Inovácia systému Windows 2000 na systém Windows Vista

Tento článok sa zaoberá možnosťami inštalácie, ktoré sú k dispozícii pri inovácii zo systému Windows 2000 na systém Windows Vista.

Mali by ste vedieť nasledovné:

  • Inovácia. Pri vykonaní inovácie sa zachovajú osobné súbory, nastavenia aj programy. Nemôžete vykonať inováciu zo systému Windows 2000 na systém Windows Vista.

  • Čistá inštalácia. Pri vykonaní čistej inštalácie systému sa nezachovajú osobné súbory, nastavenia ani programy. Informácie o obnovení súborov po vykonaní čistej inštalácie nájdete v téme Ako obnoviť osobné súbory po vykonaní vlastnej inštalácie na Internete.

  • Inovačná kópia. Ak máte inovačnú kópiu, systém Windows Vista môžete nainštalovať za predpokladu, že už vlastníte vyhovujúcu licencovanú verziu systému Windows 2000, Windows XP alebo Windows Vista.

  • Úplná kópia. Ak máte úplnú kópiu systému Windows Vista, môžete vykonať inováciu, ak je to možné, alebo môžete vykonať čistú inštaláciu systému, a to aj vtedy, ak v počítači nie je nainštalovaný žiadny operačný systém.

Informácie o tom, či máte inovačnú kópiu alebo úplnú kópiu, sú uvedené na prednej strane maloobchodného balenia systému Windows Vista alebo na potvrdenke o kúpe produktu online.

Musíte sa tiež rozhodnúť, či chcete nainštalovať 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu systému Windows Vista. Ďalšie informácie nájdete v téme 32-bitová a 64-bitová verzia systému Windows: najčastejšie otázky.

Ktoré možnosti inštalácie sú pre vás k dispozícii?

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené možnosti inštalácie, ktoré sú k dispozícii pri inovácii systému Windows 2000 na systém Windows Vista.

Inovácia zo systému Windows 2000 na Postup
Inovácia zo systému Windows 2000 na

Windows Vista Home Basic (32-bitová verzia)

Postup

Čistá inštalácia

Inovácia zo systému Windows 2000 na

Windows Vista Home Premium (32-bitová verzia)

Postup

Čistá inštalácia

Inovácia zo systému Windows 2000 na

Windows Vista Business (32-bitová verzia)

Postup

Čistá inštalácia

Inovácia zo systému Windows 2000 na

Windows Vista Ultimate (32-bitová verzia)

Postup

Čistá inštalácia

Inovácia zo systému Windows 2000 na

Windows Vista (64-bitové verzie)

Postup

Čistá inštalácia

Pokyny pre vykonanie inovácie alebo čistej inštalácie nájdete v téme Inštalácia a preinštalovanie systému Windows.

Ďalšie informácie o inštalácii a inovácii 32-bitových verzií systému Windows nájdete v téme Možnosti inštalácie pre systém Windows Vista (32-bitová verzia) na Internete.

Ďalšie informácie o inštalácii a inovácii 64-bitových verzií systému Windows nájdete v téme Možnosti inštalácie pre systém Windows Vista (64-bitové verzie) na Internete.

Inovácia na 32-bitovú verziu systému Windows Vista

Nemôžete vykonať inováciu zo systému Windows 2000 na systém Windows Vista. Môžete však použiť inovačnú kópiu (alebo úplnú kópiu) systému Windows Vista na vykonanie čistej inštalácie nasledovných vydaní systému Windows Vista: Home Basic, Home Premium, Business alebo Ultimate.

Upozornenie

  • Ak máte inovačnú kópiu 32-bitovej verzie systému Windows Vista, inštaláciu je nutné spustiť z existujúcej verzie systému Windows.

Inovácia na 64-bitovú verziu systému Windows Vista

Nemôžete vykonať inováciu zo systému Windows 2000 na 64-bitové vydanie systému Windows Vista. Môžete však použiť inovačnú kópiu (alebo úplnú kópiu) 64-bitovej verzie systému Windows Vista na vykonanie čistej inštalácie 64-bitových verzií Home Basic, Home Premium, Business alebo Ultimate systému Windows Vista.

Upozornenie

  • Inštaláciu začnite vložením disku DVD so 64-bitovou verziou systému Windows Vista do diskovej jednotky počítača a potom reštartujte počítač. Inštaláciu 64-bitovej verzie systému je nutné spustiť z disku so 64-bitovou verziou systému Windows Vista, pretože inštalácia systému Windows sa nedá spustiť z 32-bitovej verzie systému Windows.