Riešenie problémov so službou Vzdialená pracovná plocha

Táto téma obsahuje riešenia niektorých bežných problémov s programom Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.

Zobraziť všetko

Nedá sa pripojiť k vzdialenému počítaču.

V závislosti od typu zobrazeného chybového hlásenia je k dispozícii niekoľko krokov, ktoré môžete vyskúšať:

Nedostatok pamäte. Zavrite ostatné programy a potom sa skúste opäť pripojiť. Ak problém pretrváva, reštartujte počítač a skúste sa opäť pripojiť. Ak sa stále nedá pripojiť, kontaktujte správcu siete alebo pracovníkov technickej podpory. (Ďalšie informácie nájdete v téme Ako zabrániť problémom s nedostatkom pamäte.)

Zlyhanie siete. Skontrolujte, či je zapnutý smerovač (iba domáce siete), či je kábel siete Ethernet zapojený do sieťového adaptéra (iba káblové siete), a či je zapnutý bezdrôtový prepínač počítača (iba mobilné počítače v bezdrôtových sieťach) a či funguje sieťový adaptér. Ak problém pretrváva, kontaktujte správcu siete alebo osobu, ktorá nastavovala sieť.

Vzdialený počítač sa nedá nájsť. Požiadajte správcu vzdialeného počítača o overenie názvu počítača a skontrolujte, či ste názov zadali správne. Ak sa stále nedá pripojiť, pokúste sa namiesto toho zadať adresu IP vzdialeného počítača.

Pripojenie domáceho počítača k počítaču v podnikovej doméne vyžaduje sprostredkovateľa na zabezpečenie komunikácie počítačov. Jedným spôsobom je vytvorenie pripojenia virtuálnej súkromnej siete (VPN) k podnikovej sieti. Ďalším spôsobom je použitie servera brány terminálových služieb. Ak máte problémy pri ktorejkoľvek z týchto možností, kontaktujte správcu systému alebo pracovníkov technickej podpory.

Prepojenie dvoch domácich počítačov prostredníctvom Internetu je tiež možné. Tento spôsob však obvykle vyžaduje podrobné znalosti konfigurácie smerovača, priradenia portov a adries IP.

Ak je overovanie zapnuté, musíte zadať celý názov počítača (napríklad Počítač1.Príklad.com) na karte Všeobecné v dialógovom okne Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy. Definíciu celého názvu počítača nájdete v časti Aký je celý názov počítača? v téme Vzdialená pracovná plocha: najčastejšie otázky.

 • Zistenie zapnutej úrovne overovania:

  1. Otvorte okno Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo a potom na položku Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.

  2. V dialógovom okne Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy kliknite na položku Možnosti a potom na kartu Rozšírené.

 • Ak chcete zistiť celý názov vzdialeného počítača, postupujte podľa týchto krokov vo vzdialenom počítači:

  • Otvorte dialógové okno Systém kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Systém.

  Celý názov počítača je uvedený v časti Nastavenie názvu počítača, domény a pracovnej skupiny.

Táto téma obsahuje niekoľko ďalších možných príčin problémov s pripojením:

 • Port vzdialenej pracovnej plochy môže byť zablokovaný bránou firewall.

  Ak používate bránu Windows Firewall, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Otvorte bránu Windows Firewall kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Zabezpečenie a potom na položku Windows Firewall.

  2. Kliknite na možnosť Povolenie programu v bráne Windows Firewall. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  3. Začiarknite políčko Vzdialená pracovná plocha.

  Ak používate inú bránu firewall, skontrolujte, či je otvorený port pre vzdialenú pracovnú plochu (obvykle 3389).

 • Vo vzdialenom počítači nemusia byť zapnuté vzdialené pripojenia. Postup opravy:

  1. Vo vzdialenom počítači kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, Pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a vyberte položku Vlastnosti.
  2. Na ľavej table kliknite na položku Nastavenia vzdialeného prístupu. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  3. V časti Vzdialená pracovná plocha kliknutím vyberte možnosť Povoliť pripojenia z počítačov s ľubovoľnou spustenou verziou služby Vzdialená pracovná plocha alebo Povoliť pripojenia iba z počítačov so spustenou službou Vzdialená pracovná plocha s overením na úrovni siete.

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

 • Ak používateľské konto nemá heslo, nemôžete sa pripojiť cez vzdialený prístup. Ak chcete ku kontu pridať heslo, pozrite si tému Ochrana počítača pomocou hesla.

 • Vzdialený počítač môže byť momentálne príliš zaneprázdnený, a preto nemusí prijať ďalšie pripojenia. Chvíľu počkajte a pokúste sa o nové pripojenie.

Nedá sa prihlásiť k vzdialenému počítaču.

Ak je vidieť prihlasovaciu obrazovku vzdialeného počítača, ale nie je možné sa pripojiť, pridajte sa do používateľskej skupiny vzdialenej pracovnej plochy alebo do ľubovoľnej skupiny s právami správcu vo vzdialenom počítači (alebo o to požiadajte správcu vzdialeného počítača). Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie používateľského konta do skupiny.

Nie je možné kopírovať text zo vzdialeného počítača do môjho počítača.

Skontrolujte, či ste presmerovali Schránku tak, aby sa dala používať na vzdialenom počítači. Postup:

 1. Otvorte okno Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo a potom na položku Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.

 2. V dialógovom okne Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy kliknite na položku Možnosti a potom na kartu Lokálne prostriedky.

 3. V časti Lokálne zariadenia a prostriedky začiarknite políčko Schránka a potom kliknite na tlačidlo Pripojiť.

Po minimalizovaní dialógového okna Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy ostane obrazovka prázdna.

Túto situáciu môže spôsobovať používanie šetriča obrazovky chráneného heslom. Ak používate šetrič obrazovky chránený heslom, neminimalizujte dialógové okno Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy, alebo nepoužívajte šetrič obrazovky chránený heslom.

Šetrič obrazovky vo vzdialenom počítači je prázdny.

Ak sa na vzdialenej pracovnej ploche zobrazí šetrič obrazovky, je podľa predvoleného nastavenia prázdny. To je v poriadku.

Moje uložené poverenia nefungujú.

Ak je počítač súčasťou domény, v predvolenom nastavení nemôžete pri pripojení k vzdialenému počítaču ukladať svoje poverenia. Toto nastavenie však môžete zmeniť.

Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, zadajte výraz gpedit.msc a stlačte kláves ENTER. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
 2. V časti Konfigurácia počítača dvakrát kliknite na položku Šablóny na správu, potom dvakrát kliknite na položku Systém a nakoniec dvakrát kliknite na položku Delegovanie poverení.

 3. Na pravej table dvakrát kliknite na položku Povoliť uložené poverenia s overením servera len pomocou štandardu NTML.

 4. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na položku Zapnuté, a potom na položku Zobraziť.

 5. V dialógovom okne Zobrazenie obsahu kliknite na položku Pridať, zadajte názov vzdialeného počítača (servera) v nasledovnom formáte: TERMSRV\<názov počítača> a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka.

  • Výraz „TERMSRV“ je nutné napísať veľkými písmenami, podľa uvedeného vzoru. V časti <názov počítača> môžete uviesť buď názov konkrétneho vzdialeného počítača (napríklad TERMSRV/môj vzdialený počítač), alebo pomocou hviezdičky (*) vybrať skupinu počítačov (napríklad TERMSRV/* alebo TERMSRV/*.corp.com). Text v časti <názov počítača> by sa mal presne zhodovať s názvom počítača, ktorý zadávate do poľa Počítač v programe Vzdialená pracovná plocha, keď sa pripájate k tomuto vzdialenému počítaču.