Riešenie problémov s publikovaním filmu na zapisovateľný disk CD

V tejto kapitole nájdete uvedené riešenia bežných problémov s publikovaním filmu na zapisovateľný disk CD.

Zobraziť všetko

Pri pokuse o publikovanie filmu na disk CD program Windows Movie Maker oznámil, že nie je zistená napaľovačka diskov. Ako sa to dá opraviť?

Vyskúšajte niektorú z nasledovných možností:

 • Skontrolujte, či je napaľovačka diskov CD správne pripojená k počítaču a či sú pre napaľovačku nainštalované potrebné softvérové ovládače. Hardvérové nastavenie môžete skontrolovať v aplikácii Správca zariadení nasledovným spôsobom:

  1. V ponuke Štart kliknite na položku Ovládací panel.

  2. Kliknite na položku Hardvér a zvuk.

  3. Kliknite na aplikáciu Správca zariadení.

 • Ak máte externú napaľovačku diskov CD, reštartujte ju.

 • Skontrolujte, či je disk CD v napaľovačke diskov CD nový a čistý disk CD-R alebo CD-RW.

 • Ukončite proces imapi.exe v Správcovi úloh systému Windows alebo reštartujte systém Windows. Ak chcete zastaviť proces imapi.exe, vykonajte nasledovné:

  1. Uložte všetky zmeny projektu a program Windows Movie Maker zavrite.

  2. Ak chcete otvoriť Správcu úloh systému Windows, kliknite pravým tlačidlom myši na prázdne miesto na paneli úloh a potom kliknite na položku Správca úloh.

  3. Na karte Procesy kliknite na proces s názvom imapi.exe a kliknite na tlačidlo Ukončiť proces.

  4. Zatvorte nástroj Správca úloh systému Windows.

  5. Spustite program Windows Movie Maker, otvorte uložený projekt a pomocou aplikácie Publikovať film skúste znova uložiť film na zapisovateľný disk CD.

   Ak chcete v Správcovi úloh systému Windows zobraziť a ukončiť proces imapi.exe, musíte mať príslušné oprávnenia správcu. Ak ste sa do systému neprihlásili s oprávneniami správcu, nemôžte proces ukončiť. V takom prípade zatvorte program Windows Movie Maker, reštartujte systém Windows a potom sa opäť pokúste uložiť film na zapisovateľný disk CD.

Nemám oprávnenia pre publikovanie filmu na disk CD. Ako mám oprávnenia získať?

Ak je nastavenie funkcie Odstrániť funkcie napaľovačky diskov CD v skupinovej politike správcom systému nastavené na Povolené, nemôžete publikovať svoj film na disk CD. Správcovia systémov v niektorých spoločnostiach alebo organizáciách to robia z dôvodu vyššieho zabezpečenia. Ak chcete vidieť alebo zmeniť skupinovú politiku, konto, ktoré používate pri prihlásení, musí mať príslušné oprávnenie správcu.

Ak chcete toto nastavenie zmeniť, požiadajte správcu systému, aby nastavil príslušné oprávnenia umožňujúce kopírovanie na zapisovateľný disk CD, a potom sa opäť pokúste publikovať film na zapisovateľný disk CD.