Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa používania špeciálnych znakov a programu Mapa znakov.

Zobraziť všetko

Čo je špeciálny znak?

Špeciálny znak je znak, ktorý sa nenachádza na klávesnici. Špeciálne znaky možno vložiť pomocou programu Mapa znakov alebo stlačením kombinácie klávesov na klávesnici.

Čo je Mapa znakov?

Program Mapa znakov umožňuje zobraziť znaky, ktoré sú k dispozícii vo vybratom písme. Pomocou programu Mapa znakov môžete jednotlivé znaky alebo skupiny znakov kopírovať do Schránky a prilepiť ich do ľubovoľného programu, ktorý ich vie zobraziť.

Ako spustiť program Mapa znakov?

Otvorte program Mapa znakov kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, na položku Príslušenstvo, na položku Systémové nástroje a na položku Mapa znakov.

Ako vložiť špeciálny znak do dokumentu?

 1. V programe Mapa znakov kliknite v zozname Písmo na to písmo, ktoré chcete použiť.

 2. Kliknite na špeciálny znak, ktorý chcete vložiť do dokumentu.

 3. Kliknite na tlačidlo Vybrať a potom na tlačidlo Kopírovať.

 4. Otvorte dokument a kliknite na miesto, kde chcete vložiť špeciálny znak.

 5. V ponuke Úpravy kliknite na položku Prilepiť.

Tip

 • Mnohé programy umožňujú priamo presunúť špeciálne znaky do dokumentov. V takom prípade kliknite na znak, ktorý chcete skopírovať. Keď sa zobrazí zväčšená podoba znaku, presuňte ho do otvoreného dokumentu.

Čo je súkromný znak?

Súkromný znak je jedinečné písmeno alebo logo vytvorené pomocou programu Editor súkromných znakov.

Ako vytvoriť súkromný znak?

Ďalšie informácie o tom, ako vytvoriť súkromné znaky, nájdete v téme Editor súkromných znakov - prehľad na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Ako vložiť súkromný znak do dokumentu?

 1. V programe Mapa znakov kliknite v zozname Písmo na to písmo, s ktorým ste prepojili svoje súkromné znaky.

 2. Kliknite na súkromný znak, ktorý chcete vložiť do dokumentu.

 3. Kliknite na tlačidlo Vybrať a potom na tlačidlo Kopírovať.

 4. Otvorte dokument a kliknite na miesto, kde chcete vložiť súkromný znak.

 5. V ponuke Úpravy kliknite na položku Prilepiť.

Poznámky

 • Ak z poľa Kopírovať znaky neodstránite znaky, ktoré ste kopírovali skôr, tieto znaky sa skopírujú spolu s novými vybratými znakmi.

 • Ak sa súkromný znak nezobrazuje v dokumente správne, vyberte ho a zmeňte jeho písmo tak, aby sa zhodovalo s písmom, ktoré ste mu priradili v programe Mapa znakov.

Ako vyhľadať súkromný znak podľa jeho názvu?

 1. V programe Mapa znakov kliknite v zozname Písmo na to písmo, ktoré chcete vyhľadať.

 2. Začiarknite políčko Rozšírené zobrazenie.

 3. V zozname Tabuľka znakov kliknite na tabuľku znakov, v ktorej chcete vyhľadávať.

  Ak požadovaná tabuľka znakov nie je k dispozícii, vyberte iné písmo v zozname Písmo.

 4. Do poľa Hľadať napíšte celý názov alebo časť názvu znaku, ktorý hľadáte. Ak napríklad hľadáte grécke písmeno, napíšte grécke. Ak chcete nájsť všetky druhy znaku ž v cyrilike, napíšte Zhe.

 5. Kliknite na tlačidlo Hľadať.

  V programe Mapa znakov sa zobrazia znaky, ktoré zodpovedajú vašim kritériám vyhľadávania.

 6. Ak chcete začať ďalšie vyhľadávanie, kliknite na tlačidlo Obnoviť.

Tip

 • Ak chcete zobraziť názov konkrétneho znaku a jeho príslušný kód v šestnástkovej sústave, ukážte myšou na tento znak. Keď na tento znak kliknete, táto informácia sa zobrazí aj v stavovom riadku v dolnej časti okna programu Mapa znakov a môže slúžiť ako príklad hľadaných výrazov pre ďalšie vyhľadávanie.

Ako vyhľadať znak podľa kategórie Unicode?

Kategórie Unicode slúžia na zoskupenie podobných typov znakov v určitom písme. Napríklad kategória sady Unicode s názvom Mena obsahuje všetky symboly meny dostupné v určitom písme.

 1. V programe Mapa znakov kliknite v zozname Písmo na to písmo, v ktorom chcete vyhľadávať.

 2. Začiarknite políčko Rozšírené zobrazenie.

 3. Kliknite na zoznam Zoskupiť podľa a potom na položku Podoblasť sady Unicode, čím sa otvorí okno Zoskupiť podľa.

 4. V okne Zoskupiť podľa, v zozname Podoblasť sady Unicode kliknite na kategóriu znakov, ktorú chcete zobraziť.

  Po kliknutí na niektorú kategóriu program Mapa znakov zobrazí znaky, ktoré patria do tejto kategórie.

 5. Po nájdení hľadaného znaku kliknite na tlačidlo Vybrať a potom na tlačidlo Kopírovať.

Ako vyhľadať znak podľa hodnoty Unicode?

 1. V programe Mapa znakov kliknite v zozname Písmo na to písmo, v ktorom chcete vyhľadávať.

 2. Začiarknite políčko Rozšírené zobrazenie.

 3. V zozname Tabuľka znakov kliknite na položku Unicode.

 4. Kliknite na zoznam Zoskupiť podľa a potom na položku Všetky.

 5. Do poľa Prejsť na znaky Unicode napíšte štvormiestnu hodnotu Unicode znaku, ktorý hľadáte.

  Znak bude automaticky zvýraznený v mriežke znakov.

Tip

 • V programe Mapa znakov sú všetky znaky určitého písma zobrazené v poradí zodpovedajúcom ich hodnote Unicode. Ak nepoznáte hodnotu Unicode hľadaného znaku, nájdete ho aj prehľadávaním jednotlivých znakoch písma.

Ako vyhľadať čínske, japonské alebo kórejské znaky podľa výslovnosti?

Podľa výslovnosti môžete znak hľadať v nasledovných tabuľkách znakov: japonské znaky KanJi (Hiragana), kórejčina Hanja (Hangul), zjednodušená čínština (PinYin) a tradičná čínština (Bopomofo). Tieto tabuľky znakov však musia byť nainštalované na počítači. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie vstupného jazyka.

 1. V programe Mapa znakov začiarknite políčko Rozšírené zobrazenie.

 2. V zozname Zoskupiť podľa kliknite na jednu z nasledujúcich skupín znakov, čím sa otvorí okno Zoskupiť podľa:

  • japonské znaky KanJi (Hiragana)

  • kórejčina Hanja (Hangul)

  • zjednodušená čínština (PinYin)

  • tradičná čínština (Bopomofo)

 3. V okne Zoskupiť podľa kliknite na znak zodpovedajúci zvuku, ktorý chcete hľadať.

  Mapa znakov zobrazí znaky začínajúce vybraným zvukom.