Práca s počítačom bez použitia myši alebo klávesnice (alternatívne vstupné zariadenia)

Systém Windows má dve funkcie, ktoré umožňujú pracovať s počítačom bez použitia myši alebo klávesnice: program Rozpoznávanie reči (umožňuje využívať pri práci so systémom Windows hlasové príkazy) a program Klávesnica na obrazovke (umožňuje zadávať text výberom znakov na obrazovke).

Zapínanie a nastavenie týchto funkcií môžete upraviť na stránke Práca s počítačom bez použitia myši alebo klávesnice v programe Stredisko uľahčenia prístupu.

  1. Otvorte stránku Používať počítač bez myši alebo klávesnice kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Zjednodušený prístup, na položku Stredisko uľahčenia prístupu a potom na položku Používať počítač bez myši alebo klávesnice.

  2. Vyberte možnosť, ktorú chcete použiť:

    • Zapnúť program Klávesnica na obrazovke. Výberom tejto možnosti nastavíte program Klávesnica na obrazovke tak, aby sa spúšťal pri prihlásení do systému Windows. V programe Klávesnica na obrazovke sa zobrazí vizuálna klávesnica so všetkými štandardnými klávesmi. Jednotlivé klávesy môžete vyberať pomocou myši alebo iného ukazovacieho zariadenia, alebo môžete použiť klávesy na bežnej klávesnici.

    • Zapnúť program Rozpoznávanie reči. Výberom tejto možnosti môžete ovládať počítač hlasom. Pomocou mikrofónu môžete vyslovovať povely, ktoré počítač rozpozná a bude na ne reagovať, alebo diktovať text. Ďalšie informácie o nastavení programu Rozpoznávanie reči nájdete v téme Nastavenie programu Rozpoznávanie reči