Riešenie problémov s publikovaním filmu v počítači

V tejto téme nájdete riešenia bežných problémov s publikovaním filmov v programe Windows Movie Maker.

Zobraziť všetko

Čo robiť v prípade zobrazenia chybového hlásenia, ktoré upozorňuje na to, že film je väčší ako 4 gigabajty?

Táto chyba sa vyskytuje vtedy, keď publikujete film s veľkosťou presahujúcou limit 4 GB, čo je maximálna veľkosť súborov povolená v systéme súborov FAT32. Tento problém sa prejavuje najmä pri publikovaní dlhých filmov s nastavenou vysokou kvalitou zväzku alebo oblasti, ktorá používa systém súborov FAT32.

Ak chcete vyriešiť tento problém, vykonajte niektoré z nasledujúcich krokov:

 • Zmenšite dĺžku filmu v programe Windows Movie Maker odstránením položiek z panela deja alebo časovej osi a publikujte film ešte raz.

 • Vyberte nastavenie nižšej kvality alebo menšieho súboru pri publikovaní filmu. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie filmu: najčastejšie otázky.

 • Ak sa na jednotke pevného disku počítača nachádza viacero oblastí a jedna je formátovaná použitím systému súborov NTSF, publikujte film v oblasti NTFS. Systém súborov NTFS podporuje súbory s veľkosťou väčšou ako 4 GB.

 • Ak nahrávate publikovaný film na pásku a na pevnom disku počítača sa nachádza viacero oblastí a jedna je formátovaná použitím systému súborov NTSF, môžete použiť túto oblasť ako dočasný ukladací priestor. Ak chcete zmeniť dočasný ukladací priestor, vykonajte nasledovné kroky:

  1. Kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti.

  2. Do poľa Dočasný ukladací priestor vyberte jednotku, ktorá je formátovaná použitím systému súborov NTFS.

 • Konvertujte systém súborov tak, aby používal systém súborov NTFS. Systém súborov NTFS podporuje súbory s veľkosťou väčšou ako 4 GB. Ďalšie informácie nájdete v téme Konverzia zväzku na formát NTFS.

Zobrazilo sa chybové hlásenie so správou, že na disku nie je dosť miesta na publikovanie filmu. Čo môžem urobiť?

Ak chcete vyriešiť tento problém, vykonajte niektoré z nasledujúcich krokov:

 • Zmenšite dĺžku filmu v programe Windows Movie Maker odstránením položiek z panela deja alebo časovej osi.

 • Vyberte nastavenie nižšej kvality alebo veľkosti súboru pri publikovaní filmu. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie filmu: najčastejšie otázky.

 • Film publikujte do umiestnenia, v ktorom je k dispozícii viac voľného miesta.

Čo robiť po zobrazení chybového hlásenia, ktoré upozorňuje na to, že nie je možné publikovať film, lebo dané umiestnenie neexistuje?

Táto chyba sa vyskytuje vtedy, ak sa rozhodnete publikovať film na jednotke vymeniteľného úložného priestoru, ktorá je odpojená alebo nie je dostupná. Tento problém môže nastať aj pri publikovaní filmu na sieťovej jednotke, ktorá už nie je dostupná.

Ak chcete vyriešiť tento problém, vykonajte niektoré z nasledujúcich krokov:

 • Ak ste ako umiestnenie na publikovanie vybrali vymeniteľnú úložnú jednotku, skontrolujte, či je jednotka alebo vymeniteľné médium stále dostupná a správne pripojená k počítaču.

 • Ak ste ako umiestnenie na publikovanie určili sieťovú jednotku, skontrolujte, či je k počítaču správne pripojený sieťový kábel a či je dostupný sieťový počítač, na ktorom chcete film publikovať.

 • Zadajte umiestnenie na publikovanie na pevnom disku počítača.

Film sa nedá publikovať, pretože chýbajú niektoré zdrojové súbory. Ako vyhľadať príslušné chýbajúce súbory a vrátiť ich naspäť do programu Windows Movie Maker?

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak sa pokúšate publikovať film po premiestnení, premenovaní alebo odstránení niektorých zdrojových súborov klipov v projekte.

Ak chcete vyriešiť tento problém, vykonajte niektoré z nasledujúcich krokov:

 • Vyhľadajte pôvodný zdrojový súbor a premiestnite ho alebo skopírujte do umiestnenia v počítači, odkiaľ bol pôvodne importovaný do programu Windows Movie Maker. Ak chcete chýbajúci súbor vyhľadať, na table kolekcie alebo projektu kliknite na chýbajúci klip a v ponuke Upraviť kliknite na príkaz Vyhľadať chýbajúci súbor.

 • Ak bol zdrojový súbor importovaný do programu Windows Movie Maker pôvodne uložený v zdieľanom umiestnení v sieti, skontrolujte dostupnosť všetkých umiestnení v sieti.