Úrovne výstrahy vám pomáhajú pri rozhodovaní o tom, ako spracovať spyware a potenciálne nežiaduci softvér. Program Windows Defender vám odporučí odstraňovať spyware, ale nie každý takto zistený softvér je škodlivý alebo nežiaduci. Informácie v tejto tabuľke vám môžu pomôcť pri rozhodovaní, ako postupovať v prípade, že program Windows Defender zistí v počítači potenciálne nežiaduci softvér.

Úroveň výstrahy
Vysvetlenie
Odporúčaný postup

Závažná

Rozšírené alebo mimoriadne škodlivé programy podobné vírusom alebo červom, ktoré majú negatívny vplyv na ochranu osobných údajov a zabezpečenie počítača, a ktoré môžu poškodiť počítač.

Tento softvér ihneď odstráňte.

Vysoká

Programy, ktoré môžu zhromažďovať osobné údaje a mať negatívny vplyv na ochranu osobných údajov alebo poškodiť počítač, napríklad zhromažďovaním informácií alebo vykonávaním zmien v nastaveniach (zvyčajne bez vášho vedomia alebo súhlasu).

Tento softvér ihneď odstráňte.

Stredná

Programy, ktoré môžu ovplyvniť ochranu osobných údajov alebo vykonať zmeny v počítači, ktoré by mohli mať negatívny dopad na výkon počítača, napríklad zhromažďovaním osobných informácií alebo vykonávaním zmien v nastaveniach.

Skontrolujte podrobnosti výstrahy, aby ste zistili, prečo bol softvér označený týmto spôsobom. Ak sa vám nepáči, ako softvér pracuje, alebo ak nepoznáte jeho vydavateľa a nedôverujete mu, mali by ste zvážiť zablokovanie alebo odstránenie softvéru.

Nízka

Potenciálne nežiaduci softvér, ktorý môže zhromažďovať informácie o používateľovi alebo o počítači, alebo môže zmeniť výkon počítača, ale pracuje v súlade s licenčnými podmienkami, ktoré sa zobrazia pri inštalácii softvéru.

Tento softvér je pri spustení v počítači obyčajne neškodný, ak sa len nenainštaloval bez vášho vedomia. Ak neviete, či ho máte povoliť, prezrite si podrobnosti výstrahy alebo skontrolujte, či poznáte vydavateľa softvéru a dôverujete mu.

Zatiaľ neklasifikovaná

Programy, ktoré sú zvyčajne neškodné, ak sa len nenainštalovali do počítača bez vášho vedomia.

Ak softvér rozpoznáte a dôverujete mu, môžete povoliť jeho spustenie. Ak ste softvér alebo vydavateľa nerozpoznali, skontrolujte podrobnosti výstrahy a potom sa rozhodnite, ako pokračovať. Ak ste členom komunity SpyNet, skontrolujte hodnotenia komunity a uvidíte, či ostatní používatelia softvéru dôverujú.