Súhrn dôležitých informácií môžete zobraziť, ak v ovládacom paneli otvoríte položku Systém. V tejto položke nájdete základné informácie o hardvéri, napríklad názov počítača, a tiež ktoré vydanie systému Windows počítač používa. Kliknutím na prepojenia v ľavej table položky Systém môžete zmeniť dôležité systémové nastavenia.

Otvorte dialógové okno Systém kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Systém.

Zobraziť všetko

Zobrazenie základných informácií o počítači

V položke Systém je uvedené súhrnné zobrazenie základných podrobností o počítači, vrátane nasledovných:

  • Vydanie systému Windows. Uvádza informácie o verzii a vydaní systému Windows, ktorý je spustený v počítači.

  • Systém. Zobrazuje základné skóre registra Windows Experience Index pre tento počítač. Základné skóre je číslo, ktoré charakterizuje celkové schopnosti počítača. Ak počítač používa viac procesorov, uvádzajú sa informácie o počte procesorov v počítači, ich type a rýchlosti. Napríklad ak počítač používa dva procesory, ukáže sa vám príslušné zobrazenie (2 procesory). Zobrazí sa tiež, aká je kapacita inštalovanej pamäte s náhodným prístupom (RAM). Ďalšie informácie o základnom skóre počítača a jeho význame nájdete v časti Čo je Windows Experience Index?

  • Nastavenia názvu počítača, domény a pracovnej skupiny. Zobrazia sa informácie o názve počítača a pracovnej skupiny, alebo domény. Kliknutím na položku Zmeniť nastavenie môžete tieto informácie zmeniť a pridať používateľské kontá.

  • Aktivácia systému Windows. Aktivácia má schopnosť overiť, či je vaša kópia systému Windows pravá, čím sa predchádza softvérovému pirátstvu. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktivácia systému Windows: najčastejšie otázky.

Zmena systémových nastavení systému Windows

Prepojenia v ľavej table umožňujú prístup k ďalším systémovým nastaveniam. Ak hľadáte informácie, ktoré ste v predchádzajúcich verziách systému Windows mohli nájsť v položke Systém v ovládacom paneli, tieto informácie nájdete, ak kliknete na prepojenia zobrazené v ľavej table.

  • Správca zariadení. Ak chcete zmeniť nastavenia a aktualizovať ovládače, použite Správcu zariadení.

  • Nastavenia vzdialeného prístupu. Tento nástroj umožňuje zmeniť nastavenie vzdialenej pracovnej plochy tak, aby ste sa mohli pripojiť k vzdialenému počítaču. Môžete tiež zmeniť nastavenie funkcie Pomoc na diaľku, čo vám umožní pozvať iného používateľa, aby sa pripojil k vášmu počítaču a pomohol vám vyriešiť problém s počítačom.

  • Ochrana systému. Spravuje nastavenia, ktoré automaticky vytvárajú body obnovenia. Tieto body používa nástroj Obnovovanie systému pri obnove systémových nastavení počítača. Funkciu Ochrana systému je možné pre jednotlivé disky počítača zapnúť alebo vypnúť. Body obnovenia môžete vytvárať manuálne. Ďalšie informácie o nástroji Obnovovanie systému získate v Centre pomoci a technickej podpory systému Windows.

  • Rozšírené systémové nastavenia. Umožňuje prístup k nastaveniam rozšíreného výkonu, profilu používateľa a spustenia systému, vrátane funkcie Zabránenie spusteniu údajov. Zabránenie spusteniu údajov monitoruje programy a hlási potenciálne útoky na zabezpečenie. Môžete tiež zmeniť nastavenie virtuálnej pamäte počítača.