s pripojením sa môžu vyskytnúť počas nastavenia zariadenia Extender alebo po úspešnej inštalácii zariadenia Extender v minulosti. Pozrite si nasledujúci zoznam možných riešení v prípade, ak sa zariadenie Extender nevie pripojiť k počítaču s aplikáciou Windows Media Center:

 • V prípade, že brána firewall spustená na počítači je bránou Windows Firewall, skontrolujte, či je začiarknuté políčko Zariadenia Media Center Extender v zozname výnimiek pre bránu Windows Firewall. Ďalšie informácie o určovaní, ktoré brány firewall sú spustené v počítači, a o overovaní, ktorá výnimka zariadení Media Center Extender je vybratá v zozname výnimiek brány Windows Firewall, nájdete v článku Brány firewall a zariadenie Media Center Extender na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

 • Ak používate bránu firewall od inej spoločnosti ako od spoločnosti Microsoft, možno budete musieť manuálne otvoriť porty, ktoré sú uvedené v nižšie uvedenej tabuľke. Niektoré brány firewall sú však nakonfigurované tak, aby sa zariadenie Media Center Extender mohlo pripojiť k počítaču s aplikáciou Windows Media Center. Zoznam brán firewall, ktoré sú nakonfigurované tak, aby povolili pripojenie zariadenia Media Center Extender k počítaču Windows Media Center, ako aj informácie o manuálnom otvorení portov pre iné brány firewall, aby sa zariadeniu Media Center Extender povolilo pripojenie, nájdete v téme Brány firewall a zariadenie Media Center Extender na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

  AplikáciaPort Protokol Rozsah
  Aplikácia

  ehshell.exe

  Port

  554

  Protokol

  Protokol TCP (Transmission Control Protocol)

  Rozsah

  Iba lokálna podsieť

  Aplikácia

  ehshell.exe

  Port

  5004 a 5005

  Protokol

  Protokol UDP (User Datagram Protocol)

  Rozsah

  Iba lokálna podsieť

  Aplikácia

  ehshell.exe

  Port

  8554-8558

  Protokol

  TCP

  Rozsah

  Iba lokálna podsieť

  Aplikácia

  ehshell.exe

  Port

  50004-50013

  Protokol

  UDP

  Rozsah

  Iba lokálna podsieť

  Aplikácia

  ehshell.exe

  Port

  7777-7781

  Protokol

  UDP

  Rozsah

  Iba lokálna podsieť

  Aplikácia

  svchost.exe

  Port

  1900

  Protokol

  UDP

  Rozsah

  Iba lokálna podsieť

  Aplikácia

  svchost.exe

  Port

  2177

  Protokol

  TCP

  Rozsah

  Iba lokálna podsieť

  Aplikácia

  svchost.exe

  Port

  2177

  Protokol

  UDP

  Rozsah

  Iba lokálna podsieť

  Aplikácia

  svchost.exe

  Port

  3390

  Protokol

  TCP

  Rozsah

  Iba lokálna podsieť

  Aplikácia

  system

  Port

  10244

  Protokol

  TCP

  Rozsah

  Iba lokálna podsieť

  Aplikácia

  mcx2prov.exe

  Port

  Náhodne

  Protokol

  Náhodne (používa protokoly TCP a UDP)

  Rozsah

  Internet

  Aplikácia

  mcrmgr.exe

  Port

  Náhodne

  Protokol

  Náhodne (používa protokoly TCP a UDP)

  Rozsah

  Internet

  Poznámka

  • Ak chcete pripojiť zariadenie Media Center Extender, počítač s aplikáciou Windows Media Center a zariadenie Extender sa musia nachádzať v rovnakej podsieti.

 • Skontrolujte, či poznáte meno používateľa a heslo pre konto so správcovskými oprávneniami v počítači s aplikáciou Windows Media Center. Tieto informácie musíte poskytnúť, keď sa v počítači s aplikáciou Windows Media Center pri nastavení zariadenia Extender zobrazí výzva na vykonanie určitých zmien v počítači s aplikáciou Windows Media Center.

 • Ak používate v počítači snímač odtlačkov prstov alebo iný program zabezpečenia, možno bude potrebné zmeniť nastavenia programu pred pripojením zariadenia Extender k počítaču. Ak program zabezpečenia neobsahuje nastavenie, pomocou ktorého sa riešia problémy s pripojením, bude potrebné z dôvodu používania zariadenia Extender tento program odinštalovať.

 • Skontrolujte, či je zapnuté zariadenie Media Center Extender aj počítač s aplikáciou Windows Media Center. Skontrolujte tiež, či nie je počítač v režime dlhodobého spánku alebo spánku.

 • Ak používate káblové pripojenie, skontrolujte, či je kábel pre sieť Ethernet pripojený k portu pre sieť Ethernet na zariadení Media Center Extender.

  Príčinu problému je možné identifikovať pripojením zariadenia Xbox 360 priamo k počítaču s aplikáciou Windows Media Center, a to pomocou bežného ethernetového kábla. Ak nie je zariadenie Xbox 360 možné pripojiť k počítaču s aplikáciou Windows Media Center, problém môže súvisieť so smerovačom, rozbočovačom, prepínačom alebo s ich nastaveniami. Ak zariadenie Xbox 360 a počítač aj naďalej nie je možné pripojiť, môže problém súvisieť so samotným smerovačom, rozbočovačom a prepínačom alebo s nastavením brány firewall. Ďalšie informácie o pripojení zariadenia Xbox 360 priamo k počítaču a informácie o riešení problémov so spojením pomocou tohto postupu nájdete v téme Problémy s pripojením na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

 • Skontrolujte, či počítač s aplikáciou Windows Media Center nie je pripojený k doméne. Politika niektorých doménových sietí môže byť nastavená tak, že bráni zariadeniu Xbox 360 pripojiť sa k počítaču s aplikáciou Windows Media Center ako zariadeniu Media Center Extender. Ak je počítač pripojený k doméne, odstráňte tento počítač z domény a zopakujte nastavenie zariadenia Extender.

 • Skontrolujte, či sú k rovnakému smerovaču pripojené počítač s aplikáciou Windows Media Center aj zariadenie Extender. Tým sa zaistí, že zariadenie Xbox 360 a počítač s aplikáciou Windows Media Center budú pripojené k rovnakej sieti. Ak sa zariadenie Xbox 360 pripojí k vašej domácej sieti prostredníctvom bezdrôtového smerovača, zapojte jeden koniec kábla pre sieť Ethernet do portu Ethernet počítača s aplikáciou Windows Media Center a druhý koniec kábla do portu Ethernet na bezdrôtovom smerovači.

 • Ak je zariadene Media Center Extender pripojené k sieti prostredníctvom bezdrôtového pripojenia, skontrolujte, či sa nachádza v rozsahu prístupového bodu bezdrôtovej siete alebo smerovača a či je medzi zariadením Media Center Extender a prístupovým bodom čo najmenej prekážok. Ďalšie informácie o riešení problémov s nízkym nedostatočným signálom bezdrôtovej siete nájdete v téme Riešenie problémov s nízkou kvalitou signálu bezdrôtovej siete.

 • Ak je zariadenie Media Center Extender pripojené k sieti prostredníctvom bezdrôtového pripojenia a táto bezdrôtová sieť vyžaduje kľúč zabezpečenia, overte, či máte správny kľúč zabezpečenia siete pre ten typ metódy zabezpečenia bezdrôtovej siete, ktorý sieť používa. Ďalšie informácie o rôznych metódach zabezpečenia bezdrôtovej siete nájdete v téme Jednotlivé spôsoby zabezpečenia bezdrôtovej siete.

 • Reštartujte počítač s aplikáciou Windows Media Center, zariadenie Media Center Extender, sieťový rozbočovač, smerovač alebo prepínač.

Ako postupovať, ak aplikácia Windows Media Center nedokáže počas inštalácie rozpoznať zariadenie Extender?

Vyskúšajte niektoré z nasledovných riešení:

 • Ak používate káblové pripojenie, skontrolujte, či je kábel pre sieť Ethernet zapojený do portu Ethernet zariadenia Extender, a potom overte, či je druhý koniec konektora pre sieť Ethernet zapojený do portu Ethernet na smerovači, rozbočovači alebo prepínači.

 • Skontrolujte, či je zariadenie Media Center Extender zapojené a zapnuté.

 • Ak je zariadene Media Center Extender pripojené k sieti prostredníctvom bezdrôtového pripojenia, skontrolujte, či sa nachádza v rozsahu prístupového bodu bezdrôtovej siete alebo smerovača a či je medzi zariadením Media Center Extender a prístupovým bodom čo najmenej prekážok. Ďalšie informácie o riešení problémov s nízkym nedostatočným signálom bezdrôtovej siete nájdete v téme Riešenie problémov s nízkou kvalitou signálu bezdrôtovej siete.

 • Ak je zariadenie Media Center Extender pripojené k sieti prostredníctvom bezdrôtového pripojenia a táto bezdrôtová sieť vyžaduje kľúč zabezpečenia, overte, či máte správny kľúč zabezpečenia siete pre ten typ metódy zabezpečenia bezdrôtovej siete, ktorý sieť používa. Ďalšie informácie o rôznych metódach zabezpečenia bezdrôtovej siete nájdete v téme Jednotlivé spôsoby zabezpečenia bezdrôtovej siete.

Pri používaní zariadenia Xbox 360 ako zariadenia Media Center Extender nie je možné prehrávať niektoré zvukové súbory a videosúbory. Aké druhy zvukových súborov a videosúborov sa dajú pri používaní zariadenia Xbox 360 ako zariadenia Media Center Extender prehrávať?

Nasledujúca tabuľka poskytuje zoznam typov videosúborov a zvukových súborov, ktoré je možné prehrávať pri používaní zariadenia Xbox 360 ako zariadenia Media Center Extender.

V počítači možno budete môcť prehrávať videosúbory a zvukové súbory iných formátov, ktoré však pri použití zariadenia Xbox 360 ako zariadenia Media Center Extender možno nebudete môcť prehrať. Príčinou sú kodeky požadované na prehrávanie konkrétnych zvukových súborov alebo videosúborov, ktoré môžu byť v počítači nainštalované, ale v zariadení Xbox 360 nie sú dostupné alebo nainštalované.

Formát videosúboru
Maximálna veľkosť snímky videa (v pixloch)
Formát zvukového súboru

Videosúbory vo formáte Windows Media Video (WMV) 7, 8, a 9

(videosúbory môžu byť chránené právami na používanie médií)

1 920 x 1 080 (1 080 p)

Zvukové súbory vo formáte Windows Media Audio (WMA) Standard, WMA Pro alebo WMA Lossless

Videosúbory vo formáte WMV Image 1 alebo 2

(vytvorené pomocou akejkoľvek verzie programu Microsoft Photo Story)

1 920 x 1 080 (1 080 p)

Zvukové súbory vo formáte Windows Media Audio (WMA) Standard, WMA Pro alebo WMA Lossless

Videosúbory vo formáte VC-1

(videosúbory môžu byť chránené právami na používanie médií)

1 920 x 1 080 (1 080 p)

Zvukové súbory vo formáte Windows Media Audio (WMA) Standard, WMA Pro alebo WMA Lossless

Videosúbory vo formáte MPEG-1

Nevzťahuje sa

Zvukové súbory vo formáte MPEG-1 Layer 1 alebo 2

Videosúbory vo formáte MPEG-2

1 920 x 1 080 (1 080 i)

Zvukové súbory vo formáte AC-3, MPEG-1 Layer 1 alebo 2

Formát zvukového súboru

Zvukové súbory vo formáte Windows Media Audio (WMA) Standard (vrátane Windows Media Audio 7, 8 a 9)

(zvukové súbory môžu byť chránené právami na používanie médií)

Zvukové súbory vo formáte Windows Media Audio (WMA) Pro

(zvukové súbory môžu byť chránené právami na používanie médií)

Zvukové súbory vo formáte Windows Media Audio (WMA) Lossless

(zvukové súbory môžu byť chránené právami na používanie médií)

Zvukové súbory vo formáte MPEG-1 Layer 3 (MP3)

Zvukové súbory vo formáte WAV-PCM

Prečo sa pri používaní zariadenia Media Center Extender často zobrazuje upozornenie na problém so sieťou?

Ak používate bezdrôtovú sieť, overte, či je dostatočná šírka pásma siete. Ak používate bezdrôtové alebo káblové sieťové pripojenie, šírku pásma siete môžete otestovať použitím funkcie Ladenie výkonu siete v aplikácii Windows Media Center. Ďalšie informácie o zlepšení sieťového pripojenia počas používania zariadenia Extender nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Používanie funkcie Ladenie výkonu siete v aplikácii Windows Media Center

 1. Spustite zariadenie Media Center Extender.

 2. Na úvodnej obrazovke zariadenia Media Center Extender sa presuňte na položku Úlohy a potom kliknite na položku Ladenie siete.

 3. Podľa pokynov uvedených v okne Ladenie výkonu siete zistite, či je dostatočná dostupná šírka pásma domácej siete.

Ak je dostupná šírka pásma bezdrôtovej siete nedostatočná, vykonajte niektoré z nasledovných činností (podľa možností):

 • Na pripojenie zariadenia Media Center Extender k počítaču s aplikáciou Windows Media Center použite káblové pripojenie. Káblové pripojenie v porovnaní s pripojením k bezdrôtovej sieti zabezpečuje vyššiu rýchlosť pripojenia. Ďalšie informácie o tom, čo je potrebné na nastavenie pripojenia ku káblovej sieti, sa nachádzajú v téme Predpoklady na nastavenie domácej siete.

 • Ak je zariadene Media Center Extender pripojené k sieti prostredníctvom bezdrôtového pripojenia, skontrolujte, či sa nachádza v rozsahu prístupového bodu bezdrôtovej siete alebo smerovača a či je medzi zariadením Media Center Extender a prístupovým bodom čo najmenej prekážok. Ďalšie informácie o riešení problémov s nízkym nedostatočným signálom bezdrôtovej siete nájdete v téme Riešenie problémov s nízkou kvalitou signálu bezdrôtovej siete.

 • Ak používate bezdrôtovú sieť a káblové pripojenie nie je realizovateľné, zvážte inováciu bezdrôtovej siete na sieť umožňujúcu rýchlejšie pripojenie bezdrôtovej siete. Zoznam rozličných bezdrôtových sietí, ako aj výhody a nevýhody jednotlivých typov bezdrôtových sietí, sa nachádza v téme Predpoklady na nastavenie domácej siete.

Zariadenie Media Center Extender má pri používaní pomalé reakcie.

Dôvodom môže byť nízke množstvo dostupnej šírky pásma siete alebo nedostatok dostupných systémových prostriedkov počítača s aplikáciou Windows Media Center.

Pripojenie môžete otestovať pomocou funkcie Ladenie výkonu siete.

Používanie funkcie Ladenie výkonu siete v aplikácii Windows Media Center

 1. Spustite zariadenie Media Center Extender.

 2. Na úvodnej obrazovke zariadenia Media Center Extender sa presuňte na položku Úlohy a potom kliknite na položku Ladenie siete.

 3. Podľa pokynov uvedených v okne Ladenie výkonu siete zistite, či je dostatočná dostupná šírka pásma domácej siete.

Ak chcete zistiť, či je v počítači k dispozícii dostatok systémových prostriedkov, pozrite si tému Zobrazenie podrobných informácií o výkone počítača pomocou nástroja Správca úloh.

Pri používaní zariadenia Extender nevykonávajte v počítači úlohy, ktoré používajú príliš veľa systémových prostriedkov. Pri používaní zariadenia Extender sa vyhnite napríklad zálohovaniu v počítači, úpravám alebo prehrávaniu videí.

Čo sa stane, ak sa stratí pripojenie k počítaču s aplikáciou Windows Media Center?

Strata pripojenia zariadenia Media Center Extender k počítaču s aplikáciou Windows Media Center môže mať viac dôvodov. Niektoré príčiny a možné riešenia tohto problému:

 • Zariadenie Media Center Extender nie je možné pripojiť, pretože počítač s aplikáciou Windows Media Center je buď vypnutý, alebo sa nachádza v režime Dlhodobý spánok alebo Spánok.

 • Zariadenie Media Center Extender možno nie je správne pripojené k sieti. Skontrolujte, či sieť a počítač s aplikáciou Windows Media Center fungujú správne.

 • Reštartujte počítač s aplikáciou Windows Media Center, zariadenie Media Center Extender, sieťový rozbočovač, smerovač alebo prepínač.

 • Počítač s aplikáciou Windows Media Center môže byť príliš zaneprázdnený, pretože v tom čase nemá dostatok dostupných systémových prostriedkov. Zatvorte všetky nepoužívané programy.

Ak je zariadenie Media Center Extender pripojené k počítaču s aplikáciou Windows Media Center prostredníctvom bezdrôtového pripojenia, skontrolujte, či pripojenie k bezdrôtovej sieti funguje správne. Taktiež skontrolujte a opravte nasledovné:

 • Odstráňte prekážky medzi zariadením Media Center Extender a prístupovým bodom.

 • Ak nepoužívate sieť 802.11a, skontrolujte, či pripojeniu nebránia nejaké zariadenia.

 • Skúste posunúť zariadenie Media Center Extender alebo prístupový bod, aby ste zlepšili pripojenie medzi dvomi zariadeniami.

Čo sa stane, ak zariadenie Extender nezíska platnú adresu IP?

Správa Nebola nájdená platná adresa IP (Valid IP Address Not Found) znamená, že zariadenie Media Center Extender nezískalo platnú adresu IP (Internet Protocol) a že nekomunikuje správne s počítačom s aplikáciou Windows Media Center. Hoci zariadenie Media Center Extender môže byť pripojené k počítaču s aplikáciou Windows Media Center, ak nezíska platnú adresu IP, komunikácia medzi nimi zlyhá. Ak chcete vyriešiť tento problém, skontrolujte sieťové nastavenie, sieťový smerovač, rozbočovač alebo prepínač. Zariadenie Media Center Extender alebo počítač so zariadením Windows Media Center bude pravdepodobne nutné reštartovať.

Ako ovládať možnosti médií, ak sa ako zariadenie Media Center Extender používa konzola Xbox 360?

Môžete vybrať ovládač zariadenia Xbox 360, diaľkové ovládanie zariadenia Xbox 360 alebo diaľkové ovládanie aplikácie Windows Media Center. V stručnej referenčnej príručke pre aplikáciu Media Center nachádzajúcej sa na webovej lokalite Xbox nájdete podrobný diagram zobrazujúci použitie rôznych funkcií v aplikácii Windows Media Center prostredníctvom použitia ovládača konzoly Xbox 360.

Na diaľkové ovládanie zariadenia Windows Media Center je potrebné voliteľné diaľkové ovládanie aplikácie Windows Media Center.

Používanie diaľkového ovládania aplikácie Windows Media Center pre konzolu Xbox 360

 1. Pri používaní ovládača konzoly Xbox 360 sa presuňte na položku Moja konzola Xbox (My Xbox) a potom vyberte položku Systémové nastavenie (System Settings).

 2. Na obrazovke Systémové nastavenie (System Settings) vyberte položku Nastavenie konzoly (Console Settings).

 3. Kliknite na položku Diaľkové ovládanie (Remote Control).

 4. Ak chcete používať diaľkové ovládanie zariadenia Windows Media Center počas práce so zariadením Xbox 360, s ovládačom zariadenia Xbox 360, vyberte položku Obidva diaľkové ovládače.

Poznámka

 • Ak máte starší riadiaci panel konzoly Xbox 360, nastavenie diaľkového ovládania môžete zmeniť na súčasti system blade.

Na ovládanie zariadenia Xbox 360 môžete teraz používať diaľkové ovládanie zariadenia Windows Media Center alebo diaľkové ovládanie zariadenia Xbox 360.

Do knižníc aplikácie Windows Media Center bol pridaný nový obsah, ale v zariadení Extender nie je zobrazený. Čo môžem urobiť?

Ak po počiatočnom nastavení zariadenia Extender pridáte nové priečinky, ktoré sa majú sledovať pomocou aplikácie Windows Media Center, a chcete, aby sa obsah nových priečinkov zobrazil aj v zariadení Extender, musíte najskôr pridať nové priečinky aj do zariadenia Extender. Príčinou je existencia dvoch rozličných knižníc – jedna knižnica určená pre počítač s aplikáciou Windows Media Center a druhá pre zariadenie Media Center Extender.

Ďalšie informácie o konfigurácii priečinkov na zdieľanie médií počas práce so zariadením Xbox 360 ako zariadením typu Extender nájdete v téme Konfigurácia priečinkov na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Ktoré funkcie aplikácie Windows Media Center nie sú dostupné pri používaní zariadenia Media Center Extender?

Nasledujúca tabuľka zobrazuje niektoré mediálne možnosti, ktoré nie sú dostupné, ak používate zariadenie Media Center Extender.

Oblasť používateľského rozhrania aplikácie Windows Media Center Funkcie, ktoré nie sú dostupné v zariadení Media Center Extender
Oblasť používateľského rozhrania aplikácie Windows Media Center

Obrázky

Funkcie, ktoré nie sú dostupné v zariadení Media Center Extender
 • Tlač

Oblasť používateľského rozhrania aplikácie Windows Media Center

Hudba

Funkcie, ktoré nie sú dostupné v zariadení Media Center Extender
 • Vizualizácie

 • Rýchlo dopredu alebo Previnúť

Oblasť používateľského rozhrania aplikácie Windows Media Center

TV

Funkcie, ktoré nie sú dostupné v zariadení Media Center Extender
 • Nastavenie TV signálu

 • Úprava nastavenia zobrazenia

 • Spomalenie pohybu

Oblasť používateľského rozhrania aplikácie Windows Media Center

Disky CD alebo DVD

Funkcie, ktoré nie sú dostupné v zariadení Media Center Extender
 • Napálenie na disk CD

 • Napálenie na disk DVD

 • Sledovanie obsahu diskov DVD, ktoré sú vložené do jednotky DVD počítača s aplikáciou Windows Media Center

 • Počúvanie zvukového obsahu diskov CD, ktoré sú vložené v jednotke CD-ROM počítača s aplikáciou Windows Media Center

Oblasť používateľského rozhrania aplikácie Windows Media Center

Médiá online

Funkcie, ktoré nie sú dostupné v zariadení Media Center Extender
 • Niektoré hry (napríklad Srdcia, Chess Titans a FreeCell)

Oblasť používateľského rozhrania aplikácie Windows Media Center

Úlohy

Funkcie, ktoré nie sú dostupné v zariadení Media Center Extender
 • Synchronizácia so zariadením

 • Režim Iba médiá

 • Pridať Extender

Oblasť používateľského rozhrania aplikácie Windows Media Center

Nastavenia

Funkcie, ktoré nie sú dostupné v zariadení Media Center Extender
 • Hudba

 • DVD

 • Farebná schéma

 • Možnosti automatického preberania

 • Nastavenie TV signálu

 • Nastavenie reproduktorov

 • Testovanie intenzity signálu antény digitálneho televízora

 • Konfigurácia televízora alebo monitora

 • Opätovné spustenie nastavenia

 • Nastavenie diaľkového ovládania

 • Teletext

 • Presúvanie pohyblivého textu

 • Automaticky otvárané okná

Oblasť používateľského rozhrania aplikácie Windows Media Center

Všeobecné nastavenie a nastavenie ochrany osobných údajov/zásady ochrany osobných údajov

Funkcie, ktoré nie sú dostupné v zariadení Media Center Extender

Načítanie informácií o médiách pre disky CD a DVD z internetu

Kde inde sa ešte nachádzajú riešenia problémov vyskytujúcich sa pri používaní zariadenia Media Center Extender?

Tu sa nachádzajú niektoré prepojenia, ktoré môžu byť pri riešení problémov súvisiacich s používaním zariadenia Media Center Extender užitočné.

 • Prejdite na lokalitu technickej podpory spoločnosti Microsoft. Na lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft zadajte do vyhľadávacieho poľa Vyhľadať podporu (KB) (Search Support (KB)) výraz Xbox 360 a potom kliknite na tlačidlo Spustiť vyhľadávanie (Run the search). Výsledky vyhľadávania môžete potom pre systém Windows Vista filtrovať.

 • Prejdite na článok Prehľad aplikácie Windows Media Center na webovej lokalite spoločnosti Microsoft. Tento článok poskytuje dodatočné informácie o aplikácii Windows Media Center a zariadeniach Media Center Extender.

 • Ak sa pri používaní zariadenia Media Center Extender vyskytne problém, použite nástroj Zobrazovač udalostí a vyhľadajte problémy týkajúce sa aplikácie Windows Media Center a zariadenia Media Center Extender. Po vyhľadaní problému v okne Zobrazovač udalostí vyberte konkrétny problém a kliknite na prepojenie na Pomocníka Denník udalostí online (Event Log Online), čím získate ďalšie informácie o konkrétnom chybovom kóde (nazýva sa EventID).

  Ďalšie informácie o otvorení a používaní programu Prehliadač udalostí v systéme Windows Vista nájdete v téme Otvorenie Prehliadača udalostí.

 • Prejdite na tému Zelené tlačidlo, kde môžete nájsť pomoc v komunite Media Center.

Poznámka

 • Na prehrávanie a zaznamenávanie živého televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center je potrebná analógová alebo digitálna televízna karta. Ak počítač neobsahuje televíznu kartu, môžete kartu vo väčšine prípadov pridať. Informácie o získaní televíznej karty nájdete v téme Získať pomoc pre televíznu kartu alebo sa obráťte na výrobcu počítača.