Ak ste niekedy potrebovali získať prístup k dôležitým súborom uloženým v zdieľanom priečinku v sieti, ale vzhľadom na nedostupné sieťové pripojenie to nebolo možné, zrejme chápete užitočnosť súborov offline. Pomocou súborov offline môžete získať prístup k súborom uloženým v zdieľaných sieťových priečinkoch, a to v prípade nedostupných sieťových kópií. Vyberte sieťové súbory, ktoré chcete sprístupniť v režime offline, čím sa v počítači automaticky vytvorí kópia príslušných sieťových súborov. Kópie sieťových súborov uložených v počítači sa nazývajú súbory offline. Systém Windows tieto súbory automaticky synchronizuje a otvorí ich vtedy, keď sú ich sieťové verzie nedostupné.

Pokyny na používanie súborov offline nájdete v téme Práca so sieťovými súbormi offline.

Obrázok zobrazujúci dostupnosť sieťových súborov po pripojení k počítaču so sieťovými súbormi
Prístup k sieťovým súborom môžete získať po pripojení k počítaču, v ktorom sú príslušné súbory uložené.
Obrázok zobrazujúci dostupnosť lokálnych kópií sieťových súborov v prípade neuskutočnenia pripojenia k počítaču so sieťovými súbormi
Prístup k lokálnym kópiám sieťových súborov môžete získať, ak sa nedá pripojiť k počítaču, v ktorom sú príslušné súbory uložené.

Výhody používania súborov offline

Súbory offline poskytujú niekoľko výhod pre prácu so súbormi uloženými v zdieľaných sieťových priečinkoch. Práca so súbormi offline umožňuje:

  • Ochranu v prípade poruchy siete. Práca so súbormi offline nezávisí od prípadného výpadku siete alebo nedostupnosti sieťového priečinka. Ak nastane jedna z uvedených situácií, systém Windows sa začne automaticky pripájať ku kópiám offline súborov uložených v počítači namiesto pripojenia k súborom uloženým v sieťovom priečinku, čím je možné pokračovať v práci bez prerušenia.

  • Prácu so súbormi mimo siete. Po odpojení zo siete obvykle stratíte prístup k súborom uloženým v sieti. Pri práci so súbormi offline môžete aj po odpojení zo siete pracovať s kópiami všetkých sieťových súborov, ktoré ste sprístupnili v režime offline. Toto je obzvlášť výhodné, ak pri cestovaní používate mobilný počítač.

  • Jednoduchú synchronizáciu so sieťovými súbormi. Súbory offline môžete kedykoľvek synchronizovať s najnovšími verziami súborov v sieťovom priečinku kliknutím na jediné tlačidlo.

  • Zvýšenie účinnosti pri pomalom pripojení. V prípade pomalého pripojenia k sieti môže byť práca so súbormi v zdieľanom sieťovom priečinku pomalá a neúčinná. Práca so súbormi offline tento problém rieši tým, že umožňuje kedykoľvek prepnúť jednoduchým spôsobom na prácu s kópiami offline sieťových súborov.

Udržovanie synchronizácie súborov offline

Po sprístupnení sieťového súboru alebo priečinka v režime offline systém Windows automaticky vytvorí v počítači kópiu príslušného súboru alebo priečinka. Po opätovnom pripojení k danému sieťovému priečinku systém Windows zosynchronizuje súbory medzi počítačom a sieťovým priečinkom. Kedykoľvek ich možno zosynchronizovať aj manuálne.

Tieto informácie vám postačia na udržanie synchronizácie súborov offline. Pre zaujímavosť uvádzame nasledujúce doplňujúce informácie:

  • Pri práci v režime offline a vykonávaní zmien v súboroch offline zo sieťového priečinka systém Windows pri ďalšom pripojení k sieťovému priečinku automaticky zosynchronizuje všetky zmeny vykonané v súboroch.

  • Ak pri práci v režime offline vykoná zmeny v zdieľanom sieťovom priečinku ďalšia osoba, systém Windows pri ďalšom pripojení k sieťovému priečinku zosynchronizuje zmeny súborov offline v počítači. Ak ste od posledného pripojenia k sieťovému priečinku vykonali zmeny súborov, vznikne synchronizačný konflikt a systém Windows zobrazí výzvu s otázkou, ktorú verziu súboru chcete zachovať.

    Synchronizačné konflikty je možné riešiť prostredníctvom Centra synchronizácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Riešenie synchronizačných konfliktov: najčastejšie otázky.

  • Ak sa v systéme Windows vyskytne problém počas pokusu o synchronizáciu súborov offline medzi počítačom a sieťovým priečinkom (ak je napríklad sieťový priečinok, ktorý chcete synchronizovať, nedostupný), vznikne synchronizačná chyba. Ďalšie informácie nájdete v téme Informácie o synchronizačných chybách a upozorneniach.