Riešenie problémov s heslami systému Windows

V tejto téme nájdete riešenia niektorých bežných problémov s heslami.

Zobraziť všetko

Pokúšam sa prihlásiť, ale vždy sa zobrazí hlásenie, že meno používateľa a heslo sú nesprávne.

Existuje niekoľko možných riešení, ako odstrániť tento problém:

 • Je možné, že je zapnutá funkcia CAPS LOCK.

  V heslách systému Windows sa rozlišujú veľké a malé písmená, čo znamená, že pri každom zadávaní hesla je nutné použiť veľké písmená alebo malé písmená presne tak isto, ako ste ich zadávali pri vytváraní hesla. Ak ste náhodou stlačili kláves CAPS LOCK, potom neúmyselne zadávate heslo veľkým písmenami. Skontrolujte, či je funkcia CAPS LOCK vypnutá, a potom znovu zadajte svoje heslo.

 • Je možné, že zadávate nesprávne heslo.

  Ak si nemôžete spomenúť na svoje heslo, bude potrebné vytvoriť nové heslo, či už pomocou diskety na vytvorenie nového hesla alebo prostredníctvom konta správcu. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie nového hesla systému Windows.

 • Je možné, že správca počítača vám vytvoril nové heslo.

  Ak je počítač pripojený do siete, správca siete má k dispozícii možnosť vytvoriť vám nové heslo. Ak sa domnievate, že toto je tá pravá príčina problému, overte to u správcu siete. Ak je počítač súčasťou pracovnej skupiny, heslo môže zmeniť každý, kto má v počítači konto správcu.

 • Je možné, že sa pokúšate prihlásiť na nesprávne používateľské konto

  Ak máte v počítači viacero používateľských kont, skontrolujte, či sa prihlasujete na konto zodpovedajúce heslu, ktoré ste použili na prihlásenie.

Neviem si spomenúť na heslo môjho konta správcu.

Najlepšie bude použiť disketu na vytvorenie nového hesla. Ak nemáte disketu na vytvorenie nového hesla, môžete vytvoriť nové heslo prostredníctvom iného konta správcu, ak existuje. Ak vytvoríte nové heslo prostredníctvom iného konta správcu, natrvalo stratíte prístup k e-mailovým správam alebo šifrovaným súborom na konte správcu, pre ktoré vytvárate nové heslo.

Kroky, ktoré by ste mali vykonať, sa môžu líšiť v závislosti od toho, či sa počítač nachádza v doméne alebo v pracovnej skupine. Ďalšie informácie nájdete v časti „Zisťovanie, či sa počítač nachádza v pracovnej skupine alebo v doméne“ v téme Ako sa líši domáca sieť od siete na pracovisku?

Tento počítač je v doméne

 1. Otvorte okno Používateľské kontá tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknete na položku Ovládací panel, kliknete na položku Používateľské kontá a potom kliknete na položku Používateľské kontá.
 2. Kliknite na položku Spravovať používateľské kontá. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Kliknite na používateľské konto, pre ktoré chcete vytvoriť nové heslo, a potom kliknite na položku Zadať nové heslo.

 4. Zadajte nové heslo, potvrďte nové heslo a potom kliknite na tlačidlo OK.

Tento počítač sa nachádza v pracovnej skupine

 1. Otvorte okno Používateľské kontá tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknete na položku Ovládací panel, kliknete na položku Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny a potom kliknete na položku Používateľské kontá.
 2. Kliknite na položku Spravovať iné konto. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Kliknite na používateľské konto, pre ktoré chcete vytvoriť nové heslo, a potom kliknite na položku Zmeniť heslo.

 4. Zadajte nové heslo, potvrďte nové heslo, zadajte pomôcku pre heslo a potom kliknite na položku Zmeniť heslo.

Môže si systém Windows zapamätať moje heslo, aby ho nebolo nutné zadávať pri každom prihlásení na sieť?

Niekedy. Keď sa prihlasujete na sieť a zobrazí sa výzva na zadanie mena používateľa a hesla, môže sa zobraziť aj začiarkavacie políčko, ktoré ponúka možnosť na zapamätanie hesla v systéme Windows. Ak začiarknete toto políčko, systém Windows si toto heslo zapamätá a prestane zobrazovať výzvy na jeho zadanie pri každom prihlasovaní. Ak však uložíte heslá do počítača, prístup k nim môže získať každý, kto má prístup do počítača. Z dôvodov zabezpečenia vám preto odporúčame, aby ste políčko nezačiarkli a radšej zadávali heslo pri každom prihlasovaní.

Čítač odtlačkov prstov nefunguje na prihlásenie sa do systému Windows.

Ak ste inovovali na túto verziu systému Windows z predchádzajúcej verzie systému Windows, pri prvom prihlásení musíte meno používateľa a heslo napísať. Nie je možné použiť čítač odtlačkov prstov. Po prihlásení a po prevzatí ovládača pomocou služby Windows Update môžete začať s používaním čítača odtlačkov prstov. Ďalšie informácie o službe Windows Update nájdete v časti Inštalácia aktualizácií systému Windows. Ak ste na prihlásenie používali len čítač odtlačkov prstov a heslo systému Windows si nepamätáte, nebudete sa môcť prihlásiť. Ak v počítači nie sú žiadne ďalšie používateľské kontá, nebudete sa môcť prihlásiť do systému Windows a systém Windows bude potrebné preinštalovať.