Riešenie problémov s importovaním súborov do programu Windows Movie Maker

V tejto téme nájdete riešenia bežných problémov s importovaním súborov do programu Windows Movie Maker.

Zobraziť všetko

Čo znamená zobrazenie chybového hlásenia oznamujúceho, že obsah je chránený správou digitálnych práv?

Toto chybové hlásenie sa zobrazí pri pokuse importovať zvuk alebo video, ktoré sú chránené systémom spravovania digitálnych práv (DRM). Správa digitálnych práv (DRM) je technológia, ktorá umožňuje autorom a vydavateľom obsahu, napríklad nahrávacím spoločnostiam a filmovým štúdiám, kontrolovať, akým spôsobom sú ich digitálne nahrávky hudby a videa použité a distribuované. Chránené digitálne mediálne súbory sa nedajú importovať do programu Windows Movie Maker.

Čo mám robiť, ak nie je možné importovať videosúbory alebo zvukové súbory, ktoré nie sú podporované programom Windows Movie Maker?

Niektoré formáty zvukových súborov alebo videosúborov nie sú podporované programom Windows Movie Maker a nemôžu byť importované. Napriek tomu je možné pre videosúbor alebo zvukový súbor, ktoré nie sú podporované, použiť program na úpravu videosúborov od inej spoločnosti ako Microsoft a urobiť konverziu súboru do formátu, ktorý program Windows Movie Maker podporuje a potom importovať výsledný zvukový súbor alebo videosúbor do programu Windows Movie Maker. Niektoré súbory vyžadujú nainštalovanie kodeku ešte pred tým, ako budú použité v programe Windows Movie Maker.

Čo mám robiť, ak program Windows Movie Maker prestane reagovať pri pokuse o prehrávanie importovaného súboru?

V mnohých prípadoch môže súbor vo formáte nepodporovanom programom Windows Movie Maker spôsobiť, že program Windows Movie Maker prestane odpovedať. Môže to byť dôsledok nekompatibility videofiltrov. Môžete si overiť nainštalované filtre a jednoduchým reštartom programu Windows Movie Maker donútiť program Windows Movie Maker, aby nenačítal špecifické filtre.

Nastavenie videofiltrov skontrolujete tak, že v ponuke Nástroje kliknete na položku Možnosti a potom kliknete na kartu Kompatibilita. Ďalšie informácie o videofiltroch nájdete v téme Videofiltre: najčastejšie otázky.

Prečo nie je možné importovať video z webovej kamery alebo z analógového zdroja videa?

Program Windows Movie Maker už nepodporuje importovanie videa z webovej kamery alebo analógového zdroja videa (napríklad z videorekordéra). Ak chcete použiť video z webovej kamery, použite softvér, ktorý bol dodaný spolu s kamerou na nahrávanie videa do počítača a potom výsledné video importujte do programu Windows Movie Maker.