Zabezpečenie počítača môžete zlepšiť vytvorením hesla šetriča obrazovky, ktoré zamkne počítač pri spustení šetriča obrazovky. Heslo šetriča obrazovky je rovnaké, aké používate aj pri prihlasovaní do systému Windows.

Poznámka

  • Ak nemáte heslo systému Windows, nižšie uvedené kroky nemôžete vykonať. Informácie o vytvorení hesla pre systém Windows nájdete v téme Ochrana počítača pomocou hesla.

  1. Otvorte dialógové okno Nastavenie šetriča obrazovky kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Vzhľad a personalizácia, na položku Prispôsobenie a potom na položku Šetrič obrazovky.

  2. Začiarknite políčko Pri obnovení vyžiadať prihlásenie, nastavte interval, po ktorom sa spustí šetrič obrazovky, a potom kliknite na tlačidlo Použiť. (Interval by nemal byť dostatočne dlhý na použitie počítača neoprávnenou osobou, ale ani natoľko krátky, aby šetrič obrazovky už po chvíľke nečinnosti zamkol počítač.)

    Ak je zapnutá funkcia rýchleho prepínania medzi používateľmi, začiarknite políčko Pri obnovení zobraziť prihlasovaciu obrazovku.