Použitie obrázkov ako šetričov obrazovky

Z vybratých obrázkov alebo videosúborov môžete vytvoriť vlastný šetrič obrazovky v podobe prezentácie v čase nečinnosti počítača.

  1. Otvorte dialógové okno Nastavenie šetriča obrazovky kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Vzhľad a personalizácia, na položku Prispôsobenie a potom na položku Šetrič obrazovky.

  2. Kliknite na zoznam Šetrič obrazovky a potom na položku Fotografie.

  3. Ak chcete spresniť umiestnenie obrázkov, ktoré sa majú použiť ako šetrič obrazovky, alebo prispôsobiť rýchlosť zobrazovania prezentácie, kliknite na položku Nastavenie. Po vykonaní zmien kliknite na tlačidlo Uložiť.

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

Zlepšenie vizuálnych prvkov šetriča obrazovky

Ak chcete v šetriči obrazovky zobrazovať vizuálne prvky s vysokou kvalitou (vrátane motívov a prechodov), v indexe výkonu systému Windows musí byť v kategórií Grafika vedľajšie skóre s hodnotou 3,0. Niektoré motívy takisto vyžadujú, aby grafická funkcia počítača disponovala funkciou nazývanou Vertex Shader 2.0. Ak chcete využívať všetky možnosti prezentácie, môže byť potrebné inovovať na výkonnejšiu grafickú kartu. Ďalšie informácie nájdete v téme Spôsoby zlepšenia výkonu počítača.