Riešenie problémov s rozhlasovými stanicami v aplikácii Windows Media Center

Táto téma obsahuje riešenia niektorých bežných problémov s prehrávaním rozhlasového vysielania vo formáte FM v aplikácii Windows Media Center.

Na prehrávanie rozhlasových staníc v pásme FM je v aplikácii Windows Media Center potrebný voliteľný prijímač FM.

Zobraziť všetko

Prečo sa neprehráva rozhlasové vysielanie vo formáte FM?

Príčiny môžu byť nasledujúce:

 • Počítač je naladený na frekvenciu, ktorá nie je k dispozícii alebo má slabý signál.

  • Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Hudba, kliknite na položku rozhlas a potom na položku Rozhlas FM.

 • Kábel rozhlasového vysielania vo formáte FM nie je správne pripojený k hardvéru prijímača, alebo nie je správne umiestnená anténa. Pripojte kábel ku konektoru rozhlasového vysielania vo formáte FM na prijímači a správne umiestnite rozhlasovú anténu tak, aby bol príjem signálu optimálny. Ak máte dva prijímače podporujúce rozhlasové vysielanie vo formáte FM, každý z nich musí byť pripojený k svojmu zdroju rozhlasového signálu vo formáte FM. V aplikácii Windows Media Center sa dostupné prijímače využívajú podľa potreby. Ak je rozhlasová anténa FM pripojená len k jednému prijímaču, ktorý sa už používa na príjem televízneho signálu, príjem rozhlasového signálu nie je možný. Informácie o optimálnom usporiadaní hardvéru nájdete v dokumentácii k hardvéru.

 • V počítači nie je nainštalovaný prijímač podporujúci rozhlasové vysielanie vo formáte FM, prípadne žiadny prijímač. Ďalšie informácie o podrobnej konfigurácii počítača nájdete v dokumentácii k počítaču alebo sa obráťte na výrobcu hardvéru.

 • V počítači je nainštalovaný prijímač, ale nie je nakonfigurovaný na prácu v aplikácii Windows Media Center. Ak chcete prijímač konfigurovať na prácu v aplikácii Windows Media Center, postupujte nasledovne:

  1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie, na položku Všeobecné, na položku Nastavenie aplikácie Windows Media Center a potom na položku Nastavenie TV signálu.

  2. Podľa pokynov na obrazovke nakonfigurujte prijímač. Po dokončení konfigurácie by sa mala zobraziť možnosť rozhlasu.

 • Počítač má problémy s hardvérom prijímača. Nainštalujte aktuálny ovládač hardvéru prijímača a zapnite prijímač FM. Ďalšie informácie o ovládačoch nájdete v téme Aktualizácia ovládačov.

 • Ak sa rozhlasové vysielanie vo formáte FM stále neprehráva, obráťte sa na výrobcu počítača so žiadosťou o ďalšiu pomoc.

Prečo nie je zistená žiadna rozhlasová stanica v pásme FM?

Aplikácia Windows Media Center nedokáže vyhľadať rozhlasovú frekvenciu so slabým signálom. Ak manuálne zadáte frekvenciu alebo priamo naladíte stanicu so slabým signálom, aplikácia Windows Media Center ju prehrá. Ak však používate režim vyhľadávania, aplikácia Windows Media Center nemusí nájsť slabý signál.

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak pripojíte kábel k počítaču a správne umiestnite rozhlasovú anténu tak, aby bol príjem signálu optimálny. Informácie o optimálnom usporiadaní hardvéru nájdete v dokumentácii k hardvéru. Ak je rozhlasový signál vo formáte FM stále slabý, obráťte sa na výrobcu počítača so žiadosťou o ďalšie informácie.

Počítač má problémy s hardvérom prijímača. Zapnite hardvér prijímača a nainštalujte správny ovládač. Ak je možné sledovať televíziu, znamená to, že hardvér prijímača pracuje. Informácie o riešení problémov nájdete v dokumentácii k hardvéru.

Prečo sa rozhlasové vysielanie vo formáte FM neočakávane prestalo prehrávať?

Hardvér prijímača v počítači môže mať vstup pre rozhlasové vysielanie vo formáte FM, ako aj vstup pre televízny signál. V niektorých prípadoch takýto hardvér prijímača nedokáže prijímať rozhlasové vysielanie vo formáte FM zároveň s televíznym signálom. Ak sa napríklad prijímač používa na príjem rozhlasového vysielania vo formáte FM v čase, na ktorý je naplánovaný začiatok nahrávania v aplikácii Windows Media Center, zobrazí sa upozornenie, že relácia rozhlasového vysielania vo formáte FM sa po začatí nahrávania televízneho vysielania zastaví. Ak nevyberiete inú možnosť, v aplikácii Windows Media Center sa automaticky zastaví rozhlasové vysielanie vo formáte FM a podľa plánu začne nahrávanie televízneho vysielania.

Ak sú k počítaču pripojené rozširovacie zariadenia aplikácie Windows Media Center, niekto možno na rozšírení aplikácie Media Center naladil televízny program alebo program rozhlasového vysielania vo formáte FM a ovláda hardvér prijímača, ktorý ste používali.

Prečo pri prehrávaní rozhlasového vysielania vo formáte FM nie je možné rýchlo prevíjať dopredu a dozadu?

Pri prehrávaní rozhlasového vysielania vo formáte FM nie je v aplikácii Windows Media Center podporované rýchle prevíjanie dopredu a dozadu. Výberom tlačidla SKIP alebo tlačidla REPLAY na diaľkovom ovládači však môžete preskočiť 29 sekúnd dopredu alebo 7 sekúnd dozadu.

Na diaľkové ovládanie aplikácie Windows Media Center je potrebné voliteľné diaľkové ovládanie aplikácie Windows Media Center.

Prečo nie je možné nájsť možnosť prehrávania rozhlasového vysielania vo formáte FM?

Ak ste v poslednej dobe nainštalovali hardvér prijímača rozhlasového vysielania vo formáte FM alebo pripojili prijímač podporujúci rozhlasového vysielanie vo formáte FM, v aplikácii Windows Media Center možno nebol zistený pridaný prijímač.

Ak chcete zobraziť rozhlasové vysielanie vo formáte FM, je potrebné nakonfigurovať prijímač na prácu v aplikácii Windows Media Center. Postupujte nasledovne:

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie, na položku Všeobecné, na položku Nastavenie aplikácie Windows Media Center a potom na položku Nastavenie TV signálu.

 2. Pomocou jednotlivých krokov nastavenia nakonfigurujte prijímač. Po dokončení konfigurácie by sa mala zobraziť možnosť rozhlas.

Prečo nie je možné vyhľadať internetové rozhlasové stanice?

Internetové rozhlasové predvoľby a stanice sa v ponuke Rozhlas zobrazujú len vtedy, ak sú v počítači nainštalované partnerské aplikácie internetových rozhlasových staníc. Ak v ponuke Rozhlas nedokážete vyhľadať internetovú rozhlasovú stanicu, skúste znova prevziať partnerskú aplikáciu.

Vyhľadajte partnerské aplikácie internetových rozhlasových staníc, ktoré je možné nainštalovať a používať v aplikácii Windows Media Center. Na úvodnej obrazovke sa posuňte na položku Médiá online a potom kliknite na položku knižnica programov. Kliknite na položku Hudba a rádio a potom kliknutím na položku Ďalšia hudba + Rádio sa zobrazí zoznam internetových rozhlasových partnerov, ktorí sú k dispozícii.