Odinštalovanie programu Internet Explorer 8

Tieto informácie sa vzťahujú na program Windows Internet Explorer 8.

Program Internet Explorer 8 je nainštalovaný ako aktualizácia systému Windows. Pri odinštalovaní programu Internet Explorer 8 postupujte podľa nasledovných krokov:

  1. Otvorte dialógové okno Programy a súčasti kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Programy a potom na položku Programy a súčasti.

  2. Na ľavej table kliknite na položku Zobrazenie nainštalovaných aktualizácií.

  3. Vyberte program Internet Explorer 8 a kliknite na tlačidlo Odinštalovať. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  4. Odinštalujte program Internet Explorer 8 podľa pokynov na obrazovke.

  5. Po skončení reštartujte systém Windows.

Poznámka

  • Ak odinštalujete program Internet Explorer 8 z dôvodu staršej verzie alebo z dôvodu jeho nesprávneho fungovania, postupujte pri preinštalovaní podľa postupu nasledujúceho po kroku 5.

  • Ak nepreinštalujete program Internet Explorer 8, v počítači sa obnoví program Internet Explorer 7 a kumulatívne aktualizácie programu Internet Explorer 7, ktoré sa nachádzali v počítači pred nainštalovaním programu Internet Explorer 8. Spustením služby Windows Update zabezpečíte, že sa v počítači budú nachádzať najnovšie aktualizácie programu Internet Explorer 7.