Používanie funkcie Uľahčenie prístupu v aplikácii Windows Media Center

Aplikácia Windows Media Center pracuje s nasledujúcimi funkciami zjednodušenia ovládania v systéme Windows Vista: Moderátor, Zväčšovacie sklo a Služby DVS. Funkciu Moderátor je možné použiť na konverziu textu na hovorené slovo, funkciu Zväčšovacie sklo je možné nastaviť na rozšírenie zobrazenia obrazovky a Služby DVS je možné nastaviť pre televízny prijímač.

Používanie programu Moderátor

Program Moderátor je pomôcka systému Windows Vista na konverziu textu na reč pre nevidiacich používateľov alebo pre osoby s poškodeným zrakom. Program Moderátor číta to, čo je zobrazené na obrazovke: obsah aktívneho okna, možnosti ponuky alebo napísaný text.

Aplikácia Windows Media Center obsahuje základnú navigačnú podporu pre program Moderátor a ďalšie čítacie zariadenia obrazovky, ktoré fungujú s programom Active Accessibility 2.0. Informácie o používaní programu Moderátor v systéme Windows Vista a v aplikácii Windows Media Center nájdete v téme Počúvanie textu čítaného nahlas programom Moderátor.

Používanie programu Zväčšovacie sklo

Program Zväčšovacie sklo je zobrazovacia pomôcka systému Windows Vista, ktorá používateľom s poškodeným zrakom uľahčuje čítanie obrazovky. Zväčšovacie sklo vytvorí vlastné okno zobrazujúce zväčšenú časť obrazovky.

Aplikácia Windows Media Center podporuje program Zväčšovacie sklo a ďalšie zväčšovacie sklá obrazovky, ktoré fungujú s technológiou DirectX, balíkom multimediálnych aplikačných programových rozhraní spoločnosti Microsoft, ktoré sú vstavané do operačných systémov Windows.

Informácie o používaní programu Zväčšovacie sklo v systéme Windows Vista a v aplikácii Windows Media Center nájdete v téme Zväčšenie objektov zobrazených na obrazovke (Zväčšovacie sklo).

Aktivovanie Služieb DVS

Funkcia Služby DVS poskytuje slabozrakým používateľom ďalšie informácie o obrázkoch na obrazovke. Funkcia Služby DVS nie je k dispozícii vo všetkých regiónoch. S otázkami týkajúcimi sa dostupnosti funkcie Služby DVS vo vašom regióne sa môžete obrátiť na poskytovateľa televíznych služieb.

Ak počítač neobsahuje televízny prijímač, prehrávanie a nahrávanie televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center vyžaduje voliteľný analógový alebo digitálny televízny prijímač.

  1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie a na položku TV a potom na položku Zvuk.

  2. V časti Zvuk zmeňte možnosť na SAP pomocou tlačidiel + a - na obrazovke.

    Týmto sa aktivuje funkcia Služby DVS. Kanál SAP (Second Audio Program) môže obsahovať ďalšiu hlasovú stopu s komentárom, informáciami DVS alebo s prekladom do cudzieho jazyka.

  3. Po vykonaní zmien sa kliknutím na tlačidlo Uložiť znovu zobrazí obrazovka nastavenie TV.