Videofiltre v programe Windows Movie Maker: najčastejšie otázky

V tejto téme nájdete odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa videofiltrov.

Zobraziť všetko

Čo sú videofiltre a aká je ich funkcia v programe Windows Movie Maker?

Videofiltre a zvukové filtre sú časti softvéru, ktoré sú nainštalované v počítači. Pomáhajú interpretovať videosúbory tak, aby sa správne zobrazovali a prehrávali. Program Windows Movie Maker ich používa pri importovaní videa a zvuku, v ukážke projektu na paneli deja alebo časovej osi a pri publikovaní filmu.

Ako nainštalovať do počítača ďalšie videofiltre?

Niektoré filtre sa inštalujú zároveň s programami na spracovanie videa a zvuku alebo pri ich prvom spustení v počítači. Patria sem napríklad programy na prehrávanie digitálnych médií, softvér prehrávača diskov DVD, softvér na napaľovanie diskov DVD, programy na úpravu videa a zvuku alebo softvérové balíky na inštalovanie zvukových alebo obrazových kodekov.

Ako zistím, že problémy s programom Windows Movie Maker spôsobili videofiltre?

Bohužiaľ, nie všetky videofiltre a zvukové filtre, ktoré nainštalovali iné programy sú kompatibilné s programom Windows Movie Maker. Problémy sa môžu prejaviť pri importovaní videa a zvuku, prehrávaní ukážky videa a zvuku na paneli deja alebo časovej osi alebo pri publikovaní filmu.

Prejavy problémov s videofiltrami a zvukovými filtrami v programe Windows Movie Maker sú rôzne. Niektoré problémy spôsobené použitím nesprávnych videofiltrov sa môžu prejavovať takto:

 • Video sa počas ukážky na paneli deja alebo časovej osi zobrazuje obrátene alebo skreslene.

 • Obraz je čierny a je bez zvuku.

 • Zvuk je prehrávaný zrýchlene alebo je skreslený.

 • Problémy s pridaním prechodov, efektov alebo titulkov.

Toto sú ale iba niektoré prejavy.

Čo robiť, ak sa v programe Windows Movie Maker vyskytnú problémy s videofiltrami?

Ak sa vyskytnú problémy, ktoré mohli spôsobiť videofiltre alebo zvukové filtre, ktoré neboli nainštalované programom Windows Movie Maker, skúste ich v programe Windows Movie Maker vypnúť. Vypnutie videofiltrov a zvukových filtrov ovplyvňuje len spôsob ich použitia (alebo v tomto prípade nepoužitia) v programe Windows Movie Maker. V ostatných programoch pre prácu s videom a zvukom budú naďalej funkčné. Ak chcete filtre zapnúť alebo vypnúť alebo obnoviť predvolený zoznam filtrov, vykonajte nasledujúce kroky:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. Kliknite na kartu Kompatibilita.

 3. Urobte jednu z nasledovných činností:

  • Ak chcete filter vypnúť, zrušte začiarknutie políčka vedľa názvu videofiltra.

  • Ak chcete filter zapnúť, začiarknite políčko vedľa názvu videofiltra.

  • Ak chcete obnoviť predvolený zoznam, kliknite na tlačidlo Obnoviť všetky predvolené nastavenia.

   Ak obnovíte predvolené nastavenia, obnoví sa posledné známe funkčné nastavenie zoznamu a filtrov.