Ak počítač neobsahuje televízny prijímač, prehrávanie a nahrávanie televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center vyžaduje voliteľný analógový alebo digitálny televízny prijímač.

Rozširovacie zariadenie aplikácie Windows Media Center umožňuje jednoduchšie využívanie možností aplikácie Windows Media Center aj doma. Hoci rozširovacie zariadenie pracuje podobne ako aplikácia Windows Media Center, je to samostatné zariadenie a od aplikácie sa líši. Rozširovacie zariadenie je vždy zapnuté a pripravené na zapnutie televízneho prijímača, sledovanie relácie alebo zobrazenie obrázkov.

Po úspešnej inštalácii rozširovacieho zariadenia aplikácie Windows Media Center môžete do knižnice pridávať hudbu, obrázky, nahraté televízne vysielanie a videá. Je to podobné ako pridávanie digitálnych mediálnych súborov v aplikácii Windows Media Center. Ďalšie informácie o pridávaní digitálnych médií do knižnice nájdete v téme Pridávanie digitálnych mediálnych súborov.

Zobraziť všetko

Pridanie zoznamu skladieb použitím rozširovacieho zariadenia aplikácie Windows Media Center

Podľa predvoleného nastavenia sú zoznamy skladieb na počúvanie hudby v aplikácii Windows Media Center uložené v priečinku Hudba pre každé používateľské konto zvlášť. Ak sa na ukladanie obsahu kopírovaného z disku CD používa iný priečinok, zoznamy skladieb sa uložia do tohto priečinka.

Prostredníctvom rozbaľovacích (+) a zabaľovacích (-) ovládacích prvkov môžete prehľadávať priečinky so zoznamami skladieb. Prostredníctvom navigačných tlačidiel diaľkového ovládača použite rozbaľovacie alebo zabaľovacie ovládacie prvky.

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy a potom vyberte položku nastavenie.

 2. Vyberte položku Nastavenie knižnice.

 3. Vyberte položku Pridať priečinok na sledovanie a potom stlačte tlačidlo Ďalej.

 4. V časti Ktoré priečinky chcete pridať? vyberte jednu možnosť a stlačte tlačidlo Ďalej.

 5. Vyhľadajte priečinok so zoznamami skladieb, začiarknite políčko pri priečinku, stlačte tlačidlo Ďalej a tlačidlo Dokončiť.

Používanie konzoly Xbox 360 ako rozširovacieho zariadenia aplikácie Windows Media Center

 1. Skontrolujte, či sú počítač s aplikáciou Windows Media Center a konzola Xbox 360 prepojené a rozpoznané v domácej sieti.

 2. Nastavte rozširovacie zariadenie aplikácie Windows Media Center.

 3. Zapnite konzolu Xbox 360.

 4. Na konzole Xbox 360 vyberte prostredníctvom diaľkového ovládača Xbox 360 súčasť media blade a potom položku Media Center.

 5. Použitím diaľkového ovládača Xbox 360 vyberte obsah aplikácie Windows Media Center, ktorý chcete prehrať prostredníctvom konzoly Xbox 360.

Používanie rozširovacieho zariadenia aplikácie Windows Media Center

 1. Skontrolujte, či sú počítač s aplikáciou Windows Media Center a rozširovacie zariadenie aplikácie Media Center prepojené a rozpoznané v domácej sieti.

 2. Nastavte rozširovacie zariadenie aplikácie Windows Media Center.

 3. Zapnite rozširovacie zariadenie.

 4. Na diaľkovom ovládači rozširovacieho zariadenia stlačte zelené tlačidlo Štart a pomocou šípok nahor a nadol vyberte obsah aplikácie Windows Media Center, ktorý chcete prehrať prostredníctvom rozširovacieho zariadenia.