Zobrazenie stavu siete

Sieťové centrum poskytuje informácie o stave siete v reálnom čase. Zobrazuje, či je počítač pripojený k sieti alebo k Internetu, typ pripojenia a úroveň prístupu k ostatným počítačom a zariadeniam v sieti. Tieto informácie sú užitočné pri nastavení siete, alebo ak sú problémy s pripojením. Podrobnejšie informácie o sieti nájdete v sieťovej mape, ktorá je prístupná zo Sieťového centra.

Obrázok sieťového centra
Sieťové centrum

Otvorte dialógové okno Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Sieť a Internet a na položku Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie.