Ak počítač neobsahuje televízny prijímač, prehrávanie a nahrávanie televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center vyžaduje voliteľný analógový alebo digitálny televízny prijímač.

V aplikácii Windows Media Center možno nastaviť množstvo televíznych signálov. Televíziu môžete sledovať cez anténu, káblovú televíziu alebo prostredníctvom satelitu. Typ televízneho signálu, ktorý chcete nastaviť, určuje typ televízneho prijímača, ktorý ste nainštalovali do počítača, a oblasťou, v ktorej žijete, ako aj poskytovateľom káblových a satelitných služieb. (V aplikácii Windows Media Center sa signály s vysokým rozlíšením prenášané káblom alebo externým satelitným prijímačom konvertujú na štandardné signály.)

Aplikácia Windows Media Center podporuje štandardné signály aj signály s vysokým rozlíšením vo formáte HDTV, ktoré sa vzduchom prenášajú do antény. Nasledujúce postupy popisujú kroky pri nastavení televízneho signálu pre rôzne typy televíznych signálov a inštalácii hardvéru do počítača.

Pomocou aplikácie Windows Media Center môžete sledovať a nahrávať štandardný televízny signál, ak:

 • Počítač s aplikáciou Windows Media Center má jeden alebo viac prijímačov, ktoré podporujú štandardný televízny signál vo vašom regióne.

 • Anténa pripojená k počítaču s aplikáciou Windows Media Center je schopná prijímať štandardný televízny signál vášho regiónu.

Pomocou aplikácie Windows Media Center môžete sledovať a nahrávať televízny signál signál vo formáte HDTV, ak:

 • Počítač s aplikáciou Windows Media Center obsahuje hardvér televízneho prijímača, ktorý podporuje digitálny televízny signál, ako napríklad ATSC alebo DVB-T.

 • Anténa pripojená k prijímaču kompatibilnému s aplikáciou Windows Media Center, ktorý je schopný prijímať televízny signál s vysokým rozlíšením pre váš región.

 • Vo vašom regióne je možné prijímať signál s vysokým rozlíšením.

 • Počítač má digitálny káblový prijímač a vy si predplatíte služby digitálnej káblovej televízie v Spojených štátoch.

Zobraziť všetko

Nastavenie televízneho signálu z antény

 1. Skontrolujte, či je kábel zapojený v konektore TV IN v príslušnom televíznom prijímači, ktorý je zapojený do počítača s aplikáciou Windows Media Center.

  Ak máte viac ako jeden prijímač, môžete použiť káblový rozdeľovač na rozdelenie televízneho signálu. Aby bolo možné prijímať televízny signál na každom prijímači, musia byť prijímače zapojené do konektora TV IN.

 2. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenia a na položku TV a kliknite na tlačidlo Nastavenie TV signálu.

 3. Podľa nasledujúcich krokov sa pripojte k televíznemu signálu v závislosti od typu prijímača alebo prijímačov, ku ktorým je kábel pripojený, ako aj od predplatených programov.

Nastavenie televízneho signálu z káblového alebo satelitného prijímača

Televízny signál z káblového prijímača (niekedy označovaného ako externý prijímač) alebo zo satelitného prijímača môže obsahovať kanály, ktoré sú štandardné alebo s vysokým rozlíšením.

Ak chcete v aplikácii Windows Media Center používať dva prijímače, musíte mať aj dva káblové prijímače alebo dva satelitné prijímače. Každý prijímač musí mať vstup pre televízny signál.

 1. Pripojte kábel zo zdroja (zásuvka v stene) do káblového vstupného konektora na káblovom alebo satelitnom prijímači.

  Ak máte dva káblové prijímače alebo dva satelitné prijímače, ktoré chcete použiť s aplikáciou Windows Media Center, televízny signál zo zásuvky v stene rozdeľte do oboch prijímačov pomocou rozdeľovača. Každý káblový alebo satelitný prijímač musí mať televízny signál pripojený do káblového vstupného konektora.

 2. Pripojte káblový výstupný konektor z káblového alebo satelitného prijímača k počítaču s aplikáciou Windows Media Center. Skontrolujte, či je kábel zapojený do konektora TV IN v príslušnom hardvéri televízneho prijímača v počítači s aplikáciou Windows Media Center.

  Ak máte dva prijímače, skontrolujte, či je každý prijímač pripojený do konektora TV IN a má vlastný televízny signál.

 3. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenia a TV a kliknite na tlačidlo Nastavenie TV signálu.

 4. Podľa nasledujúcich krokov sa pripojte k televíznemu signálu v závislosti od typu prijímača alebo prijímačov, ku ktorým je kábel pripojený, ako aj od predplatených programov.

Nastavenie štandardného signálu káblovej televízie bez externého prijímača

 1. Pripojte štandardný kábel zo zdroja (konektor v stene) k prijímaču aplikácie Windows Media Center. Skontrolujte, či je kábel pripojený v konektore TV IN v príslušnom hardvéri prijímača aplikácie Windows Media Center.

  Ak máte dva prijímače, použite káblový rozdeľovač na rozdelenie televízneho signálu. Každý prijímač musí mať televízny signál zapojený do konektora TV IN.

 2. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenia a na položku TV a kliknite na tlačidlo Nastavenie TV signálu.

 3. Podľa nasledujúcich krokov sa pripojte k televíznemu signálu v závislosti od typu prijímača alebo prijímačov, ku ktorým je kábel pripojený, ako aj od predplatených programov.

Nastavenie signálu digitálnej káblovej televízie pomocou digitálneho káblového prijímača (len Spojené štáty)

 Digitálny káblový prijímač umožňuje sledovanie a nahrávanie vo formáte over-the-air high-definition TV (niekedy sa označuje ako ATSC), štandardné televízne kanály, digitálne káblové kanály, ako aj ostatné digitálne káblové kanály, ktoré nie sú šifrované (niekedy sa označujú ako „clear QAM“). Ak váš poskytovateľ podporuje kartu CableCARD, mali by ste si ju zaobstarať od vášho poskytovateľa káblových služieb. Vložením karty CableCARD do prijímača umožní sledovanie prémiových digitálnych káblových kanálov (štandardných aj s vysokým rozlíšením), ktoré si môžete objednať u svojho poskytovateľa služieb.

Obsah niektorých prémiových digitálnych káblových kanálov však nemožno nahrať použitím aplikácie Windows Media Center.

 1. Pripojte digitálny káblový prijímač k počítaču s aplikáciou Windows Media Center cez port USB 2.0 pomocou kábla A/B USB. Aby ste zabezpečili, že digitálny káblový prijímač je schopný prijímať prémiový obsah káblovej televízie, uistite sa, že digitálny káblový prijímač je pripojený k špeciálne označenému počítaču na príjem digitálneho káblového signálu s aplikáciouWindows Media Center.

 2. Do digitálneho káblového prijímača vložte kartu CableCARD (ak ju máte).

 3. Pripojte kábel z káblového zdroja (konektor v stene) do televízneho konektora IN v digitálnom káblovom prijímači.

  Ak chcete používať dva digitálne káblové prijímače spolu s aplikáciou Windows Media Center, na rozdelenie televízneho signálu z konektora v stene do prijímačov použite rozdeľovač. Každý prijímač musí mať televízny signál zapojený do konektora TV IN na prijímači.

 4. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenia a na položku TV a kliknite na tlačidlo Nastavenie TV signálu.

 5. Podľa nasledujúcich krokov sa pripojte k televíznemu signálu v závislosti od typu prijímača alebo prijímačov, ku ktorým je kábel pripojený, ako aj od predplatených programov.

 6. Obráťte sa na poskytovateľa služieb a aktivujte kartu CableCARD, aby ste mohli prijímať káblový obsah.