Riešenie problémov s prehrávaním videí v aplikácii Windows Media Center

Táto téma obsahuje riešenia niekoľkých bežných problémov s prehrávaním videí v aplikácii Windows Media Center.

Zobraziť všetko

Prečo sa nedá prehrať videosúbor?

Video sa nemusí prehrať pre niektorý z nasledujúcich dôvodov:

  • Súbor je poškodený alebo je vo formáte, ktorý nie je podporovaný. Pokúste sa súbor otvoriť v programe na úpravu videa a znova ho uložte v podporovanom formáte. Ďalšie informácie o podporovaných typoch videosúborov v aplikácii Windows Media Center nájdete v téme Typy súborov podporovaných aplikáciou Windows Media Center.

  • Môže ísť o problém s kodekom, ktorý je potrebný na prehrávanie súboru. Ak sa pokúsite otvoriť videosúbor v programe Windows Media Player, zodpovedajúci kodek sa môže prevziať automaticky. Informácie o kodekoch nájdete v časti Kodeky: najčastejšie otázky. Program Windows Media Player spustíte nasledovným spôsobom:

    1. Na obrazovke štart v aplikácii Windows Media Center kliknite na položku Minimalizovať  Obrázok tlačidla Minimalizovať .
    2. Na paneli úloh kliknite na tlačidlo Štart  Obrázok tlačidla Štart na paneli úloh a potom na program Windows Media Player.

Prečo nie je možné video posúvať rýchlo dopredu alebo previnúť dozadu?

Všetky formáty videa nepodporujú rýchle posúvanie dopredu alebo prevíjanie dozadu.

Prečo nie je možné nájsť prevzaté video?

Video prevzaté do počítača s aplikáciou Windows Media Center sa nemusí dať nájsť pre niektorú z nasledujúcich príčin:

  • Videosúbor sa prevzal do priečinka, ktorý aplikácia Windows Media Center nemonitoruje z hľadiska obrazového obsahu. Ak ste videosúbor prevzali z webovej lokality, zobrazí sa výzva na zadanie umiestnenia, do ktorého chcete videosúbor skopírovať. Ak pravidelne preberáte videosúbory do určitého priečinka, môžete nastaviť aplikáciu Windows Media Center, aby priečinok monitorovala, takže všetky videosúbory prevzaté do priečinka sa automaticky pridajú do knižnice videí aplikácie Windows Media Center. Informácie o monitorovaní priečinka aplikáciou Windows Media Center nájdete v téme Pridávanie digitálnych mediálnych súborov.

  • Aplikácia Windows Media Center neobsahuje kodek pre videosúbor. Ak aplikácia Windows Media Center neobsahuje kodek, nedokáže súbor rozpoznať ako video a zobrazí ho v položke Obrázky a videá. Ak sa pokúsite otvoriť súbor v programe Windows Media Player, kodek sa môže prevziať automaticky.

  • Video nie je možné zobraziť v aplikácii Windows Media Center a musí sa prehrať v softvéri na prehrávanie videa, pre ktorý bolo prevzaté.

  • Videosúbor je chránený a platnosť práv na používanie médií pre súbor uplynula alebo sa vyskytol problém s právami. V niektorých prípadoch sa môže stať, že na prevzatie aktualizovaných práv na používanie médií pre videosúbory získané z internetových obchodov bude potrebné použiť program Windows Media Player. Informácie o právach na používanie médií nájdete v časti Windows Správa digitálnych práv v programe Media Player: najčastejšie otázky.