Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa vypnutia počítača.

Zobraziť všetko

Akým spôsobom vypnúť počítač?

Štandardne po stlačení tlačidla napájania na počítači uvedie systém Windows počítač do režimu šetriaceho energiu, ktorý sa nazýva režim spánku. Toto platí v prípade stlačenia fyzického tlačidla napájania, ako aj v prípade výberu položky s tou istou funkciou, ktorá sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart.
Obrázok tlačidla napájania pri prechode počítača do režimu spánku
Tlačidlo napájania (režim spánku)

Režim spánku automaticky zachová otvorené dokumenty a programy v pamäti a zatvorí všetky nepodstatné funkcie. (Blikanie indikátora alebo farebné svetlo svietiace na počítači zvyčajne znamená, že počítač je v režime spánku.) Výhodou režimu spánku je krátky čas, v ktorom sa obnovia funkcie počítača v stave, v akom ste ich ponechali, a nízke množstvo energie zodpovedajúce spotrebe nočnej lampy.

Ak však chcete počítač úplne vypnúť, kliknite na šípku vedľa tlačidla ZamknúťObrázok tlačidla Zamknúť a potom kliknite na položku Vypnúť. Táto možnosť ukončí všetky otvorené programy (ponúkne možnosť uložiť rozpracované súbory), zatvorí systém Windows a vypne napájanie počítača.

Ak po kliknutí na tlačidlo Napájanie (alebo jeho fyzického „dvojníka“) uprednostňujete vypnutie systému Windows pred jeho uvedením do režimu spánku, môžete predvolené nastavenie tlačidla zmeniť:

 1. Otvorte dialógové okno Možnosti napájania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Možnosti napájania.

 2. Na stránke Vyberte plán napájania kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu vo vybratom pláne.

 3. Na stránke Zmeniť nastavenia pre plán kliknite na položku Zmeniť rozšírené nastavenia napájania.

 4. Na karte Rozšírené nastavenie rozbaľte možnosti Tlačidlá napájania a kryt, Tlačidlo napájania ponuky Štart a vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak pracujete na prenosnom počítači, kliknite na možnosť Z batérie alebo Pripojený do siete (alebo obe), kliknite na šípku a potom na možnosť Uspať, Prepnúť do režimu spánku alebo Vypnúť.

  • Ak používate stolný počítač, kliknite na možnosť Nastavenie, kliknite na šípku a potom na možnosť Uspať, Prepnúť do režimu spánku alebo Vypnúť.

 5. Kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

Prečo sa počítač nevypne?

Keď ukončíte program, nie vždy sa ukončí hladko. Softvérové programy niekedy z rôznych príčin bránia systému Windows, aby sa správne vypol. V takom prípade obrazovka stmavne a systém Windows zobrazí, ktoré programy mu bránia, aby sa vypol. Môže tiež uvádzať, prečo tieto programy zabraňujú vypnutiu počítača.

Na stmavenej obrazovke sa zobrazujú dve tlačidlá: Vypnúť teraz a Zrušiť. Kliknutie na tlačidlo Vypnúť teraz vynúti ukončenie všetkých takých programov a dokončí proces vypnutia počítača. Ak však kliknete na toto tlačidlo, môžete stratiť všetky údaje, ktoré ste neuložili. Ak sa v niektorých z programov, ktoré zabraňujú vypnutiu, nachádzajú údaje, ktoré chcete uložiť, kliknutím na tlačidlo Zrušiť sa vráťte do systému Windows a uložte svoju prácu.

Zvyčajne budete musieť nespolupracujúci softvér vypnúť manuálne. Ďalšie informácie nájdete v téme Ukončenie programu, ktorý neodpovedá.

Ako funguje tlačidlo Zamknúť?

Tlačidlo Zamknúť bráni iným používateľom pristupovať do vášho počítača alebo zobrazovať vašu prácu. S jeho pomocou ochránite počítač v prípade, ak si potrebujete odskočiť do kúpeľne alebo sa naobedovať. Zamknutie a odomknutie počítača na krátke časové úseky zaberie výrazne menej času ako jeho vypnutie alebo uvedenie do šetriaceho režimu spánku.

Ak chcete zamknúť počítač, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na tlačidlo ZamknúťObrázok tlačidla Zamknúť.

Po uzamknutí zobrazí systém Windows uvítaciu obrazovku.

Obrázok uvítacej obrazovky
Uvítacia obrazovka

Ak chcete počítač odomknúť a pokračovať v práci, zadajte svoje heslo. Ďalšie informácie o vytvorení hesla nájdete v téme Ochrana počítača pomocou hesla.

Čo je režim spánku?

Režim spánku je režim nízkej spotreby energie. Režim spánku uloží všetky otvorené dokumenty a programy a umožní počítaču rýchlo obnoviť operáciu vyžadujúcu maximálne napájanie (väčšinou v priebehu niekoľkých sekúnd), keď chcete opäť začať pracovať. Uvedenie počítača do režimu spánku sa podobá pozastaveniu prehrávača diskov DVD – počítač okamžite preruší svoju činnosť a je pripravený v nej znova pokračovať, keď budete chcieť v práci pokračovať vy.

Ak chcete prepnúť počítač do režimu spánku, kliknite na tlačidlo Napájanie v ponuke Štart alebo kliknite na šípku vedľa tlačidla ZamknúťObrázok tlačidla Zamknúť.
Obrázok možnosti režimu spánku v ponuke tlačidla Zamknúť
Možnosť Uspať sa nachádza v ponuke tlačidla Zamknúť

Prenosný počítač môžete zvyčajne uspať zatvorením krytu. Súčasťou krytu niektorých počítačov je aj reálne tlačidlo pre režim spánku, ktoré sa nachádza vedľa tlačidla napájania.

V závislosti od nastavenia správy napájania počítača sa môže váš počítač automaticky prepnúť do režimu spánku po istom čase nečinnosti, aby sa ušetrila energia. Ak chcete upraviť tieto nastavenia, pozrite si časť Zmena, vytvorenie alebo odstránenie plánu napájania (schémy napájania).

Počas režimu spánku počítača môžu indikátory hardvéru pomaly blikať alebo zmeniť farbu. Takéto správanie je normálne.

V prípade väčšiny počítačov môžete pokračovať v práci stlačením tlačidla napájania na počítači. Nie všetky počítače sú však rovnaké. Počítač možno budete môcť prebudiť stlačením klávesov na klávesnici, kliknutím na tlačidlo myši alebo otvorením krytu prenosného počítača. Prečítajte si informácie dodané s počítačom alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.

Keď neplánujem chvíľu používať počítač, mám ho vypnúť alebo uviesť do režimu spánku?

Ak bude prestávka trvať len niekoľko hodín alebo dokonca celú noc, je zvyčajne efektívnejšie prepnúť počítač do režimu spánku, a to buď kliknutím na tlačidlo Napájanie v ponuke Štart alebo zatvorením krytu prenosného počítača. (Súčasťou krytu niektorých počítačov je samostatné tlačidlo pre režim spánku.)

Uprednostnenie režimu spánku pred vypnutím ponúka niekoľko výhod:

 • Celá práca vrátane informácií o používaných programoch, napríklad umiestnenie a veľkosť okna, sa automaticky uloží.

 • Pri prebudení počítača z režimu spánku nemusíte reštartovať programy alebo znovu otvárať súbory, ako by ste museli v prípade úplného vypnutia počítača.

 • Hoci systém Windows spotrebúva v režime spánku určité množstvo energie, je veľmi malé: približne jednu desatinu toho, čo by spotreboval, ak by bol zapnutý. V režime spánku prenosný počítač väčšinou využíva len jedno alebo dve percentá kapacity batérie za hodinu.

 • Aj v režime spánku dokáže systém Windows preberať a inštalovať aktualizácie a vykonávať bežné operácie údržby. Preto niektoré spoločnosti vyžadujú od svojich zamestnancov, aby pri odchode z práce počítače nevypínali, ale prepli do režimu spánku.

Avšak v niektorých situáciách, napríklad pri inštalácii novej pamäťovej karty alebo iného hardvéru, musíte počítač úplne vypnúť. Aj v prípade, ak nebudete počítač používať viac dní, vypnite ho.

Sú údaje počas režimu spánku počítača bezpečne uložené?

Áno. Počas režimu spánku počítača systém Windows uloží všetky otvorené dokumenty a programy do pamäte. Pokiaľ nie je počítač odpojený od elektrickej energie, práca je bezpečne uložená.

Ak nabitie batérie prenosného počítača dosiahne kritickú úroveň počas režimu spánku počítača, systém Windows automaticky uloží otvorené dokumenty a programy na pevný disk a vypne počítač. Tento režim, známy ako režim dlhodobého spánku, spotrebuje len malé množstvo energie. Keď znova zapnete počítač, obnovenie systému Windows trvá trochu dlhšie, ale celá práca bude uložená.

Systém Windows ponúka novú funkciu hybridného režimu spánku, ktorá chráni stolné počítače pred stratou údajov. Keď prepnete počítač do režimu spánku, hybridný režim spánku automaticky uloží programy a otvorené dokumenty do pamäte aj na pevný disk. Ak dôjde k náhlemu prerušeniu napájania počítača, systém Windows dokáže z disku obnoviť vašu rozrobenú prácu.

Keď je hybridný režim spánku zapnutý, kliknutie na položku Uspať v ponuke Štart automaticky uvedie počítač do režimu hybridného spánku. Keď je hybridný režim spánku vypnutý alebo počítač nepodporuje hybridný režim spánku, kliknutie na položku Uspať prepne počítač do režimu spánku.

Tip

Čo je dlhodobý spánok?

Podobne, ako režim spánku, je aj režim dlhodobého spánku režimom nízkej spotreby energie. Zatiaľ čo režim spánku zvyčajne uloží vaše nastavenia do pamäte a spotrebuje malé množstvo energie, režim dlhodobého spánku uloží všetky otvorené dokumenty a programy na pevný disk a vypne počítač. Zo všetkých režimov s úsporou energie v systéme Windows spotrebúva režim dlhodobého spánku najmenej energie.

Ak chcete počítač uviesť do režimu dlhodobého spánku, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na šípku vedľa tlačidla ZamknúťObrázok tlačidla Zamknúť a vyberte položku Prepnúť do režimu dlhodobého spánku.

Systém Windows automaticky uvedie prenosný počítač do režimu dlhodobého spánku, ak nabitie batérie dosiahne kritickú úroveň.

V prenosnom počítači by ste mali používať režim dlhodobého spánku, keď viete, že ho nebudete používať dlhší čas a nebudete mať možnosť v tom čase nabiť batériu.

V prípade väčšiny počítačov môžete pokračovať v práci stlačením tlačidla napájania na počítači. Nie všetky počítače sú však rovnaké. Počítač môžete prebudiť stlačením ktoréhokoľvek klávesu, kliknutím tlačidla myši alebo otvorením krytu prenosného počítača. Prečítajte si informácie dodané s počítačom alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.

Čo je hybridný režim spánku?

Hybridný režim spánku je novou funkciou šetriacou energiu špeciálne vyvinutou pre stolné počítače. Hybridný režim spánku uloží všetky otvorené dokumenty a programy do pamäte a na pevný disk, a potom prepne počítač do režimu nízkej spotreby energie.

Na rozdiel od prenosných počítačov stolné počítače zvyčajne nemajú možnosť použiť batériu ako záložný zdroj energie. V prípade, ak sa zrazu preruší napájanie stolného počítača, ktorý je v režime spánku, môže dôjsť k strate údajov.

Ak je však počítač v hybridnom režime spánku, systém Windows môže vašu prácu obnoviť z pevného disku. Na stolných počítačoch je hybridný režim spánku zvyčajne zapnutý ako predvolené nastavenie.

Keď je hybridný režim spánku zapnutý, kliknutie na položku Režim spánku automaticky prepne počítač do hybridného režimu spánku. Keď je hybridný režim spánku vypnutý alebo počítač nepodporuje hybridný režim spánku, kliknutie na položku Uspať prepne počítač do režimu spánku.

Zapnutie alebo vypnutie hybridného režimu spánku:

 1. Otvorte dialógové okno Možnosti napájania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Možnosti napájania.

 2. Na stránke Vyberte plán napájania kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu vo vybratom pláne.

 3. Na stránke Zmeniť nastavenia pre plán kliknite na položku Zmeniť rozšírené nastavenia napájania.

 4. Na karte Rozšírené nastavenie rozbaľte možnosti Uspať, Povoliť hybridný režim spánku a vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak pracujete na prenosnom počítači, kliknite na možnosť Batérie alebo Pripojený do siete (alebo obe), kliknite na šípku a potom na možnosť Zapnuté.

  • Ak používate stolný počítač, kliknite na možnosť Nastavenie, kliknite na šípku a potom na možnosť Zapnuté.

 5. Kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

Aký je rozdiel medzi režimom spánku a režimom dlhodobého spánku?

Režim spánku uloží všetky otvorené dokumenty a programy do pamäte a potom prepne počítač do režimu nízkej spotreby energie. Hybridný režim spánku uloží všetky otvorené dokumenty a programy do pamäte a na pevný disk, a potom prepne počítač do režimu nízkej spotreby energie.

Výhodou hybridného režimu spánku je, že v prípade prerušenia napájania môže systém Windows obnoviť vašu prácu z pevného disku. Ak sa preruší napájanie a vaša práca je uložená iba v pamäti, stratíte ju.

Ako zobudím počítač z režimu spánku alebo dlhodobého spánku?

V prípade väčšiny počítačov môžete pokračovať v práci stlačením tlačidla napájania na počítači. Nie všetky počítače sú však rovnaké. Počítač možno budete môcť prebudiť stlačením klávesov na klávesnici, kliknutím na tlačidlo myši alebo otvorením krytu prenosného počítača. Prečítajte si informácie dodané s počítačom alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.

Nevyčerpá režim spánku batériu prenosného počítača?

Nie. Režim spánku má extrémne nízku spotrebu energie, ktorá je porovnateľná s nočnou lampičkou. Ak sa nabitie batérie vo vašom prenosnom počítači kriticky zníži, systém Windows uloží všetky otvorené dokumenty a programy na pevný disk, a to vrátane informácií o programoch, ktoré ste používali, a vypne počítač, aby sa batéria nevybila úplne.

Ako zabránim počítaču v automatickom prepínaní do režimu spánku alebo dlhodobého spánku?

Môžete nastaviť, ako dlho počítač počká, kým sa neprepne do režimu spánku alebo dlhodobého spánku, alebo mu úplne zabrániť v samostatnom vypnutí. Pozor: V prípade prenosných počítačov napájaných z batérie môže zabránenie prechodu do režimu spánku alebo dlhodobého spánku spôsobiť stratu údajov v prípade úplného vybitia batérie. Ako zabrániť počítaču, aby sa prepol do režimu s nízkou spotrebou energie:

 1. Otvorte dialógové okno Možnosti napájania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Možnosti napájania.

 2. Na stránke Vyberte plán napájania kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu vo vybratom pláne.

 3. Na stránke Zmeniť nastavenia pre plán kliknite na položku Zmeniť rozšírené nastavenia napájania.

 4. Na karte Rozšírené nastavenie rozbaľte možnosti Uspať, Uspať po a vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak pracujete na prenosnom počítači, kliknite na možnosť Batérie alebo Pripojený do siete (alebo obe), kliknite na šípku a potom na možnosť Nikdy.

  • Ak používate stolný počítač, kliknite na možnosť Nastavenie, kliknite na šípku a potom na možnosť Nikdy.

 5. Rozbaľte možnosť Prepnúť do režimu dlhodobého spánku po a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak pracujete na prenosnom počítači, kliknite na možnosť Batérie alebo Pripojený do siete (alebo obe), kliknite na šípku a potom na možnosť Nikdy.

  • Ak používate stolný počítač, kliknite na možnosť Nastavenie, kliknite na šípku a potom na možnosť Nikdy.

 6. Ak chcete, aby aj obrazovka zostala zapnutá, rozbaľte ponuku Obrazovka, rozbaľte vedľajšiu ponuku Vypnúť obrazovku po a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak pracujete na prenosnom počítači, kliknite na možnosť Batérie alebo Pripojený do siete (alebo obe), kliknite na šípku a potom na možnosť Nikdy.

  • Ak používate stolný počítač, kliknite na možnosť Nastavenie, kliknite na šípku a potom na možnosť Nikdy.

 7. Kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

Čo sa stalo s možnosťami Reštartovať a Vypnúť zo systému Windows XP?

Možnosti Reštartovať a Vypnúť sú momentálne k dispozícii v ponuke tlačidla Zamknúť. Ak chcete zobraziť túto možnosť, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na šípku vedľa tlačidla ZamknúťObrázok tlačidla Zamknúť.
Obrázok možnosti Vypnúť v ponuke tlačidla Zamknúť
V ponuke tlačidla Zamknúť sa zobrazí niekoľko možností vypnutia počítača

V tejto ponuke môžete tiež odhlásiť, zamknúť, reštartovať počítač alebo prepnúť používateľov bez odhlásenia použitím funkcie rýchleho prepínania medzi používateľmi.

Je možné zmeniť akciu, ktorá sa stane po kliknutí na tlačidlo Napájanie na počítači?

Systém Windows po kliknutí na tlačidlo Napájanie štandardne uvedie počítač do režimu spánku. Predvolené nastavenie však môžete upraviť tak, aby počítač po kliknutí na dané tlačidlo prešiel do režimu spánku, dlhodobého spánku alebo sa vypol. (Akékoľvek vami vykonané zmeny sa budú týkať aj reálneho tlačidla na počítači.) Zmena predvoleného nastavenia:

 1. Otvorte dialógové okno Možnosti napájania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Možnosti napájania.

 2. Na stránke Vyberte plán napájania kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu vo vybratom pláne.

 3. Na stránke Zmeniť nastavenia pre plán kliknite na položku Zmeniť rozšírené nastavenia napájania.

 4. Na karte Rozšírené nastavenie rozbaľte možnosti Tlačidlá napájania a kryt, Tlačidlo napájania ponuky Štart a vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak pracujete na prenosnom počítači, kliknite na možnosť Z batérie alebo Pripojený do siete (alebo obe), kliknite na šípku a potom na možnosť Uspať, Prepnúť do režimu spánku alebo Vypnúť.

  • Ak používate stolný počítač, kliknite na možnosť Nastavenie, kliknite na šípku a potom na možnosť Uspať, Prepnúť do režimu spánku alebo Vypnúť.

 5. Kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

Prečo nie je možné nájsť v počítači možnosť Uspať alebo Prepnúť do režimu dlhodobého spánku?

Ak neviete nájsť možnosť prepnutia do režimu spánku, je možné, že váš počítač túto možnosť nepodporuje. Ďalšie informácie nájdete v téme Prečo nie je k dispozícii režim spánku?.

Ak chýba možnosť prepnutia do režimu dlhodobého spánku, mohol ju vypnúť správca systému alebo je zapnutý hybridný režim spánku.