Prezeranie videa v prehrávači Windows Media Player na celej obrazovke

V prehrávači Windows Media Player si môžete pozrieť video, televízny program, disk DVD alebo piesne s vizualizáciou zobrazené na celej obrazovke. Pri prehrávaní na celej obrazovke môžete prehrávanie ovládať pomocou ovládacích prvkov, ktoré sa zobrazia v hornej časti obrazovky, alebo pomocou tlačidiel a ďalších ovládacích prvkov kompatibilnej myši.

Zobraziť všetko

Ovládanie prehrávania pomocou zobrazených ovládačov

 1. Počas prehrávania videa alebo vtedy, keď je prehrávanie pozastavené, kliknite na tlačidlo Zobraziť na celej obrazovkeObrázok tlačidla Zobraziť na celej obrazovke alebo stlačte kombináciu klávesov ALT+ENTER.

  Po prepnutí na celú obrazovku sa môžu ešte krátky čas zobrazovať ovládacie prvky prehrávača (v závislosti od možností grafickej karty a funkcií prehrávaného videa alebo disku DVD). Ak sú ovládacie prvky prehrávania skryté, zobrazia sa, keď na ne presuniete myš (za predpokladu, že ste nevypli ovládacie prvky režimu celej obrazovky).

 2. Kliknite na ovládacie prvky prehrávania v dolnej časti obrazovky.

 3. Ak sa chcete vrátiť do režimu celej obrazovky, stlačte kláves ESC alebo posuňte myš a stlačte kláves Vypnúť zobrazovanie na celú obrazovkuObrázok tlačidla Vypnúť zobrazovanie na celej obrazovke.

Ovládanie prehrávania pomocou myši

 1. Vypnite ovládacie prvky v režime celej obrazovky, pričom postupujte nasledovne:

  1. Kliknite na šípku pod kartou Prehráva sa, kliknite na položku Ďalšie možnosti a potom na kartu Výkon.

  2. V časti Prehrávanie diskov DVD a videa zrušte začiarknutie políčka Zobraziť ovládacie prvky v režime celej obrazovky.

 2. Počas prehrávania alebo pozastavenia videa kliknite na tlačidlo Zobraziť na celej obrazovkeObrázok tlačidla Zobraziť na celej obrazovke alebo stlačte kombináciu klávesov ALT+ENTER.
 3. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené rôzne ovládacie prvky myši, ktorými sa ovláda prehrávanie. Myšou môžete vykonať nasledujúce úlohy.

  Ak chcete Použite nasledujúci ovládací prvok myši
  Ak chcete

  Prehrať položku alebo pozastaviť prehrávanie

  Použite nasledujúci ovládací prvok myši

  Kliknite ľavým tlačidlom.

  Ak chcete

  Posunúť položku rýchlo dopredu

  Použite nasledujúci ovládací prvok myši

  Stlačte a podržte stlačené predné tlačidlo ovládané palcom.

  Ak chcete

  Posunúť položku dozadu

  Použite nasledujúci ovládací prvok myši

  Stlačte a podržte stlačené zadné tlačidlo ovládané palcom.

  Ak chcete

  Preskočiť na predchádzajúcu položku

  Použite nasledujúci ovládací prvok myši

  Kliknite na zadné tlačidlo ovládané palcom.

  Ak chcete

  Preskočiť na nasledujúcu položku

  Použite nasledujúci ovládací prvok myši

  Kliknite na predné tlačidlo ovládané palcom.

  Ak chcete

  Zvýšiť alebo znížiť hlasitosť

  Použite nasledujúci ovládací prvok myši

  Otáčajte kolieskom myši smerom od seba, čím zvýšite hlasitosť, alebo smerom k sebe, čím hlasitosť znížite.

  Ak chcete

  Stlmiť alebo obnoviť hlasitosť

  Použite nasledujúci ovládací prvok myši

  Stlačte koliesko myši.

  Ak chcete

  Zobraziť ďalšie príkazy

  Použite nasledujúci ovládací prvok myši

  Kliknite na pravé tlačidlo.

 4. Ak sa chcete vrátiť do úplného režimu, stlačte kláves ESC.

Poznámka

 • Touto funkciou nie sú vybavené všetky myši.