Použitie počítača bez obrazovky (optimalizácia pre nevidiacich)

Systém Windows obsahuje množstvo funkcií, ktoré umožňujú používať počítač bez obrazovky. Pomocou programu Moderátor môžete napríklad použiť hlasné čítanie textu alebo môžete použiť systém Windows na popisovanie diania na obrazovke.

V Stredisku uľahčenia prístupu môžete zapnúť alebo upraviť nastavenie týchto funkcií na stránke Použitie počítača bez obrazovky.

  1. Otvorte stránku Použitie počítača bez obrazovky kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na Ovládací panel, na položku Uľahčenie prístupu, na položku Stredisko uľahčenia prístupu a potom na položku Použitie počítača bez obrazovky.

  2. Vyberte možnosti, ktoré chcete použiť:

    • Zapnúť program Moderátor. Táto možnosť nastaví spustenie programu Moderátor pri prihlásení do systému Windows. Program Moderátor číta nahlas text zobrazený na obrazovke a popisuje niektoré udalosti (napríklad zobrazenie chybového hlásenia), ktoré sa vyskytujú pri práci s počítačom.

    • Zapnúť zvukový popis. Táto možnosť nastaví spustenie zvukového popisu pri prihlásení do systému Windows. Zvukové popisy poskytujú zvukový popis obrazu.

    • Vypnúť všetky nepotrebné animácie. Táto funkcia vypne animované efekty, napríklad efekty postupného strácania obrazu pri zatváraní okien a ďalších elementov.

    • Ako dlho majú zostať otvorené dialógové okná systému Windows s upozorneniami? Táto možnosť umožňuje nastaviť čas, počas ktorého zostanú oznámenia zobrazené na obrazovke.