Riešenie problémov s posielaním filmu na digitálnu pásku

V tejto téme nájdete riešenia niektorých bežných problémov s posielaním filmu na digitálnu pásku.

Zobraziť všetko

Po pripojení digitálnej videokamery do počítača ju počítač nerozozná. Prečo?

Príčiny môžu byť nasledovné:

 • Digitálna videokamera nie je zapnutá.

 • Digitálna videokamera prešla do pohotovostného režimu. Niektoré digitálne videokamery prechádzajú z režimu nahrávania (Camera) do pohotovostného režimu vtedy, ak je v kamere vložená páska, ale kamera nesníma ani neposiela žiaden zvuk ani video.

Ak chcete vyriešiť tento problém, vykonajte niektoré z nasledujúcich postupov a potom to skúste znova:

 • Skontrolujte, či je digitálne videozariadenie správne pripojené k počítaču káblom IEEE 1394 alebo káblom USB 2.0. Kábel IEE 1394 je štandardom na pripojenie digitálnej videokamery k počítaču. Pripojenia USB 2.0 sa používajú zriedkavejšie.

 • Skontrolujte, či je digitálna videokamera zapnutá a v režime VCR (prehrávanie).

 • Vypnite digitálnu videokameru na niekoľko sekúnd a potom ju znova prepnite do režimu VCR (prehrávanie/editovanie). Ak to nepomôže hneď na prvýkrát, skúste ponechať zariadenie pred opätovným zapnutím vypnuté dlhšie a doprajte počítaču nejaký čas na to, aby zmenu rozoznal.

 • Skontrolujte, či je digitálna videokamera správne pripojená k počítaču a či sú pre digitálnu videokameru nainštalované potrebné softvérové ovládače. Hardvérové nastavenie môžete skontrolovať v aplikácii Správca zariadení nasledovným spôsobom:

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  2. Kliknite na položku Hardvér a zvuk.

  3. Kliknite na aplikáciu Správca zariadení.

Nemám istotu, či digitálna videokamera podporuje vstup DV In. Čo robiť v prípade, ak ho nepodporuje?

Niektoré kamery nepodporujú vstup DV In, čo znamená, že publikovaný film nemôže byť poslaný z počítača alebo iného zariadenia do digitálnej videokamery. Ak chcete zistiť, či vaša kamera podporuje vstup DV In, skontrolujte dokumentáciu ku videokamere, alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.

Spojenie kamery s počítačom sa nepodarilo. V akom režime by kamera mala byť?

Digitálna videokamera musí byť v režime prehrávania, ak má nahrať film z počítača na digitálnu pásku. Režim prehrávania na kamere je obyčajne označený ako VCR (režim videorekordéra) alebo VTR.

Ak chcete vyriešiť tento problém, vykonajte niektoré z nasledujúcich postupov a potom to skúste znova:

 • Skontrolujte, či je digitálna videokamera zapnutá a v režime videorekordéra (prehrávanie).

 • Skontrolujte, či je digitálne videozariadenie správne pripojené k počítaču káblom IEEE 1394 alebo káblom USB 2.0. Zariadenia, ktoré používajú konektor IEEE 1394 aj USB 2.0, zvyčajne na importovanie videa používajú pripojenie IEEE 1394.

 • Vypnite digitálnu videokameru na niekoľko sekúnd a potom ju znova prepnite do režimu videorekordéra (prehrávanie). Ak to nepomôže hneď na prvýkrát, skúste ponechať zariadenie pred opätovným zapnutím vypnuté dlhšie a doprajte počítaču nejaký čas na to, aby zmenu rozoznal.

Nie je možné odoslať film do kamery. V čom je problém?

V digitálnej videokamere pravdepodobne nie je páska. Tento problém vyriešite vložením zapisovateľnej digitálnej pásky do kamery. Potom skúste postup nahrávania videa na pásku zopakovať.

Nedá sa nahrať film na pásku v kamere, pretože program Windows Movie Maker oznámil, že digitálna páska je chránená proti zápisu. Čo to znamená a ako sa to dá opraviť?

Mnohé digitálne pásky sa dodávajú s plôškou na ochranu proti zápisu, ktorú môžete posunúť tak, aby nikto nemohol na pásku nahrať nové video. Plôšky na ochranu proti zápisu môžete použiť aj na ochranu už nahratého videozáznamu.

Nasledujúci obrázok zobrazuje digitálnu pásku s odstránenou ochranou proti zápisu, na ktorú je možné nahrávať:

Obrázok digitálnej pásky s odstránenou ochranou proti zápisu
Digitálna páska s odstránenou ochranou proti zápisu

AK chcete tento problém vyriešiť, vyberte jednu týchto možností:

 1. V režime videorekordéra skontrolujte, či páska neobsahuje žiadne video, ktoré chcete uložiť.

 2. Vysuňte pásku z digitálnej videokamery.

 3. Plôšku na ochranu proti zápisu posuňte z polohy SAVE do polohy REC.

 4. Vložte pásku späť do digitálnej videokamery a znova skúste na pásku nahrávať.

Po skončení nahrávania filmu na pásku a následnom prehrávaní v kamere alebo v televízore cez kameru bolo vidieť, že prvých pár sekúnd filmu chýba. Ako sa to dá opraviť?

Toto je problém niektorých kamier, ktoré nezačnú nahrávať na pásku dostatočne rýchlo na to, aby stihli zaznamenať začiatok filmu.

Tento problém vyriešite tak, že na začiatok filmu pridáte titulok, ktorého farba textu bude zhodná s farbou pozadia. Ďalšie informácie o pridávaní titulkov nájdete v časti Pridanie titulkov a autorských titulkov.

Nemôžem uložiť celý film z programu Windows Movie Maker na digitálnu pásku pri nahrávaní v režime SP. Čo mám robiť?

Pre nahrávanie filmu na digitálnu pásku existujú dva základné režimy nahrávania, ktoré môžete použiť. Určujú dĺžku videa, ktoré môžete nahrať na digitálnu pásku. Režimy SP (Standard Play) a LP (Long Play). Pri nahrávaní v režime SP je rýchlosť pásky vyššia, ako keď nahrávate v režime LP. Aj keď je kvalita nahratého videa lepšia v režime LP, množstvo videa a zvuku, ktoré je možné nahrať na pásku, sa zníži.

Ak chcete vyriešiť tento problém, vykonajte niektoré z nasledujúcich krokov:

 • Zmenšite dĺžku filmu v programe Windows Movie Maker odstránením položiek z panela deja alebo časovej osi.

 • Na digitálnej videokamere nastavte režim LP. Ďalšie informácie o prepnutí režimu nahrávania na digitálnej videokamere na režim LP nájdete v dokumentácii dodávanej k digitálnej videokamere alebo na webovej lokalite výrobcu.

Zobrazilo sa chybové hlásenie so správou, že dočasný videosúbor prekročil limit veľkosti (4 GB) podporovaný systémom FAT 32. Čo to znamená a ako sa to dá opraviť?

Táto správa sa objaví vtedy, keď publikujete dlhší súbor na pásku a udaný dočasný ukladací priestor je v zväzku alebo v oblasti, ktorá používa systém súborov FAT 32. Systém MS‑DOS a niektoré operačné systémy založené na systéme Windows používajú systém súborov FAT 32 na organizovanie a správu súborov.

Ak chcete vyriešiť tento problém, vykonajte niektoré z nasledujúcich krokov:

 • Zmenšite dĺžku filmu v programe Windows Movie Maker odstránením položiek z panela deja alebo časovej osi.

 • Systém súborov skonvertujte na systém súborov NTFS, v ktorom nie sú limity na veľkosť súborov. Uložte aktuálny projekt v programe Windows Movie Maker, zatvorte všetky otvorené aplikácie a urobte konverziu svojho systému súborov na systém NTFS. Ďalšie informácie nájdete v téme Konverzia zväzku na formát NTFS.

 • Ak sa na pevnom disku počítača nachádza viacero oblastí a jedna je formátovaná použitím systému súborov NTSF, vyberte jednu týchto možností:

  1. Kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti.

  2. Na karte Všeobecné vyberte v poli Dočasný ukladací priestor oblasť, ktorá je naformátovaná použitím systému súborov NTFS.