Riešenie problémov s filmami a diskami DVD v aplikácii Windows Media Center

Táto téma obsahuje riešenia niektorých bežných problémov s prehrávaním diskov DVD a so zobrazením informácií o filmoch v aplikácii Windows Media Center.

Zobraziť všetko

Prečo nefunguje digitálny zvuk disku DVD?

Zvuk disku DVD určuje konfigurácia reproduktorov nastavená v položke Nastavenie reproduktorov, typ zvukového pripojenia, ktorý používate na pripojenie počítača k reproduktorom alebo k stereofónnemu prijímaču, a nastavenie zvuku disku DVD v aplikácii Windows Media Center. Ďalšie informácie o nastavení reproduktorov v aplikácii Windows Media Center nájdete v téme Nastavenie reproduktorov.

Dostupnosť digitálneho zvuku závisí aj od možností povolených zvukovým hardvérom, ktorý je nainštalovaný v počítači. Ďalšie informácie o možnostiach zvukového hardvéru nájdete v dokumentácii dodanej s počítačom.

Prečo je video na disku DVD skreslené?

Video DVD môže byť skreslené, ak bola v počítači nainštalovaná ďalšia aplikácia prehrávača diskov DVD. Táto situácia môže vzniknúť z dôvodu, že jednotlivé prehrávače diskov DVD inštalujú rozdielny softvér na dekódovanie videa DVD s cieľom umožniť jeho prehrávanie. Pokúste sa vyriešiť problém odstránením pridanej aplikácie prehrávača diskov DVD.

Prečo sa disk DVD neprehráva?

Disk DVD sa nemusí prehrávať z viacerých dôvodov. Nasledujúci zoznam uvádza možné dôvody a určité kroky, ktoré môžu pomôcť vyriešiť problém:

 • V počítači bola nainštalovaná ďalšia aplikácia prehrávača diskov DVD, ktorá bráni aplikácii Windows Media Center prehrávať disky DVD. Príslušnú aplikáciu prehrávača DVD zatvorte alebo odinštalujte.

 • Jednotka DVD je vypnutá. Overte, či je jednotka DVD-ROM zapnutá.

 • Rozlíšenie obrazovky alebo typ pripojenia nepodporuje technológiu ochrany proti kopírovaniu, ktorá sa vyžaduje na prehrávanie diskov DVD. Bude zrejme potrebné zmeniť rozlíšenie obrazovky na hodnotu 640 x 480 alebo 720 x 480. Prípadne môžete zmeniť káblové pripojenie medzi obrazovkou a počítačom a použiť kábel DVI alebo VGA. Informácie o jednotlivých typoch káblového pripojenia nájdete v téme Pripojenie počítača k televízoru.

 • Jednotka DVD-ROM nedokáže prehrať príslušný typ disku DVD. Niektoré jednotky DVD-ROM môžu čítať iba disky typu DVD+R alebo DVD-R. Ak napálite video vo formáte DVD na typ zapisovateľného disku DVD, ktorý nie je podporovaný jednotkou DVD-ROM, disk DVD sa neprehrá.

Čo to znamená, ak má disk DVD rozdielny kód krajiny a neprehráva sa?

Niektoré disky DVD sú kódované na prehrávanie iba v niektorých regiónoch. Ak kúpite disk DVD v určitej krajine alebo regióne a pokúsite sa prehrať ho v prehrávači diskov DVD alebo v počítači zakúpenom v inej krajine alebo regióne, príslušný disk DVD sa nemusí prehrať z dôvodu regionálneho kódovania.

Prečo sa v aplikácii Windows Media Center nezobrazujú informácie o filmoch a obaly albumov?

Informácie o filmoch a obrázky obalov albumov sa nemusia zobraziť z nasledujúcich dôvodov:

 • Nie ste pripojení na Internet a aplikácia Windows Media Center preto nedokáže získať informácie a obrázky obalov albumov.

 • Informácie o filmoch a obrázky nie sú vo vašej krajine alebo regióne k dispozícii.

 • Informácie o filmoch a obrázky nie sú k dispozícii pre príslušný film alebo disk DVD.

 • Pri nastavovaní aplikácie Windows Media Center ste vybrali možnosť nepreberať z Internetu informácie o diskoch CD, DVD alebo o filmoch. Ak chcete toto nastavenie zmeniť, vykonajte nasledovný postup:

  1. Pripojte sa na Internet.

  2. Na úvodnej obrazovke sa posuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie, na položku Všeobecné a potom na položku Možnosti automatického preberania.

  3. Začiarknite políčko Získať obal albumu CD, informácie o multimediálnom obsahu pre disky DVD a filmy a internetové služby z Internetu.

  4. Kliknite na položku Uložiť.

Ako mám zmeniť program, ktorý Automatické prehrávanie otvorí po zapojení zariadenia alebo vložení disku?

Použite tento postup:

 1. Otvorte dialógové okno Automatické prehrávanie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Hardvér a zvuk a potom na položku Automatické prehrávanie.

 2. Ak nechcete aby sa dialógové okno Automatické prehrávanie zobrazovalo, vedľa zariadenia alebo disku vyberte možnosť Nevykonať žiadnu akciu. Ak chcete mať možnosť vyberať akciu vždy po zapojení zariadenia alebo vložení disku, vyberte možnosť Vždy sa opýtať. Ak chcete, aby sa program vždy otvoril automaticky, vyberte program.