Riešenie problémov s vyhľadávaním

V tejto téme nájdete riešenia niektorých bežných problémov s vyhľadávaním súborov.

Zobraziť všetko

Neviem, ako uskutočniť vyhľadávanie.

Na začiatok môžete použiť pole Hľadať v hornej časti ľubovoľného priečinka. Toto pole slúži na rýchle prehľadávanie aktuálneho priečinka a všetkých jeho podpriečinkov. Ak chcete nastaviť rozsiahlejšie vyhľadávanie, otvorte vyhľadávací priečinok.

  • Otvorte dialógové okno Hľadať kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Hľadať.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie súboru alebo priečinka.

Systém Windows nedokáže vyhľadať súbor, ktorý sa určite nachádza v počítači.

Najpravdepodobnejším dôvodom je, že vyhľadávanie uskutočňujete v obmedzenej množine umiestnení. Indexované umiestnenia, čo je množina súborov, ktorá sa používa v predvolenom nastavení, zahŕňa väčšinu bežných umiestnení na prehľadávanie. Hľadanie však môžete rozšíriť pridaním ďalších umiestnení do aktuálneho vyhľadávania vo vyhľadávacom priečinku. Postup je nasledovný:

  1. Na vyhľadávacej table kliknite na položku Rozšírené vyhľadávanie.

  2. Kliknite na ponuku Umiestnenie a potom kliknite na položku Všade.

Tip.

  • Ak chcete prehľadávať konkrétnu množinu umiestnení, a nie celý počítač, kliknite na ponuku Umiestnenie a potom kliknite na položku Vybrať umiestnenia pre hľadanie.

Pri hľadaní nie je možné nájsť súbory patriace iným používateľom.

Z dôvodu ochrany osobných údajov sa do indexu pridávajú iba vaše vlastné súbory, a preto sa v predvolenom nastavení prehľadávajú iba vaše vlastné súbory. Ak chcete upraviť hľadanie tak, aby sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazovali aj súbory patriace iným používateľom, použite nasledovný postup:

  1. Otvorte priečinok obsahujúci súbory iného používateľa, ktoré chcete prehľadávať. Zvyčajne je to priečinok C:\Používatelia\Používateľ, kde hodnota Používateľ predstavuje meno používateľa, ktorého súbory chcete prehľadávať. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  2. Vykonajte vyhľadávanie. Súbory tohto používateľa budú súčasťou výsledkov vyhľadávania.

Niektoré hľadania trvajú dlho.

Ak prehľadávate umiestnenia, ktoré nie sú indexované, vyhľadávanie môže byť pomalé, pretože systém Windows musí počas hľadania preskúmať každý súbor v týchto umiestneniach. Tieto umiestnenia môžete pridať do indexu, aby sa vyhľadávanie v budúcnosti urýchlilo. Ďalšie informácie nájdete v téme Zlepšenie vyhľadávania systému Windows pomocou indexu: najčastejšie otázky.

Poznámka.

  • Do indexu je možné pridávať iba umiestnenia, ktoré sa nachádzajú v počítači. Sieťové umiestnenia sa nedajú indexovať, takže ich prehľadávanie bude vždy pomalšie ako prehľadávanie priečinkov v danom počítači.

Nemôžem nájsť systémový súbor alebo programový súbor.

Aby sa rutinné vyhľadávanie zrýchlilo, do indexu nie sú zahrnuté systémové súbory a programové súbory. Ak chcete vyhľadať systémový súbor alebo programový súbor, zmeňte nastavenie pre umiestnenie aktuálneho vyhľadávania vo vyhľadávacom priečinku z hodnoty Index na hodnotu Všade, alebo vyberte špeciálne umiestnenie pre hľadanie, ako je napríklad konkrétny pevný disk alebo priečinok. Nezabúdajte, že ak umiestnenia pre hľadanie nie sú indexované, hľadania budú prebiehať pomalšie ako zvyčajne.

Do indexu nie je možné pridať sieťové umiestnenie.

Do indexu je možné pridať iba súbory a priečinky umiestnené v danom počítači. To znamená, že sieťové umiestnenia sa budú prehľadávať pomalšie ako súbory v danom počítači.

Čo to znamená, keď sa zobrazí hlásenie, že vyhľadávanie môže byť pomalé, pretože umiestnenie nie je indexované?

Ak vyhľadávate vo vyhľadávacom priečinku alebo v ponuke Štart, výsledky získate rýchlo, pretože hľadanie zahŕňa iba indexované umiestnenia v počítači. Ak vo vyhľadávacom priečinku zmeníte umiestnenia pre hľadanie, alebo ak otvoríte priečinok, ktorý nie je indexovaný a hľadanie uskutočníte v ňom, bude hľadanie trvať dlhšie. Pri vyhľadávaní mimo indexu sa okrem toho súbory hľadajú iba podľa názvu súboru, zatiaľ čo hľadanie v indexe zahŕňa určitú množinu vlastností súborov a ich obsahu. Ak často prehľadávate pomalé umiestnenie vo svojom počítači, mali by ste ho pridať do indexu.

Čo to znamená, keď sa zobrazí hlásenie, že výsledky vyhľadávania môžu byť neúplné, pretože súbory sa ešte stále indexujú?

Systém Windows zhromažďuje informácie o súboroch v počítači, aby mohol uskutočňovať rýchle a presné vyhľadávanie. Tieto informácie sú uložené v indexe. Systém Windows vyžaduje pravidelnú aktualizáciu indexu. Ak vyhľadávanie uskutočníte počas aktualizácie indexu, výsledky nemusia byť aktuálne.

Čo to znamená, keď sa zobrazí hlásenie, že prehľadávanie sieťových umiestnení a pripojených zariadení môže trvať dlho?

Umiestnenia, ktoré sa nenachádzajú na pevnom disku počítača (napríklad sieťové umiestnenia a mediálne zariadenia), nie je možné pridať do indexu daného počítača, takže prehľadávanie týchto umiestnení trvá dlhšie ako prehľadávanie indexovaných súborov v počítači.

Čo to znamená, keď sa zobrazí hlásenie, že umiestnenie nie je možné prehľadať, alebo v umiestnení pre hľadanie sa nenachádza žiadne médium?

Vyskytol sa problém s prehľadávaním niektorých vybratých umiestnení. Najbežnejšou príčinou je výber sieťového umiestnenia alebo pripojeného zariadenia, ktoré momentálne nie je pripojené k danému počítaču. Možné je aj to, že ste vybrali zariadenie používajúce vymeniteľné médiá, ale v tomto zariadení sa žiadne médium (ako napríklad pamäťová karta alebo disk CD) nenachádza. Skontrolujte umiestnenia a skúste to znovu.

Prečo sa vyhľadávanie pri používaní poľa Hľadať niekedy spustí až po stlačení klávesu ENTER?

Ak prehľadávate umiestnenia, ktoré nie sú indexované, vyhľadávanie je nutné spustiť stlačením klávesu ENTER. Nezabúdajte, že ak umiestnenia pre hľadanie nie sú indexované, hľadania budú prebiehať pomalšie ako zvyčajne.

Ako zistím, ktoré súbory sa prehľadávajú rýchlo?

Súbory v indexe sa prehľadávajú rýchlo. V predvolenom nastavení je väčšina najbežnejších súborov v počítači indexovaná. Indexované umiestnenia zahŕňajú všetky súbory v osobnom priečinku (napríklad dokumenty, obrázky, hudbu a videá), ako aj e‑mail a súbory v režime offline. Súbory, ktoré nie sú indexované, zahŕňajú programové súbory a systémové súbory. Tieto umiestnenia nie sú indexované, pretože ich prehľadávanie je potrebné iba zriedkavo, a ich vylúčenie z indexu preto urýchľuje vyhľadávanie.

Ak chcete zobraziť úplný zoznam indexovaných umiestnení, otvorte okno možností indexovania a možností vyhľadávania.

  • Otvorte položku Možnosti indexovania a možnosti vyhľadávania tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, a potom kliknete postupne na položku Ovládací panel, položku Systém a údržba a položku Možnosti indexovania.

    Indexované umiestnenia sa zobrazia v zozname Indexovať tieto umiestnenia.