Riešenie problémov s odosielaním filmu v e‑mailovej správe

V tejto téme nájdete uvedené riešenia bežných problémov s odosielaním filmu v e‑mailovej správe v programe Windows Movie Maker.

Zobraziť všetko

Môže byť film príliš veľký na to, aby sa dal odoslať ako príloha e‑mailu?

Áno. S odosielaním objemného súboru s filmom môžete mať ťažkosti z viacerých nasledovných dôvodov:

 • Mnohí poskytovatelia e‑mailových služieb určujú limit veľkosti príloh v e‑mailových správach. Ak sa chcete dozvedieť, aké limity nastavil váš poskytovateľ e‑mailových služieb pre veľkosť súborov odosielaných v e‑mailových prílohách, obráťte sa na poskytovateľa e‑mailových služieb. Ak nechcete prekročiť limit e‑mailovej prílohy stanovený vaším poskytovateľom, zmenšite veľkosť filmu odstránením niektorých položiek na paneli deja alebo časovej osi vo svojom projekte a potom film publikujte ešte raz.

 • Program Windows Movie Maker je možné nakonfigurovať tak, aby dodržiaval limit veľkosti e‑mailovej prílohy. Ak chcete toto nastavenie zmeniť, vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  1. Kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti.

  2. Kliknite na kartu Rozšírené a v poli Maximálna veľkosť súboru pri odosielaní filmu ako prílohy e‑mailovej správy vyberte maximálnu veľkosť súboru, ktorú chcete povoliť.

Ak sa na priloženie filmu do e‑mailu použije aplikácia Publikovanie filmu, film sa nedá priložiť. V čom je problém?

E‑mailové programy, ktoré nie sú kompatibilné s rozhraním MAPI, neumožňujú automatické pripojenie príloh do e‑mailových správ. Váš predvolený e‑mailový program nemusí byť kompatibilný s rozhraním MAPI. Ak sa chcete vyhnúť tomuto problému, môžete skúsiť pripojiť film k e-mailovej správe manuálne, alebo môžete použiť iný e-mailový program.

Manuálne pripojenie filmu k e‑mailovej správe

 1. Po tom, ako bol film vytvorený, ale ešte nebol odoslaný ako príloha do e‑mailovej správy, kliknite na príkaz Uložiť kópiu filmu v počítači.

 2. Do poľa Názov súboru zadajte názov videosúboru a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 3. Spustite e‑mailový program, vytvorte novú správu a pripojte k nej uložený súbor s filmom.

 4. Správu odošlite spolu s priloženým filmom.

Použitie iného e‑mailového programu

 • Zadajte nový e‑mailový program, ktorý umožňuje automatické prikladanie príloh do e‑mailových správ, a znovu spustite publikovanie filmu. Potom kliknutím na položku E‑mail skúste film ešte raz odoslať ako prílohu e‑mailu.

  Ďalšie informácie o výbere predvoleného e‑mailového programu nájdete v téme Zmena predvoleného e‑mailového programu v aplikácii Windows Pomoc a technická podpora.