Prezeranie alebo správa certifikátov

Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

Môžete použiť správcu certifikátov, ak chcete vidieť detaily certifikátov, upraviť ich, vymazať ich alebo požadovať nové.

  • Spustite Správcu certifikátov kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, zadaním príkazu certmgr.msc do poľa Hľadať a potom stlačením klávesu ENTER. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Tipy na prácu v Správcovi certifikátov

  • Certifikáty sa ukladajú v súbore pod názvom Certifikáty - súčastný používateľ. Budete si musieť prezrieť súbory, aby ste našli ten certifikát, ktorý hľadáte.

  • Keď otvoríte súbor s certifikátmi, certifikáty sa zobrazia spolu s informáciami o nich v pravej table. Stĺpce Zamýšľané účely popisujú, na čo sa používa každý certifikát.

  • Môžete si vyžiadať nový certifikát s tým istým kľúčom alebo s rôznym kľúčom a môžete tiež certifikát importovať a exportovať. Ak chcete urobiť ktorúkoľvek z týchto vecí, kliknite na certifikát, kliknite na ponuku Akcie, prejdite na položku Všetky úlohy, a potom kliknite na pokyn, ktorý zodpovedá tomu, čo chcete urobiť.