Ak počítač neobsahuje televízny prijímač, prehrávanie a nahrávanie televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center vyžaduje voliteľný analógový alebo digitálny televízny prijímač.

V aplikácii Windows Media Center sú podporované rôzne televízne signály vrátane analógového a digitálneho signálu. Schopnosť prijať a sledovať televízne signály a programy v počítači s aplikáciou Windows Media Center závisí od nasledujúcich faktorov:

 • Typ televíznych prijímačov nainštalovaných v počítači s aplikáciou Windows Media Center.

 • Typ antény pripojenej k prijímaču s aplikáciou Windows Media Center.

 • Typ televíznych signálov, ktoré môžete prijímať na mieste, kde sa nachádzate, za predpokladu, že sa v okolitej oblasti nevyskytujú fyzické prekážky.

 • Krajina alebo územie, kde žijete, a používaný štandard vysielania.

 • Typ televízneho programu predplateného u poskytovateľa káblových alebo satelitných služieb.

 • Poskytovateľ televíznych káblových alebo satelitných služieb.

 • Dostupné systémové prostriedky v počítači s aplikáciou Windows Media Center. Medzi systémové prostriedky patrí rýchlosť procesora, pamäť, možnosti grafickej karty ako aj dostupné zásuvky kariet a porty USB.

V aplikácii Windows Media Center je podporovaných niekoľko analógových a digitálnych televíznych signálov. Medzi analógové televízne signály patria signály typu NTSC, PAL a SECAM. Analógový satelitný prenos (rovnako ako šifrovaný analógový televízny obsah) sa prestáva používať, pretože mnoho krajín prešlo na digitálnu televíziu. Analógové televízne signály sa prijímajú prostredníctvom informačného kanála káblovej televízie alebo vzduchom pomocou antény. Medzi digitálne televízne signály, ktoré sa používajú na celom svete, patria signály typu ATSC, ISDB-T, DVB-T a DVB-S. Tieto typy televíznych signálov sa obvykle prijímajú prostredníctvom informačného kanála digitálneho kábla, vzduchom pomocou antény alebo satelitnou cestou. Nasledujúci zoznam obsahuje informácie o jednotlivých typoch digitálnych televíznych signálov:

 • ATSC. ATSC (Advanced Television Systems Committee) je skupina, ktorá prispela k vývoju nového štandardu digitálnej televízie pre Spojené štáty. Prijali ho však aj Kanada, Mexiko a Kórea. Cieľom je vytvoriť širokouhlé obrázky formátu 16:9 s veľkosťou do 1920×1080 pixlov—viac ako šesťnásobkom rozlíšenia obrazovky staršieho štandardu. Aplikácia Windows Media Center momentálne podporuje signál ATSC iba v USA a Kórei.

 • QAM. QAM (Quadrature Amplitude Modulation) je štandard digitálneho kábla v USA. Aplikácia Windows Media Center podporuje signály QAM prijímané digitálnym káblovým prijímačom v USA.

 • ISDB. ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) je formát vysielania digitálnej televízie a digitálneho zvuku, ktorý vytvorilo Japonsko s cieľom umožniť rozhlasovým a televíznym staniciam konvertovanie na digitálny formát. Signál ISDB-T (písmeno T predstavuje preferenciu terestriálneho signálu pred káblovým alebo satelitným signálom) zatiaľ nie je podporovaný v aplikácii Windows Media Center.

 • DVB-T. DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial) je štandard európskeho konzorcia DVB pre prenos pozemného vysielania digitálnych TV staníc. Signál DVB-T je najbežnejším digitálnym formátom a je podporovaný vo všetkých miestnych nastaveniach v aplikácii Windows Media Center. (Na jeho používanie je potrebná karta prijímača DVB-T.) Ďalšie informácie o technológii DVB-T nájdete na webovej lokalite technológie DVB.

  Ak žijete v Európe a máte anténu podporujúcu príjem kanálov DVB-T, mohli byť v aplikácii Windows Media Center vyhľadané a identifikované kanály, ktoré neprijímate. V takom prípade môžete neprijímané kanály odstrániť. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie, na položku TV, na položku Sprievodca a potom na položku Upraviť kanály.

 • DVB-S. DVB-S (Digital Video Broadcasting Satellite) je spôsob digitálneho televízneho vysielania, ktoré sa prenáša satelitom v Európe a iných častiach sveta. Bez ohľadu na to, či je digitálny signál bezplatný alebo spoplatnený, aplikácia Windows Media Center vyžaduje na podporu tohto štandardu vysielania externý prijímač. Protokol pre satelitný prenos DVB-S bol vytvorený priemyselnou organizáciou Digital Video Broadcasting Project, ktorá vyvíja technológie pre digitálnu televíziu.

  Satelitná televízia je televízny systém, v ktorom sa signál prenáša na obiehajúci satelit. Satelit prijme signál, zosilní ho a potom ho prenesie naspäť na zem. Satelitné televízne signály majú digitálny formát, väčšina štandardných televízií v USA má však analógový formát. Aby bolo možné analógový televízny signál prehrávať, satelitný televízny prijímač konvertuje digitálny signál na analógový formát, ktorý štandardná televízia dokáže rozpoznať a prehrať. Existujú dva typy digitálneho signálu pre satelitnú televíziu:

  • Bezplatný. Signál DVB-S je primárny typ signálu pre bezplatnú satelitnú televíziu. Tento typ programového obsahu je k dispozícii na celom svete a je obľúbený v Európe.

  • Spoplatnený. Väčšina signálov satelitnej televízie so službou DTH (direct-to-home) je šifrovaná, a preto je ich možné sledovať iba na základe spoplatneného odberu. Predplatitelia dostanú od poskytovateľa televíznych služieb externé prijímače, ktoré slúžia na dešifrovanie signálov zašifrovaných programov. V aplikácii Windows Media Center je podporovaný obsah satelitného vysielania so službou DTH prostredníctvom externého prijímača od poskytovateľa televíznych služieb.