Ak máte mobilný osobný počítač, môžete zobraziť zoznam dostupných bezdrôtových sietí a potom sa pripojiť na niektorú z nich bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Bezdrôtové siete sa zobrazia iba v prípade, že v počítači je nainštalovaný a zapnutý bezdrôtový sieťový adaptér.

  1. Otvorte dialógové okno Pripojenie na sieť kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a na položku Pripojiť na.

  2. V zozname Zobraziť kliknite na položku Bezdrôtové pripojenie.

    Zobrazí sa zoznam aktuálne dostupných bezdrôtových sietí.

  3. Kliknite na sieť a potom kliknite na položku Pripojiť.

    Ak sa sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, nezobrazuje, kliknite na položku Vytvoriť pripojenie alebo sieť. Zobrazí sa zoznam možností, ktorý zahŕňa manuálne vyhľadávanie pripojenia na sieť, ako aj vytvorenie nového pripojenia na sieť.

    Niektoré siete vyžadujú kľúč zabezpečenia siete alebo prístupovú frázu. Ak sa chcete pripojiť takúto sieť, požiadajte správcu siete alebo poskytovateľa služieb o kľúč alebo prístupovú frázu.

Upozornenie.

  • Vždy, keď je to možné, pripájajte sa na zabezpečené bezdrôtové siete. Ak sa pripojíte k nezabezpečenej sieti, nezabudnite, že ak niekto má k dispozícii príslušné nástroje, môže s ich pomocou sledovať všetky vaše kroky vrátane navštívených webových lokalít, spracovaných dokumentov a použitých mien používateľa a hesiel.