Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa používateľských kont.

Zobraziť všetko

Čo je používateľské konto?

Používateľské konto je kolekcia informácií, ktorá poskytuje systému Windows informácie o súboroch a priečinkoch, ku ktorým môžete získať prístup, o zmenách, ktoré môže v počítači vykonávať, a o osobných preferenciách, ako je napríklad pozadie pracovnej plochy alebo farebný motív. Používateľské kontá vám umožňujú zdieľať počítač s viacerými osobami a zachovať si pritom vlastné súbory a nastavenia. Každá osoba získava prístup k svojmu kontu prostredníctvom mena používateľa a hesla.

Aké typy kont existujú?

Existujú tri rôzne typy kont:

  • štandardné,

  • správcovské,

  • hosťovské.

Každé konto poskytuje používateľovi inú úroveň možností ovládania počítača. Štandardné konto je určené na každodennú prácu s počítačom. Konto správcu poskytuje najvyššiu úroveň kontroly nad počítačom a malo by sa používať iba v nevyhnutných prípadoch. Hosťovské konto je určené najmä pre osoby, ktoré potrebujú dočasný prístup k počítaču. Ďalšie informácie nájdete v témach Čo je štandardné používateľské konto?, Čo je konto správcu? a Čo je hosťovské konto?

Ako môžem prepnúť na iné používateľské konto?

Možnosť prepnutia na iné používateľské konto bez odhlásenia alebo zatvorenia programov a súborov sa nazýva rýchle prepínanie používateľov. Ak chcete prepnúť na iné používateľské konto, použite nasledovný postup:

  • Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, ukážte na šípku vedľa tlačidla Zamknúť Obrázok tlačidla Zamknúť a potom kliknite na položku Prepnúť používateľa.

Poznámka.

  • Rýchle prepínanie používateľov nie je súčasťou verzie Windows Vista Starter.

Potrebujem používateľské konto, aby som mohol používať systém Windows?

Áno. Pri inštalovaní systému Windows sa vyžaduje aj vytvorenie používateľského konta. Toto konto bude kontom správcu, aby ste mali možnosť nastaviť počítač a nainštalovať programy, ktoré chcete používať. Po dokončení nastavovania počítača vám odporúčame používať štandardné používateľské konto na každodenné používanie počítača. Kontá, ktoré sú k dispozícii v tomto počítači, sa zobrazujú na uvítacej obrazovke, ktorá slúži na prihlásenie do systému Windows. Na tejto obrazovke sa zobrazujú aj informácie o type konta, takže môžete zistiť, či sa prihlasujete na konto správcu alebo na štandardné používateľské konto. Ďalšie informácie o dôvodoch na používanie štandardného používateľského konta nájdete v téme Dôvody na používanie štandardného používateľského konta namiesto konta správcu

Potrebujem na svojom konte používať heslo?

Nie. Odporúčame však, aby ste používali zložité heslo. Používanie hesla je jedným z najdôležitejších opatrení, ktoré môžete prijať na zachovanie zabezpečenia počítača. Ak je počítač chránený heslom, môže sa doňho prihlásiť iba osoba, ktorá pozná heslo.

Čo je skupina používateľov?

Skupina používateľov je kolekcia používateľských kont, ktoré majú rovnaké práva pre zabezpečenie. Dve najčastejšie používané skupiny používateľov sú štandardní používatelia a správcovia, ale existujú aj iné skupiny. Ak máte konto správcu, môžete vytvárať vlastné skupiny používateľov, presúvať kontá z jednej skupiny do druhej a pridávať alebo odstraňovať kontá z rôznych skupín. Pri vytváraní vlastnej skupiny používateľov môžete vybrať, aké práva jej priradíte.

Používateľské konto sa často nazýva podľa skupiny používateľov, do ktorej patrí (napríklad konto v štandardnej skupine sa nazýva štandardné konto). Jedno konto môže byť členom viacerých skupín.

Skupiny používateľov sa niekedy označujú ako skupiny zabezpečenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Skupiny používateľov v systéme Windows.