Zobrazenie podrobností hlásenia problému

Hlásenia problému slúžia systému Windows na identifikáciu problémov a upozornenie používateľa na riešenia. Ak je k dispozícii riešenie, podrobné informácie hlásenia problému môžu spoločnosti Microsoft pomôcť vytvoriť riešenie.

Ak sa vyskytne problém a systém Windows zobrazí otázku, či chcete vyhľadať riešenie, môžete zobraziť podrobné informácie hlásenia problému ešte pred jeho odoslaním spoločnosti Microsoft. Ak chcete zobraziť pred odoslaním hlásenia podrobné informácie, v dialógovom okne s otázkou, či chcete vyhľadať riešenie problému, kliknite na možnosť Zobraziť podrobnosti o probléme.

Podrobnosti hlásenia môžete taktiež zobraziť v histórii problémov počítača. Postup je nasledovný:

  1. Otvorte súčasť Hlásenie a riešenie problémov kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na Ovládací panel, na položku Systém a údržba a potom na položku Hlásenie a riešenie problémov.

  2. Kliknite na možnosť Zobraziť históriu problémov na ľavej table.

  3. Dvakrát kliknite na problém, ktorý chcete zobraziť.

Tip

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na problém a zobrazia sa ďalšie možnosti pre prácu s ním.