Nastavenie importu videa: najčastejšie otázky

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa nastavenia funkcie Importovať video.

Zobraziť všetko

Čo sú formáty videa?

Vybraný formát videa rozhoduje o type videosúboru. Takto je možné určiť typ súboru výsledného videa importovaného z digitálnej videopásky do počítača prostredníctvom funkcie Importovať video.

Aké formáty videa je možné vybrať?

Video môže byť importované z videopásky ako súbor Windows Media Video (WMV), alebo ako súbor v predvolenom formáte digitálneho videozariadenia, napríklad videosúbor AVI (Audio Video Interleaved). Jednou z možností je, aby funkcia Importovať video vytvorila súbor WMV pre každý klip z videopásky. Ak je napríklad na videopáske osem klipov, funkcia Importovať video vytvorí osem samostatných súborov WMV.

Čo treba zohľadniť pri výbere formátu importovaného videa?

V nasledujúcom zozname sú uvedené niektoré faktory, ktoré je potrebné zohľadniť pri výbere formátu videa.

  • Program na úpravu videosúborov, ktorý chcete použiť na úpravu importovaného videa. Pri importe videa je potrebné vybrať formát videa, aký podporuje program na úpravu videosúborov, ktorý chcete použiť. Ak napríklad program na úpravu videosúborov podporuje úpravu videosúborov AVI a MPEG-2, vyberte položku Audio Video Interleaved (jeden súbor). Ak chcete používať program na úpravu videosúborov, ktorý podporuje úpravu súborov WMV a v upravenom videu chcete používať jednotlivé klipy, vyberte položku Windows Media Video (jeden súbor pre scénu).

  • Či plánujete výsledný film nahrať späť na videopásku. V prípade, že výsledný upravený film chcete nahrať späť na pásku, vyberte položku Audio Video Interleaved (jeden súbor).

  • Voľné miesto na pevnom disku. Ak chcete do počítača importovať veľké množstvo videa a zvuku, treba vziať do úvahy, koľko miesta je k dispozícii na pevnom disku. Ak napríklad chcete importovať video ako súbor AVI, jedna hodina videa zaberie približne 13 gigabajtov (GB) miesta na pevnom disku. Importované video rovnakej dĺžky uložené ako súbor WMV zaberie približne 1 GB miesta na pevnom disku.

  • Pomer strán pôvodného videa na videopáske. V závislosti od typu digitálnej videokamery a jej nastavenia v dobe nahrávania pôvodného videa na pásku, pomer strán môže byť 16:9 (širokouhlý) alebo 4:3 (štandardný). Vo funkcii Importovať video vyberte rovnaké nastavenie formátu videa a pomeru strán, ako má video nahraté na páske.

  • Systémové prostriedky počítača. Ak má počítač obmedzené systémové prostriedky, napríklad pomalší procesor, menej pamäte RAM alebo pevný disk bez dostatočného voľného miesta, pri importe videa zvoľte radšej súbor WMV, než súbor AVI. Pomáha to predchádzať problémom s importovaním videa, ako napríklad vynechávanie snímok videa.

  • Vynechané snímky. Ak chcete pri procese importovania umožniť vynechávanie snímok, vyberte položku Audio Video Interleaved (jeden súbor). Ak chcete vynechávaniu snímok predísť, pri importe videa je vhodné použiť súbor WMV.

Čo určuje počet videosúborov vytvorených pri importe videa?

Ak sa rozhodnete importovať video ako viacero súborov WMV, funkcia Importovať video rozpozná miesta na videu, kde sa nachádzajú zlomy scén a pre každý klip vytvorí samostatný súbor WMV. Ak sa rozhodnete importovať videopásku ako jeden súbor WMV alebo AVI, video importované z digitálnej videokamery sa importuje a uloží v počítači ako jeden videosúbor. Niekedy sa však vytvorí viacero videosúborov, a to z nasledujúcich dôvodov:

  • Zmena formátu videa na páske. Ak sa video na páske pôvodne nahralo v jednom formáte videa a potom sa formát videa zmenil, pri každej zmene formátu nahratého videa sa vytvorí nový videosúbor. Ak sa napríklad časť videa nahrala vo formáte videa NTSC a ďalšia časť videa sa na páske nahrala vo formáte videa PAL, pri každej zmene formátu nahratého videa z NTSC na PAL sa vytvorí nový videosúbor.

  • Zmena pomeru strán videonahrávky na páske. Ak sa video na páske pôvodne nahralo s jedným pomerom strán a potom sa pomer strán zmenil, pri každej zmene pomeru strán nahratého videa sa vytvorí nový videosúbor. Ak sa napríklad video nahralo s pomerom strán 16:9 (širokouhlé) a potom sa nastavenie nahrávania na videokamere zmenilo na 4:3 (štandardné), pri zmene pomeru strán zo 16:9 na 4:3 sa vytvorí nový videosúbor.