Brána firewall pomáha brániť hackerom alebo škodlivému softvéru (napríklad červom) získať prístup k počítaču prostredníctvom siete alebo Internetu. Brána firewall umožňuje zastaviť odosielanie škodlivého softvéru z počítača do ďalších počítačov.

Na karte Všeobecné sa nachádzajú tri nastavenia brány Windows Firewall. Táto téma obsahuje ich funkcie a možnosti použitia:

Zapnutá (odporúča sa)

Toto nastavenie je predvolené. Keď je brána Windows Firewall zapnutá, komunikácia väčšiny programov prostredníctvom brány firewall je zablokovaná. Ak chcete program odblokovať, musíte ho pridať do zoznamu výnimiek (na karte Výnimky). Ak napríklad nepridáte do zoznamu výnimiek program na výmenu okamžitých správ, nebudete môcť prostredníctvom neho odosielať fotografie. Ak chcete pridať program do zoznamu výnimiek, pozrite si tému Povolenie komunikácie programu prostredníctvom brány Windows Firewall.

Blokovať všetky prichádzajúce pripojenia

Toto nastavenie blokuje všetky nevyžiadané pokusy o pripojenie k počítaču. Toto nastavenie použite vtedy, keď požadujete maximálne zabezpečenie počítača, napríklad pri pripájaní k verejnej sieti v hoteli alebo na letisku, alebo keď sa cez Internet šíri nebezpečný červ. Ak je toto nastavenie aktívne, nedostanete upozornenie na blokovanie programov bránou Windows Firewall a ignorovať sa budú aj programy v zozname výnimiek.

Po výbere možnosti Blokovať všetky prichádzajúce pripojenia budete môcť prezerať väčšinu webových stránok, odosielať a prijímať e‑maily, ako aj odosielať a prijímať okamžité správy.

Vypnutá (neodporúča sa)

Toto nastavenie použite len v prípade, ak je v počítači spustená iná brána firewall. Vypnutie brány Windows Firewall zvýši možnosť ohrozenia počítača (a siete, ak je k dispozícii) poškodením hackermi alebo škodlivým softvérom (napríklad červami).

Poznámka

  • Ak sú niektoré nastavenia brány firewall nedostupné a počítač je pripojený k doméne, správca systému preverí tieto nastavenia pomocou skupinovej politiky.