Riešenie problémov synchronizácie

V tejto kapitole nájdete riešenia niekoľkých bežných problémov synchronizácie.

Zobraziť všetko

Ako treba riešiť konflikty synchronizácie?

 1. Otvorte Centrum synchronizácie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, na položku Príslušenstvo a potom na položku Centrum synchronizácie.

 2. Na ľavej table v Centre synchronizácie kliknite na položku Zobraziť konflikty synchronizácie.

 3. Vyberte jeden alebo viacero konfliktov, potom kliknite na položku Vyriešiť.

  Ďalej postupujte podľa konkrétnych pokynov na vyriešenie konfliktu či konfliktov.

Ďalšie informácie nájdete v téme Riešenie konfliktov synchronizácie: najčastejšie otázky.

Ako sa dajú odstrániť chyby synchronizácie?

Chyby synchronizácie si môžete prezrieť v okne Výsledky synchronizácie v Centre synchronizácie. Keď zistíte, čo konkrétnu chybu spôsobilo, môžete sa pokúsiť odstrániť ju. Chyby synchronizácie sa vyskytnú obvykle v prípade problémov so zariadením, počítačom alebo priečinkom, s ktorým sa pokúšate synchronizovať, napríklad preto, že zariadenie nie je v čase synchronizácie pripojené alebo zapnuté. Zvyčajným dôsledkom chyby je zablokovanie dokončenia synchronizácie. Ak chybu synchronizácie neodstránite, niektoré vaše súbory pravdepodobne zostanú nezosynchronizované, a preto je vhodné pokúsiť sa odstrániť každú chybu synchronizácie, ktorá nastala.

Pokyny na odstraňovanie chýb synchronizácie nájdete v téme Popis chýb a upozornení synchronizácie.

Čo treba robiť v prípade upozornení synchronizácie?

Na rozdiel od chýb synchronizácie, upozornenia synchronizácie väčšinou neznemožnia dokončenie synchronizácie, a preto nie je nevyhnutné riešiť a dokonca ani všímať si každé takéto upozornenie. Predsa je však vhodné pozrieť si občas okno Výsledky synchronizácie v Centre synchronizácie, či sa v ňom nenachádzajú nejaké upozornenia. Môžu vás totiž informovať o problémoch, ktoré môžu viesť k chybám synchronizácie, ak ich nevyriešite.

Ďalšie informácie nájdete v téme Popis chýb a upozornení synchronizácie.

Prečo sa mobilné zariadenie, s ktorým chcem synchronizovať, nenachádza v zozname v Centre synchronizácie?

Ak ste k svojmu počítaču pripojili mobilné zariadenie ako napríklad prenosný prehrávač hudby alebo mobilný telefón, a zariadenie sa neobjavuje v zozname dostupných synchronizačných partnerstiev, možno nie je kompatibilné s Centrom synchronizácie. Než dospejete k takémuto záveru, uistite sa, že zariadenie je zapnuté a skutočne pripojené k počítaču. Ak ide o zariadenie, ktoré sa k počítaču pripája bezdrôtovo, presvedčte sa, či je medzi ním a počítačom vytvorené takéto spojenie. Nainštalujete softvér dodávaný so zariadením.

Ak sa zariadenie ani potom nezobrazí v Centre synchronizácie, skúste ho k počítaču pripojiť znova a tiež vypnúť a zapnúť. Kliknite aj na tlačidlo na obnovenie Obrázok tlačidla obnovenia v Centre synchronizácie. v Centre synchronizácie. Ak sa zariadenie ani tak nezobrazí, buď ho systém Windows nevie rozpoznať, alebo zariadenie nepodporuje Centrum synchronizácie. Iba zariadenia, ktorých výrobca podporuje Centrum synchronizácie, budú s Centrom synchronizácie fungovať.

Nasledovným postupom zistíte, či systém Windows vaše zariadenie rozpoznal:

Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

 1. Spustite Správcu zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. V príslušnej kategórii hardvéru vyhľadajte svoje zariadenie. Ak sa tam nenachádza, môže byť ešte uvedené v kategórii Ostatné zariadenia ako neznáme zariadenie.

Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie prenosného zariadenia.

Prečo nemôžem synchronizovať mobilné zariadenie systému Windows pomocou programu ActiveSync?

Spoločnosť Microsoft nahradila program ActiveSync softvérom Windows Mobile Device Center, vylepšenou verziou softvéru na používanie v počítačoch so systémom Windows Vista. Pri prvom zapojení mobilného zariadenia systému Windows do počítača so systémom Windows Vista, ktorý je pripojený na Internet, sa automaticky prevezme a nainštaluje program Windows Mobile Device Center. Po nastavení zariadenia na synchronizáciu v programe Windows Mobile Device Center sa výsledky synchronizácie zobrazia v Centre synchronizácie.

Prečo sa moje zariadenie nezobrazí v Centre synchronizácie ani po inštalácii softvéru dodávaného s ním?

Ak ste nainštalovali softvér dodávaný s mobilným zariadením, a ono sa napriek tomu nezobrazuje v Centre synchronizácie, je možné, že zariadenie a softvér nie sú s Centrom synchronizácie kompatibilné. Ak si kompatibilitou nie ste istí, obráťte sa na výrobcu. Zistite, či softvér od výrobcu umožňuje synchronizáciu. Niektorí výrobcovia pre svoje zariadenia vytvárajú vlastné programy na synchronizáciu. Možno teda budete musieť synchronizovať svoje zariadenie prostredníctvom takéhoto programu, a nie Centra synchronizácie. Otvorte dodaný program a zistite, či umožňuje synchronizáciu.

Ďalšie informácie nájdete v téme Synchronizácia so zariadením.

Prečo v Centre synchronizácie nevidím svoje zariadenie, hoci predtým už bolo úspešne nastavené na synchronizáciu?

Príčin môže byť mnoho. Uistite sa, že zariadenie je zapnuté a správne pripojené k vášmu počítaču. Skúste ho vypnúť a zapnúť a pripojiť ešte raz. Ak sa k počítaču pripája bezdrôtovo, ubezpečte sa, že spojenie funguje. V prípade zariadenia na batérie použite nové alebo čerstvo nabité batérie. Kliknite aj na tlačidlo na obnovenie Obrázok tlačidla obnovenia v Centre synchronizácie. v Centre synchronizácie.

Ak sa ani po vyskúšaní uvedených možností problém nevyrieši, zistite, či systém Windows vaše zariadenie ešte stále rozpoznáva.

Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

 1. Spustite Správcu zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. V príslušnej kategórii hardvéru vyhľadajte svoje zariadenie. Ak sa tam nenachádza, môže byť ešte uvedené v kategórii Ostatné zariadenia ako neznáme zariadenie.

Ďalšie informácie nájdete v téme Synchronizácia so zariadením.

Prečo sú možnosti synchronizácie pri jednotlivých synchronizačných partnerstvách natoľko odlišné?

Centrum synchronizácie umožňuje výrobcom hardvéru a softvéru a ďalším organizáciám nastaviť vo svojich produktoch vlastné možnosti synchronizácie, ktoré pritom s Centrom synchronizácie normálne spolupracujú. Napríklad výrobcovia mobilných zariadení si často vytvárajú vlastné synchronizačné programy, prispôsobené konkrétnemu výrobku. Centrum synchronizácie je spoločným miestom na nastavenie a sledovanie všetkých takýchto synchronizačných programov. V Centre synchronizácie však budú schopné synchronizovať len programy a zariadenia, ktoré ho podporujú.

Prečo Centrum synchronizácie počas synchronizácie odstránilo súbor?

Keď synchronizujete súbory medzi dvoma rôznymi miestami a na jednom z nich ste predtým nejaký súbor odstránili, Centrum synchronizácie ten istý súbor odstráni aj na druhom mieste, aby boli obe navzájom synchronizované. Toto je jediný možný prípad, keď Centrum synchronizácie nejaký súbor odstráni. Ak sa tomu chcete vyhnúť, neodstraňujte v priečinkoch, s ktorým synchronizujete, žiadne súbory, alebo s týmito priečinkami už nesynchronizujte.

Ďalšie informácie nájdete v téme Ako sa pri synchronizovaní vyhnúť odstráneniu súborov?

Prečo Centrum synchronizácie nezosynchronizovalo všetky súbory, ktoré malo?

Možno sa vyskytli konflikty synchronizácie alebo chyby synchronizácie, ktoré zabránili jej dokončeniu. Konflikt synchronizácie zabráni Centru synchronizácie zosynchronizovať dve odlišné verzie súboru, kým konflikt nevyriešite. Chyby synchronizácie obyčajne znemožnia jej dokončenie, kým nevyriešite problém, ktorý danú chybu spôsobil.

Prípadný výskyt konfliktov alebo chýb synchronizácie zistíte nasledovne:

 1. Otvorte Centrum synchronizácie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, na položku Príslušenstvo a potom na položku Centrum synchronizácie.

 2. Na ľavej table v Centre synchronizácie zvoľte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Kliknutím na položku Zobraziť konflikty synchronizácie sa presvedčte, či vznikli nejaké konflikty synchronizácie.

  • Kliknutím na položku Zobraziť výsledky synchronizácie zistite, či nastali nejaké chyby synchronizácie.

Čo ak pred dokončením synchronizácie nastane v mojom počítači alebo mobilnom zariadení nedostatok miesta?

Centrum synchronizácie v takom prípade synchronizáciu automaticky zastaví a zobrazí chybové hlásenie. Neprídete však o žiadne súbory ani iné informácie. Na pokračovanie synchronizácie bude potrebné uvoľniť v počítači alebo mobilnom zariadení viac miesta. Keď to urobíte, synchronizácia by mala znova fungovať.