Zobrazenie vlastností súboru

Vlastnosti sú popisné informácie, ktoré sú užitočné pri vyhľadávaní a usporadúvaní súborov. Vlastnosti nie sú zahrnuté do skutočného obsahu súboru. Slúžia skôr na poskytovanie informácií o súboroch. Okrem značiek, čo sú prispôsobené vlastnosti, ktoré môžu obsahovať ľubovoľný vybratý text, môžu súbory obsahovať aj množstvo ďalších vlastnosti vrátane dátumu úpravy, autora a hodnotenia.

Zobraziť všetko

Zobrazenie najbežnejších vlastností

Najbežnejšie vlastnosti, ktoré sú priradené k súboru, môžete zobraziť na table s podrobnosťami.

 1. Otvorte priečinok obsahujúci súbor, ktorého vlastnosti chcete zobraziť.

 2. Ak kliknete na súbor, jeho vlastnosti sa zobrazia na table s podrobnosťami v dolnej časti okna priečinka.

  Obrázok značiek na table s podrobnosťami
  Príklad značiek na table s podrobnosťami

Zobrazenie všetkých vlastností

Používanie tably s podrobnosťami je pohodlné, na table sa však nezobrazia všetky vlastnosti, ktoré sú k súboru priradené. Ak potrebujete zobraziť všetky vlastnosti, ktoré sú priradené k súboru, použite nasledovný postup:

 1. Otvorte priečinok obsahujúci súbor, ktorého vlastnosti chcete zobraziť.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor, ktorého vlastnosti chcete zobraziť, a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 3. Ak chcete zobraziť všetky vlastnosti priradené k tomuto súboru, kliknite na kartu Podrobnosti.

Odstránenie vlastností zo súboru

Ak chcete súbor zdieľať s inou osobou, pravdepodobne budete chcieť odstrániť niektoré alebo aj všetky vlastnosti tohto súboru, najmä ak je niektoré z vlastností možné považovať za osobné údaje. Napríklad vlastnosť Autor môže odhaliť mená osôb, ktorí na súbore pracovali, a značky môžu obsahovať slová či výrazy, ktoré nechcete ukázať iným osobám.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti kliknite na kartu Podrobnosti.

 3. Kliknite na položku Odstrániť vlastnosti a osobné údaje.

 4. V dialógovom okne Odstránenie vlastností kliknite na položku Odstrániť všetky vlastnosti a vytvoriť kópiu a potom kliknite na tlačidlo OK. Toto vám umožní uchovať pôvodnú verziu súboru so všetkými jeho vlastnosťami a vytvoriť kópiu, ktorá je po odstránení všetkých vlastností vhodná na zdieľanie. V dialógovom okne Odstránenie vlastností môžete tiež kliknúť na položku Odstrániť zo súboru nasledovné vlastnosti, vybrať vlastnosti, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknúť na tlačidlo OK.

Poznámka

 • Ak ste vlastnosti pridali pomocou iného programu ako programu systému Windows, tieto vlastnosti by ste mali odstrániť pomocou daného programu. V dialógovom okne Odstránenie vlastností sa odstránia tie vlastnosti, ktoré boli pridané pomocou systému Windows, neodstránia sa však všetky vlastnosti pridané pomocou niektorých programov.