Riešenie problémov s počítačmi, ktoré sa nezobrazujú na mape siete

Mapa siete je grafické zobrazenie počítačov a zariadení v sieti, v ktorom sa zobrazuje spôsob ich prepojenia. Systém Windows niekedy nedokáže zistiť všetky počítače a zariadenia v sieti alebo nedokáže umiestniť všetky počítače a zariadenia na správne miesto na mape. V tejto téme sú uvedené niektoré príčiny problémov s mapou siete a riešenia týchto problémov.

Zobraziť všetko

Počítač alebo zariadenie sa nenachádza na mape siete.

Príčiny môžu byť nasledovné:

 • Na počítači je spustený systém Windows Vista a počítač je pripojený k sieti, ktorá je priradená k sieťovému umiestneniu typu Verejné miesto. Systém Windows nedokáže nájsť počítač v sieti, ktorá je priradená k umiestneniu Verejné miesto. Tento problém môžete odstrániť tak, že zmeníte sieťové umiestnenie na súkromné alebo sa pripojíte k sieti, ktorá je priradená k sieťovému umiestneniu typu Súkromné. Ďalšie informácie o sieťových umiestneniach nájdete v časti Výber sieťového umiestnenia.

  Upozornenie

  • Keď sa pripojíte k sieti priradenej k súkromnému sieťovému umiestneniu, počítač sa stane viditeľný pre iné počítače vo vašej blízkosti, čím sa zvyšuje riziko jeho ohrozenia škodlivým softvérom z Internetu. Sieťové umiestnenie typu Súkromné by ste mali priradiť len k sieťam, ktorých používateľov a zariadenia poznáte a dôverujete im, napríklad u vás doma alebo na pracovisku. Toto sieťové umiestnenie nepriraďujte k sieťam na verejných miestach, ako sú napríklad kaviarne alebo letiská.

 • Na počítači je spustený systém Windows Vista a protokol LLTD (Link Layer Topology Discovery) je pre sieťový adaptér vypnutý. Systém Windows používa LLTD na mapovanie počítačov a zariadení v sieti. Ak chcete zapnúť protokol LLTD, použite tento postup:

  1. Otvorte okno Sieťové pripojenia kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Sieť a Internet, na položku Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie a potom na položku Spravovať sieťové pripojenia.

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu sieťového adaptéra a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  3. Začiarknite políčka Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver a Link-Layer Topology Discovery Responder a potom kliknite na tlačidlo OK.

 • V počítači je spustený systém Windows Vista a zisťovanie siete je vypnuté. Ak chcete zapnúť zisťovanie siete, použite nasledovný postup:

  1. Otvorte dialógové okno Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Sieť a Internet a na položku Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie.

  2. Ak je zisťovanie siete vypnuté, kliknutím na tlačidlo so šípkou Obrázok tlačidla so šípkou rozbaľte príslušnú časť, kliknite na položku Zapnúť zisťovanie siete a potom kliknite na tlačidlo Použiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  Ďalšie informácie o zisťovaní siete nájdete v téme Čo je zisťovanie siete?

 • V počítači je spustený systém Windows XP a protokol LLTD nie je nainštalovaný. Počítač so systémom Windows XP môže byť zistený a zobrazený na mape siete len za predpokladu, že je v tomto počítači nainštalovaný protokol LLTD. Ďalšie informácie nájdete v článku Na mape siete sa nezobrazujú počítače so systémom Windows XP na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

 • V počítači je spustený systém Windows XP a nastavenie brány firewall bráni systému Windows v tom, aby bol počítač zistený. Skontrolujte nastavenie brány firewall a zabezpečte, aby bolo zapnuté zdieľanie súborov a tlačiarní. Ak používate bránu Windows Firewall, pozrite tému Princípy nastavenia brány Windows Firewall. Ak používate inú bránu firewall, pozrite sa do materiálov dodaných s bránou firewall.

 • Zariadenie nepodporuje požadované protokoly pre systém Windows Vista. Skontrolujte, či dokumentácia dodaná so zariadením má logo systému Windows Vista. Ak zariadenie logo má, malo by sa zobraziť na mape siete. Zariadenie alebo dokumentácia zariadenia môže obsahovať aj informácie o protokole LLTD alebo mapu siete.

Počítač alebo zariadenie nie je na mape správne umiestnené.

Príčiny môžu byť nasledovné:

 • V počítači je spustený systém Windows Vista a počítač je pripojený na sieť, ktorá je priradená k sieťovému umiestneniu typu Verejné miesto. Ak sa počítač nachádza v sieti priradenej k umiestneniu typu Verejné miesto, systém Windows ho nedokáže správne umiestniť na mapu siete. Tento problém môžete odstrániť tak, že zmeníte sieťové umiestnenie na súkromné alebo sa pripojíte k sieti, ktorá je priradená k sieťovému umiestneniu typu Súkromné. Ďalšie informácie o sieťových umiestneniach nájdete v článku Výber sieťového umiestnenia.

  Upozornenie

  • Keď sa pripojíte k sieti priradenej k súkromnému sieťovému umiestneniu, počítač sa stane viditeľný pre iné počítače vo vašej blízkosti, čím sa zvyšuje riziko jeho ohrozenia škodlivým softvérom z Internetu. Sieťové umiestnenie typu Súkromné by ste mali priradiť len k sieťam, ktorých používateľov a zariadenia poznáte a dôverujete im, napríklad u vás doma alebo na pracovisku. Toto sieťové umiestnenie nepriraďujte k sieťam na verejných miestach, ako sú napríklad kaviarne a letiská.

 • V počítači je spustený systém Windows XP a protokol LLTD nie je nainštalovaný. Počítač so systémom Windows XP môže byť zistený a správne umiestnený na mape siete len za predpokladu, že v tomto počítači je nainštalovaný protokol LLTD. Ďalšie informácie o zobrazovaní počítačov so systémom Windows XP na mape siete nájdete v článku Na mape siete sa nezobrazujú počítače so systémom Windows XP na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

 • Zariadenie nepodporuje požadované protokoly pre systém Windows Vista, čo môže spôsobiť, že niektoré zariadenia sa na mape siete nezobrazia očakávaným spôsobom. Napríklad smerovač sa môže zobraziť ako tri veci: smerovač, prepínač a prístupový bod. Skontrolujte, či dokumentácia dodaná so zariadením má logo systému Windows Vista. Ak zariadenie logo má, malo by sa správne zobraziť na mape siete. Zariadenie alebo dokumentácia zariadenia môže obsahovať aj informácie o protokole LLTD alebo mapu siete.

Zobrazilo sa hlásenie o chybe, ktorá vznikla počas procesu mapovania.

Príčiny môžu byť nasledovné:

 • Počítač alebo zariadenie v sieti sa reštartovalo počas procesu mapovania. Ak chcete tento problém odstrániť, počkajte, kým sa počítač alebo zariadenie spustí, a potom kliknutím na tlačidlo Obnoviť Obrázok tlačidla Obnoviť obnovte mapu siete.
 • Počítač je pripojený do bezdrôtovej siete a signál bezdrôtového pripojenia je slabý alebo prerušovaný. Ak chcete tento problém odstrániť, posuňte počítač bližšie k bezdrôtovému smerovaču alebo prístupovému bodu.

 • Zariadenie v sieti, ako je napríklad rozbočovač alebo prepínač, nepracuje správne alebo nie je kompatibilné s protokolom LLTD (Link Layer Topology Discovery), ktorý systém Windows používa pri vytváraní mapy. Tento problém odstránite tak, že zariadenie zakážete, vypnete alebo odstránite zo siete.

 • Odozvy od iných zariadení v sieti sú oneskorené alebo sa v sieti nachádza nekompatibilný smerovač. Ak sú odozvy oneskorené, počkajte niekoľko minút a potom kliknutím na tlačidlo Obnoviť Obrázok tlačidla Obnoviť obnovte mapu siete. Ak je smerovač nekompatibilný, skúste ho zakázať, vypnúť alebo odstrániť zo siete.