Riešenie problémov so zariadeniami s podporou pripojenia Bluetooth

V tejto téme nájdete riešenia niekoľkých bežných problémov so zariadeniami s podporou pripojenia Bluetooth.

Zobraziť všetko

Počítač nerozoznáva zariadenie s podporou pripojenia Bluetooth.

Môžete vyskúšať niekoľko postupov:

 • Odstráňte a preinštalujte zariadenie:

  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Ovládací panel, kliknite na položku Hardvér a zvuk a potom kliknite na položku Zariadenia Bluetooth.
  2. Vyberte zariadenie, ktoré nefunguje, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

  3. Kliknite na tlačidlo Pridať, stlačte na zariadení tlačidlo na resetovanie (alebo ho nastavte podľa pokynov výrobcu tak, aby sa dalo vyhľadať), začiarknite políčko Moje zariadenie je nastavené a pripravené na vyhľadanie a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  4. Ak sa zariadenie nenašlo, zopakujte predchádzajúci krok. Po vyhľadaní zariadenie vyberte a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  5. Ďalej postupujte podľa pokynov Sprievodcu.

 • Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a batérie nie je potrebné vymeniť.

 • Skontrolujte, či je adaptér Bluetooth pre váš počítač pripojený a zapnutý a zariadenie je zapnuté a nastavené tak, aby sa dalo vyhľadať. Ak neviete, ako zapnúť jeho nastavenie na vyhľadanie, prečítajte si pokyny, ktoré sa dodávajú so zariadením alebo si pozrite webovú stránku výrobcu.

 • Skontrolujte, či ste nainštalovali zariadenie pomocou správneho programu. Ak ste tak neurobili, zariadenie preinštalujte.

  • Pri tlačiarni postupujte nasledovne:

   • Spustite Sprievodcu pridaním tlačiarne kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Hardvér a zvuk, na položku Tlačiarne a potom na položku Pridať tlačiareň.

  • Ak je na počítači nainštalovaná bezdrôtová technológia Bluetooth, pre mobilný telefón použite Sprievodcu pridaním zariadenia Bluetooth. Postupujte nasledovne:

   1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Ovládací panel, kliknite na položku Hardvér a zvuk a potom kliknite na položku Zariadenia Bluetooth.
   2. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  • Ak je na počítači nainštalovaná bezdrôtová technológia Bluetooth, pre klávesnicu a myš použite Sprievodcu pridaním zariadenia Bluetooth. Postupujte nasledovne:

   1. Pripojte k počítaču drôtovú klávesnicu alebo myš.

   2. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Ovládací panel, kliknite na položku Hardvér a zvuk a potom kliknite na položku Zariadenia Bluetooth.
   3. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 • Zariadenie môže byť mimo rozsahu vášho počítača alebo príliš blízko. Pokúste sa ho posunúť bližšie alebo trochu ďalej od počítača.

Zariadenie a počítač nedokážu navzájom komunikovať.

Môžete vyskúšať niekoľko postupov:

 • Skontrolujte, či sú zariadenie a váš počítač od seba v správnej vzdialenosti. Informácie o zariadení by mali obsahovať správnu vzdialenosť.

 • Zariadenie môže byť príliš zaneprázdnené alebo mať príliš veľa pripojení (napríklad iné zariadenia môžu byť pripojené k tlačiarni s podporou pripojenia Bluetooth). Počkajte, kým bude zariadenie menej zaneprázdnené a skúste to znova. Prípadne, ak chcete znížiť počet pripojení, nastavte ostatné zariadenia tak, aby sa nedali vyhľadať. Ak neviete, ako vypnúť nastavenie na vyhľadanie, prečítajte si informácie, ktoré sa dodávajú so zariadením alebo si pozrite webovú stránku výrobcu.

 • Skontrolujte, či sa počítač pokúša pripojiť k správnemu zariadeniu. Môžete mať napríklad dve tlačiarne s podporou pripojenia Bluetooth, ktoré sú pripojené k vášmu počítaču: jednu vo vašej kancelárii a jednu v kancelárii kolegu. Skontrolujte, či názov a sériové číslo zobrazené v Sprievodcovi pridaním zariadenia Bluetooth zodpovedajú názvu a sériovému číslu zariadenia a to tak, že v sprievodcovi kliknete pravým tlačidlom myši na ikonu zariadenia.

 • Vymenili ste si univerzálne kľúče so zariadením? Niektoré zariadenia vyžadujú univerzálny kľúč a až potom je možné ich uviesť v zozname Zariadenia Bluetooth v Ovládacom paneli.

 • Pravdepodobne ste zadali nesprávny univerzálny kľúč, alebo uplynula doba platnosti pre zadanie univerzálneho kľúča.

 • Skontrolujte, či je systém Windows nakonfigurovaný na prijímanie prichádzajúcich pripojení Bluetooth. Ak je v počítači nainštalovaná bezdrôtová technológia Bluetooth, skontrolujte, či sa v Ovládacom paneli nachádzajú zariadenia s podporou pripojenia Bluetooth. Postupujte nasledovne:

  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Ovládací panel, kliknite na položku Hardvér a zvuk a potom kliknite na položku Zariadenia Bluetooth.
  2. Kliknite na kartu Možnosti, začiarknite políčko Povoliť zariadeniam Bluetooth pripojiť sa k tomuto počítaču a potom kliknite na tlačidlo OK.

 • Ak je zariadenie blízko k ostatným zariadeniam, ktoré používajú rádiové frekvencie (ako sú napríklad mikrovlnné rúry, bezdrôtové telefóny, diaľkové ovládače pre elektroniku alebo osvetlenie alebo bezdrôtové siete 802.11), môžu tieto zariadenia spôsobovať interferenciu. Pokúste sa posunúť zariadenie, ktoré nefunguje, ďalej od ostatných zariadení.

Pripojenie k zariadeniu je pomalé alebo prerušované.

Môžete vyskúšať niekoľko postupov:

 • Zariadenie a počítač môžu byť na hranici rozsahu vysielania alebo príliš blízko seba. Posuňte zariadenie bližšie k počítaču alebo trochu ďalej. V informáciách o zariadení by ste sa mali dozvedieť správnu vzdialenosť.

 • Zariadenie môže byť príliš zaneprázdnené alebo má príliš veľa pripojení. Napríklad iné zariadenia sa môžu práve pripájať k tlačiarni s podporou pripojenia Bluetooth, a tak brániť tomuto pripojeniu. Počkajte, kým bude zariadenie menej zaneprázdnené a skúste to znova. Prípadne, ak chcete znížiť počet pripojení, nastavte ostatné zariadenia tak, aby sa nedali vyhľadať. Ak neviete, ako vypnúť nastavenie na vyhľadanie, prečítajte si informácie, ktoré sa dodávajú so zariadením alebo si pozrite webovú stránku výrobcu.

 • Ak je zariadenie blízko k ostatným zariadeniam, ktoré používajú rádiové frekvencie (ako sú napríklad mikrovlnné rúry, bezdrôtové telefóny, diaľkové ovládače pre elektroniku alebo osvetlenie alebo bezdrôtové siete 802.11), môžu tieto zariadenia spôsobovať interferenciu. Pokúste sa posunúť zariadenie, ktoré nefunguje, ďalej od ostatných zariadení.

 • Mohlo dôjsť k vynulovaniu zabezpečenia na niektorom zo zariadení. Tento problém sa najčastejšie vyskytuje pri práci s klávesnicou a myšou. Ostatné zariadenia môžu mať podobné problémy a je pravdepodobné, že ich bude potrebné znova nainštalovať.

Klávesnica alebo myš s podporou pripojenia Bluetooth nefunguje.

Pokúste sa odstrániť a preinštalovať klávesnicu alebo myš. Postupujte nasledovne:

Najskôr pripojte k počítaču drôtovú klávesnicu alebo myš. Potom, ak je na počítači nainštalovaná technológia Bluetooth, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Ovládací panel, kliknite na položku Hardvér a zvuk a potom kliknite na položku Zariadenia Bluetooth.
 2. Vyberte klávesnicu alebo myš, ktorá nefunguje, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 3. Kliknite na tlačidlo Pridať, stlačte tlačidlo na vynulovanie v spodnej časti klávesnice alebo myši, začiarknite políčko Moje zariadenie je nastavené a pripravené na vyhľadanie a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Ak sa zariadenie nenašlo, zopakujte predchádzajúci krok. Po vyhľadaní zariadenie vyberte a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Ak ste tento krok vyskúšali opakovane a váš počítač stále nedokáže zariadenie nájsť, skontrolujte, či má zariadenie dobré batérie.

 5. Ak je zariadením klávesnica, vymeňte univerzálne kľúče s klávesnicou. Ak je zariadením myš, kliknite na možnosť Nepoužiť univerzálny kľúč. Ďalej postupujte podľa pokynov Sprievodcu.

Nepamätám si prístupový kľúč pre zariadenie s podporou pripojenia Bluetooth.

Väčšina zariadení umožňuje vybrať vlastný univerzálny kľúč alebo môžete použiť univerzálny kľúč generovaný systémom Windows. Ak chcete, aby systém Windows vygeneroval univerzálny kľúč, spustite Sprievodcu pridaním zariadenia Bluetooth. V opačnom prípade sa obráťte na výrobcu. Niektoré zariadenia používajú ako univerzálny kľúč hodnoty „0000“ alebo „0001“.

Nemôžem sa pripojiť k počítaču zo zariadenia s podporou pripojenia Bluetooth.

Ak je na počítači nainštalovaná bezdrôtová technológia Bluetooth, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Ovládací panel, kliknite na položku Hardvér a zvuk a potom kliknite na položku Zariadenia Bluetooth.
 2. Kliknite na kartu Možnosti a potom skontrolujte, či je začiarknuté políčko Povoliť zariadeniam Bluetooth pripojiť sa k tomuto počítaču.

Mám problémy s adaptérom Bluetooth. Na koho sa mám obrátiť so žiadosťou o pomoc?

Obráťte sa na poskytovateľa ovládača (výrobcu) adaptéra. Ak chcete zistiť poskytovateľa ovládača, postupujte nasledovne:

Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

 1. Spustite Správcu zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Dvojitým kliknutím rozbaľte sekciu Rádiá Bluetooth.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na adaptér Bluetooth (rádiové alebo vysielacie zariadenie) a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 4. Kliknite na kartu Ovládač.

 5. Vedľa položky Výrobca ovládača sa zobrazuje buď Microsoft alebo názov iného výrobcu. Obráťte sa na tohto výrobcu so žiadosťou o pomoc.

Poznámka

 • Niektoré vydania systému Windows môžu obsahovať funkciu technológie Bluetooth na vyhľadanie zariadení, ktorá sa odlišuje od postupu uvedeného v tejto téme.

 • Párovací kód je iný pojem pre číslo, ktoré spája váš počítač so zariadením s podporou pripojenia Bluetooth. Pojmy prístupový kľúč a párovací kód sa často zamieňajú.