Riešenie problémov s obrázkami v aplikácii Windows Media Center

Táto téma obsahuje riešenia niekoľkých bežných problémov s obrázkami v aplikácii Windows Media Center.

Zobraziť všetko

Prečo sa obrázok v aplikácii Windows Media Center nezobrazí?

V nasledujúcom zozname nájdete možné príčiny nezobrazenia obrázka v aplikácii Windows Media Center, ako aj spôsob zobrazenia obrázkov v aplikácii Windows Media Center.

  • Typ súboru obrázka nie je podporovaný v aplikácii Windows Media Center. Napríklad, digitálne fotografie nasnímané digitálnym fotoaparátom a uložené vo formáte RAW nie sú podporované v aplikácii Windows Media Center. Zoznam typov súborov podporovaných v aplikácii Windows Media Center nájdete v téme Typy súborov podporovaných aplikáciou Windows Media Center.

  • Súbor sa zmenil na nepodporovaný typ, napríklad miniatúru, alebo je poškodený. Možno bude potrebné upraviť obrázok tak, že otvoríte súbor v programe na úpravu fotografií a potom znova uložíte obrázok do typu súboru podporovaného v aplikácii Windows Media Center.

  • Súbor je skrytý. Kontrolou vlastností súboru zistíte, či nie je skrytý. Ďalšie informácie o zobrazovaní vlastností súboru nájdete v téme Zobrazenie vlastností súboru.

Kvalita obrázka je nízka

Pri zmene a uložení pomocou funkcie Retušovať v aplikácii Windows Media Center sa súbor komprimuje. Opakované zmeny a ukladanie môžu znížiť kvalitu obrázka. Informácie o zabezpečení vysokej kvality obrázka nájdete v dokumentácii k digitálnemu fotoaparátu alebo zariadeniu na digitalizáciu obrázkov. Ďalšie informácie nájdete v téme Úprava obrázkov.

Ak chcete mať k dispozícii kópiu pôvodného obrázka, ukladajte originály obrázkov do jedného priečinka a ich kópie do iného priečinka špeciálne určeného na úpravy obrázkov. Ak máte záložnú kópiu a s upravenou verziou obrázka sa niečo stane, môžete znova použiť pôvodný obrázok.

Po úpravách v aplikácii Windows Media Center nie je možné obrázok uložiť

V nasledujúcom zozname nájdete možné príčiny zabraňujúce uloženiu zmien fotografií v aplikácii Windows Media Center, ako aj možné riešenia a spôsoby odstránenia tohto problému:

  • Súbor je poškodený. Skúste súbor otvoriť a upraviť v programe na úpravu fotografií. Ak je pokus úspešný, vykonajte a uložte zmeny fotografie v tomto programe.

  • Na disku počítača nie je dostatok voľného miesta na uloženie upraveného obrázka. Tento problém vyriešite, ak uvoľníte dodatočné miesto na disku a potom znova vykonáte a uložíte zmeny fotografie v aplikácii Windows Media Center.

  • Vlastnosť súboru je nastavená iba na čítanie. Tento problém vyriešite odstránením vlastnosti iba na čítanie. Ďalšie informácie o vlastnostiach súboru nájdete v téme Zobrazenie vlastností súboru.

Ako mám zmeniť program, ktorý Automatické prehrávanie otvorí po zapojení zariadenia alebo vložení disku?

Použite tento postup:

  1. Otvorte dialógové okno Automatické prehrávanie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Hardvér a zvuk a potom na položku Automatické prehrávanie.

  2. Ak nechcete, aby sa dialógové okno Automatické prehrávanie zobrazovalo vedľa zariadenia alebo disku, vyberte možnosť Nevykonať žiadnu akciu. Ak chcete mať možnosť vyberať akciu vždy po zapojení zariadenia alebo vložení disku, vyberte možnosť Vždy sa opýtať. Ak chcete, aby sa program vždy otvoril automaticky, vyberte program.